[Előző] [Fel] [Következő]

„MD 1.37: Külső gamma-dózisteljesítmény mérése termolumineszcens dózismérővel (TLD)”

című akkreditált vizsgálat

A vizsgálandó környezeti elem/eszköz/anyag:
épület, nyílt tér, beltér, kültér
A vizsgált jellemző megnevezése:
gamma-dózisteljesítmény
A vizsgálat ismertetése:
Természetes sugárterhelésünk egyik összetevője a gamma-sugárzás. Gamma-sugárzás ér minket az ég felől (kozmikus sugárzás), a föld felől (természetes, a Föld keletkezése óta jelenlevő radioaktív izotópoktól, pl. 238U, 232Th, 40K), sőt mivel az építőanyagokat is a földből nyerik, az épületekből is. A gamma-sugárzás mértékét a gamma-dózisteljesítménnyel jellemezzük, ami azt mondja meg, hogy egy óra alatt a külső gamma-sugárzásból eredően mekkora effektív dózis ér minket.
Némely kőzet (pl. gránit), talajfeltöltés (salak, pernye) ill. építőanyag (pl. ajkai erőműi salak) magasabb koncentrációban tartalmazhat természetes eredetű radioizotópokat, így ilyen kőzetre, feltöltésre ill. ilyen építőanyagból épült épületekben megnövekedhet a gamma-dózisteljesítmény értéke.
A fenti mérési módszer több hónapos, integráló jellegű mérést jelent a gamma-dózisteljesítményre vonatkozóan. A detektorokat postán küldjük el, az épületben vagy szabadban történő elhelyezésük módjáról természetesen adunk tájékoztatást, és a mérési idő lejárta után postai úton kérjük őket vissza. A kiküldött detektorok ún. passzív eszközök, azaz semmilyen gondozást vagy áramforrást nem igényelnek.
A vizsgálat felelőse: Homoki Zsolt
Az OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály Laboratórium (SEFOLAB) a jelzett vizsgálat elvégzésére akkreditált; a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára akkreditált jegyzőkönyvet állít ki, amelyhez szakvéleményt is mellékel.
Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.

Revízió: 2011-03-17

Valid HTML 4.01 Transitional