[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-11: Környezeti és humán eredetű minták alfa-spektrometriai elemzése félvezető detektorral”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
környezeti és humán eredetű minták (víz, talaj, biológiai minták, vizelet stb.)
A vizsgált jellemző megnevezése:
mesterséges vagy természetes alfa-sugárzó izotópok radioaktív koncentrációja
A vizsgálat ismertetése:
A klasszikus analitikai eljárásokkal (szárítás, aprítás, savas roncsolás, ioncsere stb.) előkészített mintákból az alfa-spektrometriás vizsgálatokhoz szükséges vékony és reprodukálható minőségű forrást készítünk, amelyben az alfa-sugárzás önabszorpciója elhanyagolható, és ezáltal az alfa-spektrum minőségi és mennyiségi elemzése egzaktul elvégezhető.
A vizsgálat felelőse: Rell Péter
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat mérési eredményeiről a mérést követő 30 napon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amihez igény szerint szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2014-06-19

Valid HTML 4.01 Transitional