[Előző] [Fel] [Következő]

"MD 5.1 Ultraibolya sugárforrások munkahelyi sugárvédelmi mérése"

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
ultraibolya sugárzás a 250-400 nm hullámhossz tartományban a forrás környezetében
A vizsgált jellemző megnevezése:
Ultraibolya sugárzás sugárzott spektrális felületi teljesítménye
A vizsgálat ismertetése:
A helyszíni és laboratóriumi méréseket a források környezetben spektroradiométerrel végezzük a 250-400 nm hullámhossz tartományban.
A vizsgálat felelőse: Nagy Noémi
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez igény szerint szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést lehetőség szerint legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2009-11-23

Valid HTML 4.01 Transitional