[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-07: Vízben oldott radon gáz aktivitáskon­cent­rá­ci­ó­já­nak mérése”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
ásványvíz, felszíni víz, gyógyvíz stb.
A vizsgált jellemző megnevezése:
a radon (222Rn) koncentrációja
A vizsgálat ismertetése:
A földben a Föld keletkezése óta vannak radioaktív izotópok (radioizotópok), amelyek közül a hosszabb felezési idejűek még nem bomlottak le, így ma is mérhetők. Az egyik legfontosabb ilyen természetes izotóp az 238U, amelynek az egyik bomlásterméke (leányeleme) a radon ( 222Rn). Mivel a radon nemesgáz, nem lép kémiai kölcsönhatásba a környezetével, így ki tud diffundálni a kőzetekből, és bekerülhet a velük érintkező természetes vizekbe is. A radon azonban nem jól oldódik vízben, ezért a vízzel érintkező (zárt) légterekben is megjelenik, amit belélegezve a tüdőnket éri sugárhatás. Ez forrásvizet, illetve természetes vizet használó, zárt légterű fürdők esetében jelenthet gondot. Fürdővizek vizsgálata ugyanakkor azért is érdekes lehet, mert a radonnak bizonyos gyógyhatást is tulajdonítanak.
A vizsgálat egyik legfőbb hibaforrása a vízmintavétel, ezért a mintavételnél körültekintően kell eljárni. A vizet speciális mintatartó edényekbe vesszük lehetőleg közvetlenül a kútból (forrásból), mielőtt bármiféle kezelésen (pl. tisztítás) menne keresztül. Ezek után a vízminta radonkoncentrációjának a meghatározása történhet a helyszínen vagy a laboratóriumban.
A vizsgálat felelőse: Homoki Zsolt, Rell Péter
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére nem akkreditált; a vizsgálat mérési eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2015-12-17

Valid HTML 4.01 Transitional