[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-15: Radon gáz aktivitáskoncentrációjának mérése levegőben”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
épület, beltér
A vizsgált jellemző megnevezése:
a radon (222Rn) aktivitáskoncentrációja
A vizsgálat ismertetése:
A földben a Föld keletkezése óta vannak radioaktív izotópok (radioizotópok), amelyek közül a hosszabb felezési idejűek még nem bomlottak le, így ma is mérhetők. Mivel az építőanyagokat is a földből nyerik, ezek az izotópok az építőanyagokban is megjelennek, sőt a gyártás (égetés) során koncentrálódhatnak is. Az egyik legfontosabb ilyen természetes izotóp az 238U, amelynek az egyik bomlásterméke (leányeleme) a radon ( 222Rn). Mivel a radon nemesgáz, nem lép kémiai kölcsönhatásba a környezetével, így ki tud diffundálni abból a közegből, amelyben keletkezik, ezért a a talajjal és/vagy az építőanyagokkal érintkező zárt terekben (pl. bánya, barlang, pince, épületek) is megjelenik, ahol szellőzés hiányában fel is tud dúsulni. Ezt belélegezve a tüdőre fejt ki sugárhatást. A radontól és leányelemeitől származik a természetes sugárterhelésünk kb. 2/3 része.
Némely kőzet (pl. gránit), talajfeltöltés (salak, pernye) ill. építőanyag (pl. ajkai erőműi salak) magasabb koncentrációban tartalmazhat természetes eredetű radioizotópokat, így ilyen kőzetre, feltöltésre ill. ilyen építőanyagból épült épületekben megnövekedhet a beltéri radonkoncentráció.

Az M-LKSO-15 jelű mérést rendszerint lakások, épületek és egyéb létesítmények (barlangok, bányák, fürdők stb.) sugáregészségügyi vizsgálatában végezzük. Ennek során az épület fontosabb helyiségeiben mérjük a légtér radonkoncentrációját. Ehhez a helyszínen hagyjuk a mérőműszert egy-két napra, hogy megbízhatóbb eredményeket kapjunk. Ennek következtében kétszer kell kiszállnunk a helyszínre. Kérjük, hogy a mérés előtti napon és a mérés ideje alatt ne szellőztessenek a lakásban!

A vizsgálat felelőse: Homoki Zsolt, Rell Péter
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére nem akkreditált; a vizsgálat mérési eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjenek árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjenek megrendelni.

Revízió: 2015-12-17

Valid HTML 4.01 Transitional