[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-05: Környezeti és humán eredetű minták mérése félvezető detektoros gamma-spektrometriai módszerrel”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
környezeti minták, humán eredetű minták, élelmiszer, élelmiszeripari alapanyagok
A vizsgált jellemző megnevezése:
mesterséges és/vagy természetes gamma-sugárzó radioaktív izotópok aktivitáskoncentrációja
A vizsgálat ismertetése:
A gamma-spektrometriai módszer roncsolásmentes vizsgálati módszer. Lehetővé teszi, hogy a fent felsorolt mintákban közvetlenül megmérjük a gamma-sugárzó izotópok aktivitáskoncentrációját anélkül, hogy a minta kémiai összetételét megváltoztatnánk.
A mérést az OSSKI akkreditált laboratóriumában végezzük nagytisztaságú germániumkristályos félvezető detektorral. A mérendő mintát a Megrendelő juttatja el az Intézetbe, majd szükség esetén gondoskodik az elviteléről.
A vizsgálat felelőse: Kövendiné Kónyi Júlia
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat mérési eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amihez igény szerint szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2014-06-19

Valid HTML 4.01 Transitional