EN [Előző] [Fel] [Következő]

Sugáregészségügyi Vizsgáló Laboratórium

A Laboratórium vezetése

A Laboratórium szervezeti felépítése

A Laboratóriumot az OSSKI alábbi szervezeti egységei alkotják:

A Laboratórium feladata

A Laboratórium a lakossági és a foglalkozási sugárterhelést okozó, sugáregészségügyi szempontból jelentőséggel bíró radioaktív anyagok környezeti elemekben, élelmiszerekben és ivóvízben jelen levő koncentrációinak meghatározását, az emberi szervezet radioaktív belső szennyezettségének és belső sugárterhelésének meghatározását, az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának biztonságához, a lakosság és a munkavállalók sugárterheléséhez kapcsolódó sugárvédelmi méréseket, az orvosi diagnosztikai röntgenberendezések átvételi és állapotvizsgálatát, megfelelőségi vizsgálatát, a nem-ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések sugárvédelmi méréseit, valamint a foglalkozási sugárterhelés meghatározását végzi.

A 2005. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Nemzeti Akkreditáló Testület megvizsgálta a Laboratóriumnak a MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerinti megfelelőségét, és mint

"vizsgáló laboratóriumnak"

a megfelelőségről akkreditálási okiratot adott ki, amelynek

A fentiek alapján a Laboratórium az alábbiakban felsorolt akkreditált mérések és eljárások végrehajtására jogosult.

Radioaktív anyagkoncentrációk mérése környezeti mintákban

Környezeti sugárzási tér meghatározása

Emberi szervezet radioaktív szennyezettségének és belső sugárterhelésének meghatározása

Ionizáló sugárzást alkalmazó berendezések és munkahelyek sugáregészségügyi vizsgálata

Munkavállalók hatósági dozimetriai ellenőrzése

Rádiófrekvenciás és mikrohullámú berendezések és munkahelyek sugáregészségügyi vizsgálata

Optikai sugárzást kibocsátó berendezések és munkahelyek sugáregészségügyi vizsgálata

Ezeken felül a Laboratórium az alábbi méréseket nem akkreditáltan végzi

További, nem akkreditált mérések:


Revízió: 2016-02-18

Valid HTML 4.01 Transitional