[Előző] [Fel] [Következő]

"MD 5.4: Lézergyártmányok munkahelyi sugárvédelmi mérése"

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
Lézersugárzás folytonos üzemmódú lézerberendezések környezetében
A vizsgált jellemző megnevezése:
Sugárzott felületi teljesítmény
A vizsgálat ismertetése:
A helyszíni méréseket a berendezés környezetben végezzük lézer teljesítménymérővel vagy spektroradióméterrel
A vizsgálat felelőse: Nagy Noémi
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez igény szerint szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést lehetőség szerint legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2009-11-24

Valid HTML 4.01 Transitional