[Előző] [Fel] [Következő]

Intézeti Kutatásetikai Bizottság (IKEB)

A bizottság neve: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Intézeti Kutatásetikai Bizottsága (OSSKI IKEB)

A bizottság címe: 1221 Budapest, Anna utca 5. Tel: (06)-1-482-2000

Bevezetés

Az OSSKI IKEB ügyrendje összhangban van az 1997. évi CLIV sz. törvény az Egészségügyről, az 1/2007 (I.24.) Eüm r. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23 /2002 (V.9.) Eüm r. módosításáról szóló rendelkezéseivel, valamint a 2002. évi VI. törvénnyel kihírdetett az Európai Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló Ovideoi Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyve rendelkezéseivel.

Az OSSKI IKEB működését a 34/2003 (VI.7) Eszcsm r. Egészségügyi Tudományos Tanácsról, 35/2005 (VIII.26.) Eüm r. az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról, az 1/2007 (I.24.) Eüm r. az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23 /2002 (V.9.) Eüm r. módosításáról szóló rendelet, valamint a 2002. évi VI. törvénnyel kihírdetett az Európai Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló Ovideoi Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyve szabályozza.

AZ IKEB FELADATA
AZ IKEB SZERVEZETE
AZ IKEB MŰKÖDÉSE
AZ IKEB TAGJAI
Az IKEB MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK


Revízió: 2013-03-04

Valid HTML 4.01 Transitional