[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-13: In-situ félvezető detektoros gamma-spektrometriai vizsgálat”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
szabad területek, építési telkek stb. talaja
A vizsgált jellemző megnevezése:
természetes és mesterséges eredetű, gamma-sugárzó radioizotópok aktivitáskoncentrációja
A vizsgálat ismertetése:
A földben a Föld keletkezése óta vannak radioaktív izotópok (radioizotópok), amelyek közül a hosszabb felezési idejűek még nem bomlottak le, így ma is mérhetők. A legfontosabb ilyen természetes izotópok az 238U, a 232Th (illetve ezek leányelemei) és a 40K. Ezen izotópok koncentrációja különböző kőzetekben eltérő lehet, illetve függ a terület esetleges feltöltésétől is (pl. salakkal, pernyével).
A mesterséges izotópok közül általában csak a csernobili atomerőmű-balesetből, ill. légköri atomrobbantásokból származó 137Cs mérhető, de a módszerrel elvileg más gamma-sugárzó szennyeződés is kimutatható.
A vizsgálat felelőse: Kövendiné Kónyi Júlia
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább két héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2011-03-17

Valid HTML 4.01 Transitional