[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-16: Inkorporáció vizsgálata félvezető detektoros egésztest számlálóval”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
emberi szervezet
A vizsgált jellemző megnevezése:
gamma-sugárzó radioaktív izotópok
A vizsgálat ismertetése:
Minden ember szervezetében található természetes eredetű radioaktív anyag. Közülük a K-40 a legjelentősebb, aminek aktivitása egy felnőtt ember szervezetében 3-5 kBq. Radioaktív anyagokkal történő munkavégzés során belégzés, lenyelés vagy bőrön keresztül történő felszívódás útján más radioaktív anyagok is bekerülhetnek a szervezetünkbe. Ennek kimutatására és mennyiségi meghatározására szolgál az egésztest-számláló.
Ez a berendezés – a háttérsugárzás leárnyékolása érdekében – egy vaskamrában helyezkedik el, amiben egy ágy található. A mérés során ezen az ágyon fekszik a mérendő személy, miközben egy detektor pásztáz a teste felett, és méri a testéből származó gamma-sugárzást. A mérés időtartama kb. 27 perc.
A vizsgálat felelőse: Kövendiné Kónyi Júlia
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést lehetőség szerint legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2011-03-17

Valid HTML 4.01 Transitional