[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-02: Béta-sugárzó izotópok összes béta-aktivitásának meghatározása környezeti-, humán- és élelmianyag mintákban”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
víz (természetes felszíni víz, csapadékvíz, ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz, technológiai hulladékvíz stb.), növényi és állati eredetű élelmiszerek ill. élelmi anyagok, talaj és talajhoz hasonló jellegű szilárd minták (iszapok, zagyok, építőanyagok stb.)
A vizsgált jellemző megnevezése:
természetes és/vagy mesterséges béta-sugárzó radioaktív izotópok összes (nem szelektív) aktivitáskoncentrációja.
A vizsgálat ismertetése:
A mérendő mintában megfelelő mintaelőkészítő eljárással (szárítás, bepárlás, hamvasztás) koncentráljuk a meghatározandó radionuklidokat, mindeközben a mintát mérőpreparátum kialakítására alkalmas állapotúra alakítjuk, majd béta-aktivitását mérjük.
A mérendő mintát a megrendelő juttatja el a laboratóriumba. Az eljáráshoz szükséges minta mennyiségét (esetleges igény esetén a mintavétel módját) előzetes konzultáció alapján a vizsgálat felelősével szükséges egyezteteni.
A vizsgálat felelőse: Szabó Gyula
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat mérési eredményéről a minta beérkezését követő 20 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 200911-03-17

Valid HTML 4.01 Transitional