[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-08: Külső gamma-dózisteljesítmény mérése szcintillációs detektorral”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
épület, beltér, kültér
A vizsgált jellemző megnevezése:
gamma-dózisteljesítmény
A vizsgálat ismertetése:
Egy adott helyen a környezeti gamma-dózisegyenérték teljesítmény (röviden gamma-dózisteljesítmény) azt mondja meg, hogy egy óra alatt a külső gamma-sugárzásból eredően mekkora effektív dózis ér minket. A gamma-sugárzásnak pedig mindenhol ki vagyunk téve: a szabadban is, az otthonunkban is, a munkahelyünkön is. De miért?
A földben a Föld keletkezése óta vannak radioaktív izotópok (radioizotópok), amelyek közül a hosszabb felezési idejűek még nem bomlottak le, így ma is mérhetők. A legfontosabb ilyen természetes izotópok az 238U, a 232Th és a 40K. Ezek az izotópok és leányelemeik a radioaktív bomlásuk során gamma-sugárzást is kibocsátanak, ami nagy áthatolóképességénél fogva a földből kijutva eljut hozzánk is. Ezt a sugárzást földkérgi - vagy idegen szóval terresztriális - sugárzásnak is nevezik. Ennek mértéke a Föld egyes pontjain jelentős eltéréseket mutat.
Ezen kívül az égből is ér minket gamma-sugárzás: kozmikus sugárzás. Ennek intenzitása elsősorban a geomágneses szélességtől és a tengerszint feletti magasságtól függ (a mágneses pólusok felé ill. felfelé haladva nő), de időbeli változása is megfigyelhető (pl. napfolt tevékenység).
Némely kőzet (pl. gránit), talajfeltöltés (salak, pernye) ill. építőanyag (pl. ajkai erőműi salak) magasabb koncentrációban tartalmazhat természetes eredetű radioizotópokat, így ilyen kőzetre, feltöltésre ill. ilyen építőanyagból épült épületekben megnövekedhet a gamma-dózisteljesítmény értéke.

Az M-LKSO-08 vizsgálat során az épület fontosabb helyiségeiben mérjük a gamma-dózisteljesítményt. Ez a helyiségek számától függően kb. egy órát vesz igénybe.

A vizsgálat felelőse: Homoki Zsolt
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat mérési eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjenek árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjenek megrendelni.

Revízió: 2011-03-17

Valid HTML 4.01 Transitional