[Előző] [Fel] [Következő]

"MD 3.2: foton személyi dózisegyenérték mérése hatósági TL-doziméterrel"

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
(gamma- vagy röntgen-) foton-sugárzás, munkahelyi fotonsugárzási tér
A vizsgált jellemző megnevezése:
külső sugárterhelést okozó gamma- vagy röntgen-fotonsugárzásból származó személyi dózisegyenérték, Hp(10)
A vizsgálat ismertetése:
A 487/2015 (XII. 30). Kormány rendelet értelmében az ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyeken az Engedélyes (= az ionizáló sugárzást előállító berendezés/anyag működtetésére hatósági engedéllyel rendelkező jogi vagy természetes személy) kötelessége az engedélyező hatóság által meghatározott munkaköröket ellátó - saját, vagy külső - munkavállalók számára a hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés biztosítása. A Rendelet előírja, hogy a foglalkozási sugárterhelés hatósági ellenőrzését és nyilvántartását az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) Országos Személyi Dozimetriai Nyilvántartása (OSzDNy) végzi. Amikor a munkavállalót külső röntgen- vagy gamma-sugárzás éri, a hatóság előírhatja a foglalkozási sugárterhelésnek a hatósági személyi dozimetriai ellenőrző méréssel történő nyomon követését ‐ az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat eme ellenőrző méréseket a jelen akkreditált vizsgálati eljárás szolgáltatásával nyújtja. A szolgáltatás a következőkre terjed ki:
A vizsgálat (szolgáltatás) megrendelése
A szolgáltatás igénybevételének szükségességét a sugárvédelmi hatóság (OAH) írja elő. Ennek szabályai az OAH honlapjáról letölthető Hatósági Személyi Monitorozás és az Országos Személy Dozimetriai Nyilvántartás működése című és SV-7 számú útmutatóban, illetve SV-7.1 számú mellékletében találhatók.
Lásd még az OKK OSSKI OSzDSz 30. sz. tájékoztatóját.
A vizsgálat felelőse: Fülöp Nándor
A vizsgálat ára:
Jogszabályban rögzített, az OAH részére előre befizetendő igazgatás szolgáltatási díj

Revízió: 2016-02-15

Valid HTML 4.01 Transitional