[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-06: Radon gáz aktivitás-koncentrációjának mérése légtérben passzív detektorral”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
beltéri levegő
A vizsgált jellemző megnevezése:
a radon ( 222Rn) koncentrációja
A vizsgálat ismertetése:
A földben a Föld keletkezése óta vannak radioaktív izotópok (radioizotópok), amelyek közül a hosszabb felezési idejűek még nem bomlottak le, így ma is mérhetők. Mivel az építőanyagokat is a földből nyerik, ezek az izotópok az építőanyagokban is megjelennek, sőt a gyártás (égetés) során koncentrálódhatnak is. Az egyik legfontosabb ilyen természetes izotóp az 238U, amelynek az egyik bomlásterméke (leányeleme) a radon ( 222Rn). Mivel a radon nemesgáz, nem lép kémiai kölcsönhatásba a környezetével, így ki tud diffundálni abból a közegből, amelyben keletkezik, ezért a a talajjal és/vagy az építőanyagokkal érintkező zárt terekben (pl. bánya, barlang, pince, épületek) is megjelenik, ahol szellőzés hiányában fel is tud dúsulni. Ezt belélegezve a tüdőre fejt ki sugárhatást. A radontól és leányelemeitől származik a természetes sugárterhelésünk kb. 2/3 része.
Némely kőzet (pl. gránit), talajfeltöltés (salak, pernye) ill. építőanyag (pl. ajkai erőműi salak) magasabb koncentrációban tartalmazhat természetes eredetű radioizotópokat (köztük 238U-at), így ilyen kőzetre, feltöltésre ill. ilyen építőanyagból épült épületekben megnövekedhet a beltéri radonkoncentráció értéke.
A fenti mérési módszer több hónapos, integráló jellegű mérést jelent zárt terekben a légtér radonkoncentrációjára vonatkozóan. A detektorokat postán küldjük el, az épületben történő elhelyezésük módjáról természetesen adunk tájékoztatást, és a mérési idő lejárta után postai úton kérjük őket vissza. A kiküldött detektorok ún. passzív eszközök, azaz semmilyen gondozást vagy áramforrást nem igényelnek.
A vizsgálat felelőse: Nagyné Bereczki Laura, Rell Péter
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat mérési eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2014-06-19

Valid HTML 4.01 Transitional