[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-12: Építőanyagok laboratóriumi gamma-spektrometriai vizsgálata”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
építőanyag (tégla, cement, pernye, salak stb.)
A vizsgált jellemző megnevezése:
természetes és mesterséges eredetű, gamma-sugárzó radioizotópok aktivitáskoncentrációja
A vizsgálat ismertetése:
A földben a Föld keletkezése óta vannak radioaktív izotópok (radioizotópok), amelyek közül a hosszabb felezési idejűek még nem bomlottak le, így ma is mérhetők. Mivel az építőanyagokat is a földből nyerik, ezek az izotópok az építőanyagokban is megjelennek, sőt a gyártás (égetés) során koncentrálódhatnak is. A legfontosabb ilyen természetes izotópok az 238U, a 232Th (illetve ezek leányelemei) és a 40K. Ezen izotópok elfogadható koncentrációjával az Európai Bizottság „Radiation protection 112” ajánlása (Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials) foglalkozik.
A módszerrel a legtöbb mesterséges eredetű, gamma-sugárzó izotóp is (már viszonylag kis mennyiségben) kimutatható. Ezek közül leginkább csak a csernobili atomerőmű-balesetből, ill. légköri atomrobbantásokból származó 137Cs merülhet fel, és ennek koncentrációja is általában kimutatási határ alatti.
A vizsgálat felelőse: Kövendiné Kónyi Júlia
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2011-03-17

Valid HTML 4.01 Transitional