[Előző] [Fel] [Következő]

"MD 4.5: Nem-ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések sugáregészségügyi minősítő mérése"

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
0-40 GHz-es frekvencia tartományú elektromágneses sugárzás a kibocsátó berendezés környezetében
A vizsgált jellemző megnevezése:
elektromos és/vagy mágneses térerősség illetve elektromágneses teljesítménysűrűség
A vizsgálat ismertetése:
A méréseket berendezések környezetben végezzük a helyszínen, vagy a hordozható készülékek esetében az OSSKI laboratóriumában. A mérések szélessávú mérőműszerekkel vagy spektrumanalizátorral történnek.
A vizsgálat felelőse: Jánossy Gábor
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez igény szerint szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést lehetőség szerint legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2009-11-23

Valid HTML 4.01 Transitional