[Előző] [Fel] [Következő]

Röntgenberendezéseken végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében II.Az OKK Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
a MEDING Országos Orvostechnikai Egyesület,
az MBFT Magyar Orvosfizikai Társaság,
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja,
a Magyar Radiológusok Társasága és
a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület
Elektronikus Műszer és Orvostechnikai Szakosztálya

közös tudományos ülése

Időpontja: 2005. június 7., 10-16 óra

Helye: MÁV Központi Kórház, Budapest, VI., Podmaniczky u. 111.
II. emeleti tanácsterem

A 2003. november 11-én megtartott "Röntgenberendezéseken végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében" c. tudományos ülés iránti nagy érdeklődés (mintegy 130 résztvevő) azt mutatta, hogy szükség van olyan interdiszciplináris fórumra, amely a témában érdekelt szakemberek széles körét (vizsgálatokat végzők, alkalmazók, gyártók, szervizek, orvostechnikai és orvosfizikai szakemberek, hatóságok) tájékoztatja az orvosi röntgenberendezéseken végzendő mérések előírásairól, jelen helyzetéről, egymáshoz való viszonyáról és várható jövőjéről. A témáról megtartandó második közös tudományos ülés megszervezésében nemcsak az a szempont vezérelt bennünket, hogy az első rendezvényen nem érintett vagy elmaradt részletekre is sor kerüljön, hanem az is, hogy számot adjunk az eltelt másfél esztendő eredményeiről, különös tekintettel az Európai Uniós tagságunkkal együtt járó változásokról. Az előadásokat csoportosítottuk a minőségbiztosítás, megfelelőségvizsgálat, biztonsági felülvizsgálat fő témák köré. Lehetőséget kívántunk biztosítani ezen belül a hazai gyártó és szervizelő cégeknek saját mérési tevékenységük ismertetésére, valamint néhány speciális méréstípus kérdéseinek mélyebb elemzésére is.

Dr. Porubszky Tamás, Ph.D.
OKK-OSSKI főmunkatárs
Dr. Pellet Sándor, Ph.D.
OKK-OSSKI igazgató főorvos

Részletes program

10:00Megnyitó. A rendező és támogató szervezetek vezetőinek ajánlása
Speciális mérések
10:15Porubszky Tamás, T. Bengtsson, L. Herrnsdorf: A röntgencsőfókusz mérésének szabványa (MSZ EN/IEC 60336) és egy célműszere (RTI Real-Time FocusMeter)
10:30Vittay Pál: Milyen paramétereket mérjünk a páciens sugárkockázatának becsléséhez?
10:50Kérdések, hozzászólások
Röntgengyártó és -szervizelő cégek minőségellenőrző mérései
11:00Barsai János, Ilyés Gyula, Kollár Tamás: A Medicor Röntgen Kft. mérései röntgenberendezéseken a minőség és a biztonság érdekében
11:10Szalai György: Az Innomed Medical Rt. minőségellenőrző mérései
11:20Barczi János: A Philips Magyarország Kft. Medical Systems szervizének minőségellenőrző mérései
11:30Brezovszki Dénes, Fehér Lajos: A Siemens Rt. Orvostechnika szervizének minőségellenőrző mérései
11:40Kérdések, hozzászólások
11:50Szünet. Büfé
Átvételi, állapot-, állandósági és páciensdozimetriai vizsgálatok a gyakorlatban
12:15Csobály Sándor: Még egyszer a hazai röntgen minőségbiztosítás kezdeteiről
12:25Péntek Zoltán, Ormándi Katalin: Minőségellenőrzés a mammográfiás szűrőállomásokon
12:35Martos János: CT-készülékek felhasználói minőségellenőrazése
12:45Porubszky Tamás, Talián Lászlóné, Váradi Csaba, Ballay László, Pellet Sándor: Az OSSKI röntgen team tevékenysége
12:50Porubszky Tamás, Pellet Sándor: A röntgenberendezések állapotvizsgálatáról
12:55Pellet Sándor, Giczi Ferenc, Szakács Sándor, Ballay László, Motoc Anna Mária, Temesi Alfréda: A Nemzeti Páciensdózis-felmérő Program újabb eredményei
13:05Berecz András: Az állandósági vizsgálatokról a röntgenasszisztensek és az asszisztensképzés szemszögéből
13.15Kérdések, hozzászólások
13:35Szünet
Megfelelőségvizsgálat és -tanúsítás, sugárvédelmi szabványok és vizsgálatok
13:50Dió Mihály, Pellet Sándor, Porubszky Tamás: Az ORKI–OSSKI együttműködés
14:00Seres István: Röntgenberendezések vizsgálata a MEEI-ben (IEC EECB, EMC)
14:10Porubszky Tamás: Az IEC 60601-1-3 (röntgen sugárvédelem) készülő második kiadása
14:20Ballay László, Giczi Ferenc, Pellet Sándor: Sugárvédelmi regisztráció és tapasztalatai. Sugárvédelmi mérések. Az MSZ 824 hatálya
14:30Kérdések, hozzászólások
Időszakos felülvizsgálat
14:45Róth Sándor: A röntgen időszakos felülvizsgálatok mérési követelményeinek háttere és a tapasztalatok
14:55Kérdések, hozzászólások
15:00Kerekasztal beszélgetés. Vezeti: Pellet Sándor

Revízió: 2007-03-21