[Előző] [Fel] [Következő]

„M-LKSO-14: Radon gáz aktivitáskoncentrációjának mérése talajgázban”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
talajlevegő vagy talajgáz
A vizsgált jellemző megnevezése:
a radon ( 222Rn) koncentrációja
A vizsgálat ismertetése:
A földben a Föld keletkezése óta vannak radioaktív izotópok (radioizotópok), amelyek közül a hosszabb felezési idejűek még nem bomlottak le, így ma is mérhetők. Az egyik legfontosabb ilyen természetes izotóp az 238U, amelynek az egyik bomlásterméke (leányeleme) a radon ( 222Rn). Mivel a radon nemesgáz, nem lép kémiai kölcsönhatásba a környezetével, így ki tud diffundálni abból a közegből, amelyben keletkezik, ezért a talaj levegőjében (talajgázban) is megjelenik.
A fenti izotópok koncentrációja különböző kőzetekben eltérő lehet, ill. függ a terület esetleges feltöltésétől is (pl. salakkal, pernyével). Ha magas a talajgáz radonkoncentrációja, akkor megnő annak a veszélye, hogy a rá épülő épületben magasabb beltéri radonkoncentráció alakul ki. A radont belélegezve a tüdőre fejt ki sugárhatást.
Mivel a talajgázt nedves illetve fagyott talajból nem tudjuk kellő hatásfokkal felszívni, ezért a mérést kizárólag tavasztól kora őszig végezzük.
A vizsgálat felelőse: Homoki Zsolt, Rell Péter
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére nem akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2015-12-17

Valid HTML 4.01 Transitional