[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-10: Fallout egységnyi felületre jutó összes béta-aktivitásának meghatározása”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
szabadtéri levegő
A vizsgált jellemző megnevezése:
fallout (kihullás) felületi aktivitása
A vizsgálat ismertetése:
A légköri radioaktivitást kétféle módon jellemezhetjük. A levegőben mérsékelt légáramlás mellett nem ülepedő szilárd és cseppfolyós részecskék (aeroszolok) aktivitás-koncentrációjával [Bq/m3] és az egységnyi felületre kiülepedő radioaktív izotópok (radioizotópok) koncentrációjával [Bq/m2].
A levegőben levő radioizotópok lehetnek természetes eredetűek vagy mesterséges forrásból származók. Az utóbbihoz a nukleáris fegyverkísérletek és balesetek, illetve radioaktív anyagot kezelő létesítmények normál üzemű kibocsátásai tartoznak. A természetes sugárzás forrása pedig a levegőbe jutó földkérgi eredetű, illetve a magaslégkörben keletkező kozmikus radioaktív izotópok (radioizotópok) és azok bomlástermékei.
A kihullás végbe mehet száraz lerakódással (gravitációs kiülepedéssel) és nedvesség hatására is még a felhőképződés során, illetve a lehulló csapadék (eső, hó) kimosó hatása következtében. Ezeket a folyamatokat nevezzük együttesen fallout-nak (kihullásnak).
A kihullás gyűjtése egy erre a célra kialakított szabadtéri mintavevő edényben történik. Az erről származó mintát a mintagyűjtési idő letelte után (rendszerint egy hónap) a laboratóriumba szállítjuk, ahol feldolgozzuk (bepárlással koncentráljuk, majd hamvasztjuk). A hamu mintának az összes béta-aktivitását [Bq] mérjük, amelyet 1 m2 gyűjtési felületre és 30 nap gyűjtésidőre vonatkoztatunk. A mintát azután nuklid-specifikus gamma-spektrometriai módszerrel vizsgáljuk, amelynek célja a hamuban levő izotópok qualitatív és quantitatív meghatározása. A kihullás eredményeket Bq/(m2×30nap) egységben határozzuk meg.
A vizsgálat felelőse: Homoki Zsolt
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálatot akkreditált módon végzi.

Revízió: 2013-01-15

Valid HTML 4.01 Transitional