DE EN FR IT [Előző] [Fel] [Következő]

Az Intézet rövid története

Az Intézetet a Kormány l954. évi határozata értelmében az Egészségügyi Minisztérium alapította 1957. január 1-jén Központi Sugárbiológiai Kutató Intézet néven. Első igazgatója Dr. Várterész Vilmos volt. Alapvető feladatául jelölte meg, hogy "tanulmányozza azokat a sugárbetegségeket (atombetegségeket) és gyógyításukat, amelyek az atomenergia békés és hadi célokra való felhasználása, valamint a radioaktív izotópok egyre kiterjedtebb alkalmazása folytán egyes személyeken vagy embercsoportokon előállhatnak".

A Kormány határozata alapján, az egészségügyi miniszter 1959. január 1-jével az Intézet nevét "Frédéric Joliot-Curie" Központi Sugárbiológiai Kutató Intézetre változtatta.

A nemzetközi és a hazai körülmények változása, s főleg a hazai atomenergetikai program elindulása következtében az Intézet feladatköre egyre bővült, előbb a sugáregészségügyi kutatási és gyakorlati tevékenység országos irányításával és végrehajtásával, beleértve a munkahelyi és környezeti sugáregészségügyi feladatokat, majd radioaktív gyógyászati készítmények kutatásával és fejlesztésével. Az újabb feladatok elvégzése és a közegészségügyi intézetek profiltisztítása érdekében az Intézethez csatolták az Országos Munkaegészségügyi Intézet Sugáregészségügyi Osztályát, az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet Sugárfizikai Osztályát, az Országos Közegészségügyi Intézet Higiénés Radiológiai Laboratóriumát. Az így létrejött Intézet nevét az egészségügyi miniszter 1963-tól Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetre (OSSKI) módosította (amely azóta változatlan).

Az Intézet 1970-től kezdve az ország sugáregészségügyi szakmai központjává vált, amelyet 1972-74 között Dr. Predmerszky Tibor mb. igazgató főorvos vezetett. Az új feladatoknak megfelelően 1974-től az Intézet harmadik igazgatója, Dr. Sztanyik B. László főigazgató-főorvos az Intézetet átszervezte és három szakmai főosztályra tagolta: Sugárbiológiai, Sugáregészségügyi, valamint Sugárzás- és Izotópalkalmazási főosztályokra. A nyolcvanas évek közepétől negyedik egységként létesült a Nem-ionizáló Sugárzások önálló osztálya, amely 1999-től Nem-ionizáló Sugáregészségügyi Főosztályként működik.

Az Intézet 1998. január 1-jétől - Prof. Dr. Köteles György igazgató főorvos vezetésével – a "Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ (OKK) szakmailag önálló részévé vált.

1984-ben az Intézet bázisán létesítették az Orvostovábbképző Egyetem Sugáregészségtani Tanszékét Prof. Dr. Sztanyik B. László vezetésével. 1999-től - Prof. Dr. Köteles György igazgató főorvos irányításával - a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Munka- és Környezet-egészségtani Tanszéke Sugáregészségtani Csoportjaként végzi a szakirányú orvostovábbképzést.

2004. szeptember 1. és 2007. április 30. között Dr. Pellet Sándor kapott megbízást az Intézet vezetésére.

2007. január 1.-től - az OKK megszűnését követően, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos intézményeként – a szakmai önállóság változatlan fenntartása mellett - részleges jogi és pénzügyi önállóságot kapott a létszámában és kutatási kapacitásában megfogyatkozott Intézet. Ezért az OSSKI gazdálkodási feladatainak megoldása az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal együttműködésben történik.

2007. május 1. és 2011. június 15. között az országos tiszti főorvos megbízása alapján Dr. Turai István látta el az OSSKI főigazgató teendőit. 2011. június 16.-tól Dr. Sáfrány Géza az OSSKI főigazgató főorvosa. Az Intézet jelenlegi vezetése a sugárbiológiai és nukleáris orvostani kutatások, valamint az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások lehetséges egészségi hatásainak vizsgálata és szakvéleményezése mellett megkülönböztetett figyelmet fordít az oktatásra.

Az akkreditált sugárvédelmi orvos továbbképzést 2007-től sugárorvostani tanfolyammal bővítették, amelynek célja a sugárbalesetek és a radionukleáris veszélyhelyzetek egészségügyi ellátására való országos felkészítés.

Az Intézet félévszázados eredményeit önálló kötetben foglalták össze. Az aktuális szervezeti felépítést és feladatokat magyar és angol nyelvű brossurákban jelentették meg 2008-ban, amelyek a honlapról letölthetők.


Revízió: 2013-02-19

Valid HTML 4.01 Transitional