[Előző] [Fel] [Következő]

"MD 4.2: Rádiófrekvenciás és mikrohullámú berendezések munkahelyi sugárvédelmi mérése "

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
Rádiófrekvenciás és mikrohullámú elektromágneses sugárzások munkahelyi környezetben
A vizsgált jellemző megnevezése:
Villamos térerősség és teljesítménysűrűség
A vizsgálat ismertetése:
A helyszíni méréseket munkahelyi környezetben végezzük hordozható szélessávú, ill. spektrumanalizátor mérőműszerekkel.
A vizsgálat felelőse: Jánossy Gábor
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez igény szerint szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést lehetőség szerint legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2009-11-23

Valid HTML 4.01 Transitional