EN [Előző] [Fel] [Következő]

Nukleáris Medicina és Transzlációs Biológiai Tudományok Osztálya

Az Osztály személyzete

Az Osztály feladatai

Szakmai-módszertani, szakirányítási és együttműködési feladatok

Részvétel a ”Hevesy György” Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara módszertani útmutatóinak kidolgozásában.

Izotópalkalmazási és állatkísérletes kutatási feladatok

Tevékenységeik elsősorban a nyílt radioaktív izotópforrások orvosi, közegészségügyi, agrárcélú és állategészségügyi alkalmazásával függnek össze. Munkájuk magában foglalja új radiofarmakonok fejlesztését, a képalkotó módszerek alkalmazásának kutatását a nanomedicina területén, illetve a szakterület jogszabályi előkészítését, módszertani ajánlások írását, aktuális problémák kutatásának a végzését, valamint a területen dolgozó szakemberek folyamatos továbbképzését.

A szakterületet hazai és nemzetközi egyesületekben, bizottságokban és konferenciákon képviseli, aktuális kérdéseiről a lakosságot és a szakmai közvéleményt folyamatosan tájékoztatja.

Az állatorvosi nukleáris medicina szakterület hazai megalapítói és folyamatos művelői. Noninvazív kutatásaikban spontán megbetegedett (elsősorban daganatos) társállatokat (kutya, macska, egzotikus állatok) is felhasználnak.

A tudományos munkához szükséges pénzeszközöket aktív és eredményes pályázati tevékenységgel biztosítják. Hazai támogatóik között szerepel(-t) az egészségügyi Tudományos Tanács (ETT), az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA), és a Tudomány és Technológia Alapítvány (TéT). Nemzetközi támogatóik között szerepel az International Atomic Energy Agency (IAEA) és az Európai Unió.

Kutatási témák

Tudományszervezői, szakértői és oktatói feladatok

Dr Balogh Lajos megalapítója és kuratóriumi elnöke a Rákbeteg Állatokért Alapítványnak, alapító tagja és elnöke a Magyar Állatorvosi Onkológiai Társaságnak (MÁOT), a Magyarországi Egyesület Az alternatív módszerekért (hucopa) elnöke, a ”Hevesy György” Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság, Állatorvosi Nukleáris Medicina szekció elnöke a vizsgáló bizottság tagja, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének magyarországi régióelnöke, a Szent István Egyetem Doktori Iskolájának akkreditált témavezetője.

Szakfolyóirat szerkesztőség: Dr. Balogh L. a Kisállatpraxis folyóirat szerkesztője és szaklektori feladatokat lát el az alábbi folyóiratokban: Acta Veterinaria Hungarica, Reproduction of Domestic Animals, Journal of Veterinary Diagnostic Methods, Nuclear Medicine Review, Journal of Veterinary Medicine A, Kisállatpraxis.

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán 4 önálló fakultációs tárgyat oktatnak: Sugárbiológia állatorvosoknak, Radiobiology for Vets, Állatorvosi Nukleáris Medicina, Veterinary Nuclear Medicine, valamint a graduális és posztgraduális képzés számos tárgykörében óraadók.

Az osztály az alábbi típusú vizsgálatokat szerződéses megállapodás vagy kutatási együttműködés keretein belül is végzi:

Publikációs tevékenység

Dr. Balogh Lajos 10 legutóbbi közleménye
  1. Polyak A, Hajdu I, Bodnar M, Trencsenyi G, Postenyi Z, Haasz V, Janoki G, Janoki GA, Balogh L, Borbely J: 99mTc-labeled Nanosystem as Tumour Imaging Agent for SPECT and SPECT/CT Modalities. International Journal of Pharmaceutics, International Journal of Pharmaceutics, 2013, V. 449, (1–2): 10–17. IF: 3.350
  2. Kalasz H, Szegi P, Janoki G, Balogh L, Postenyi Z, Musilek K, Petroianu GA, Siddiq A, Tekes K. Study on Medicinal Chemistry of K203 in Wistar Rats and Beagle Dogs. CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 2013: p. 23531217. IF: 4.859
  3. Balog J, Szaniszlo T, Schaefer KC, Denes J, Lopata A, Godorhazy L, Szalay D, Balogh L, Sasi-Szabo L, Toth M, Takats Z. Identification of biological tissues by rapid evaporative ionization mass spectrometry. Anal Chem. 2010 Sep 1. 82 (17):7343-50. . IF: 5.874
  4. Schauss AG, Clewell A, Balogh L, Szakonyi IP, Financsek I, Horváth J, Thuróczy J, Beres E, Vertesi A, Hirka G: Safety evaluation of an acai-fortified fruit and berry functional juice beverage (Monavie Active®). Toxicology 2010 Nov 28. 278 (1): 46-54. IF: 3.641
  5. D. Máthé, L. Balogh, A. Polyák, R. Király, T. Márián, D. Pawlak, J. Zaknun, M. R. A. Pillai, Gy. A. Jánoki. Multi-species animal investigation on biodistribution, pharmacokinetics and toxicity of 177Lu-EDTMP, a potential bone pain palliation agent Nucl Med Biol 2010 Feb. 37 (2): 215-26. IF: 2.620
  6. Schäfer KC, Dénes J, Albrecht K, Szaniszló T, Balog J, Skoumal R, Katona M, Tóth M, Balogh L, Takáts Z: In vivo, in situ tissue analysis using rapid evaporative ionization mass spectrometry. Angew Chem Int Ed Engl. 2009; 48 (44): 8240-2. IF: 11.829
  7. Andocs G, Renner H, Balogh L, Fonnyad L, Jakab C, Szasz A. : Strong synergy of heat and modulated electromagnetic field in tumor cell killing. Strahlentherapy in Oncology, 2009, 185 (2): 120-126. IF: 3.776
  8. Balogh, Lajos; Polyak, Andras; Mathe, Domokos; Kiraly, Reka; Thuroczy, Juliana; Terez, Marian; Janoki, Gyozo; Ting, Yaoting; Bucci, Luke; Schauss, Alexander: Absorption, Uptake and Tissue Affinity of High-Molecular Weight Hyaluronan after Oral Administration in Rats and Dogs. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008. 56: 10583-93. IF: 2.562
  9. Chakraborty S, Das T, Banerjee S, Balogh L, Chaudhari PR, Sarma HD, Polyák A, Máthé D, Venkatesh M, Janoki G, Pillai MR. (177) Lu-EDTMP: A Viable Bone Pain Palliative in Skeletal Metastasis. Cancer Biotherapy and Radiopharmacy 2008. Apr. 23 (2): 202-13. IF: 1.318
  10. L. Balogh, G. Andócs, E. Perge, P. Vajdovich, J. Thuróczy, J. Láng, Gy. A. Jánoki: Oncological scintigraphy in dogs with 99mTechnetium MIBI and DMSA(V) – two case reports, Veterinary Quarterly, 2001, 23(1): 52-6. IF: 0.808
Tudománymetriai adatok:

Legutóbbi 10 közlemény együttes impakt faktora: 40,64

Ugyanezekre történt független hivatkozások száma: 63

Összes publikációinak impakt faktora: 70,9

Összes publikációinak független idézettségi száma: 164


Revízió: 2017-02-24

Valid HTML 4.01 Transitional