[Előző] [Fel] [Következő]

Épület (lakás) sugáregészségügyi vizsgálata

A vizsgálat ismertetése

Az osztály lakossági megkeresés alapján végzi épületek, lakások helyszíni sugáregészségügyi vizsgálatát. A sugáregészségügyi vizsgálat az alábbi két fajta mérésből tevődik össze.

1.) Külső gamma-dózisteljesítmény mérése

A dózisteljesítmény mérések azt mutatják meg, hogy az adott mérési ponton egy órát tartózkodva mekkora sugárterhelés (dózis) éri a szervezetünket a mérési pont környezetében levő gamma-sugárzó radioaktív izotópoktól. A külső gamma-dózisteljesítmény mérését (M-LKSO-08) a vizsgálandó épület (lakás) különböző pontjain/helyiségeiben 1 m magasságban végzünk és szükség szerint a padló, illetve a mennyezet közelében is. Ezzel a méréssel határozzuk meg a mérendő helyiségben levő dózistér nagyságát, eloszlását. Egy átlagos méretű lakóingatlan esetében ez kb. 1 órát vesz igénybe. A mérést akkreditáltan végezzük.

2.) Beltéri radon-koncentráció mérése

A radon természetes eredetű radioaktív nemesgáz, amelynek radioaktív leányelemei a belégzésén keresztül okoznak sugárterhelést. A radon a helyiségek légterébe elsősorban az építőanyagból (tégla, salak, stb.), illetve földszintes, nem alápincézett házak esetében a talajból az aljzaton keresztül, kívülről a fal repedésein keresztül szivárog be. A radon nehezebb a levegőnél, ezért a lakás alacsonyabban fekvő helyiségeiben tud felhalmozódni. Ebből következően az emeleti helyiségekben nem várható magas radon-koncentráció. A beltéri levegő radon-koncentrációja rendszeres szellőztetéssel csökkenthető. A beltéri radon-koncentráció mérését (M-LKSO-15) egy műszer kihelyezésével, egy ponton mérjük 3 napon keresztül. A műszer félóránként rögzíti a mérési eredményeket, amelyeket a műszer Intézetbe történő visszaszállítása után olvassunk ki belőle. A mérés céljára olyan helyiséget jelölünk ki, amelyben biztosítható, hogy a mérés ideje alatt a helyiség ne szellőzzön ki – így a kevesebb szellőztetéssel járó és emiatt magasabbá váló radon koncentrációt tudjuk meghatározni. . A mérés eredménye a választott helyiségre jellemző értéket ad, amely közvetetten az egész épületről is ad információt, feltételezve, hogy a lakás légtere közösnek mondható. Fontos megjegyezni azt is, hogy a lakosság természetes eredetű sugárforrások okozta sugárterhelésére (így az építőanyagoktól származóéra) jelenleg nincs hazai szabályozás. Készült azonban felmérés magyarországi lakásokban mérhető külső gamma-dózisteljesítményéről. Az 1092 lakásra kiterjedő vizsgálatban kapott értékek átlaga 155 ± 37 nSv/h környezeti dózisteljesítménynek felel meg. Összehasonlításul a hazánkban, szabadban (1 méterre a talajfelszíntől) mérhető dózisteljesítmény általában 80-120 nSv/h közötti. Magyarországi lakások radon-szintjéről több felmérés is készült. Nikl István 998 lakásra kiterjedő vizsgálatában a mérési eredmények átlaga 128 ± 2,7 Bq/m3-nek adódott. Hámori Krisztián, Tóth Eszter és társai 15277 lakásban végeztek méréseket, mérési eredményeik átlaga 133 Bq/m3 volt. Az Európai Unió jelenleg dolgoz ki egy rendelettervezetet, amely várhatóan 2-3 éven belül hazánkban is hatályba lép majd a beltéri radon tekintetében. Ez a rendelettervezet kimondja, hogy a radon-koncentráció elfogadható éves átlagértéke már meglevő lakó- és középületekre 400 Bq/m3, kivitelezés előtt álló új lakó- és középületekre 200 Bq/m3.

A vizsgálat felelősei

Homoki Zsolt, Rell Péter Az OSSKI a vizsgálat eredményeiről a mérést követő 10 munkanapon belül a Megrendelő számára kiállítja a jegyzőkönyvet, amelyhez szakvéleményt is mellékel. Kérjük, hogy a mérés áráról szíveskedjen árajánlatot kérni, és a mérést lehetőség szerint legalább egy héttel a mérés esedékessége előtt szíveskedjen megrendelni.


Revízió: 2014-09-23

Valid HTML 4.01 Transitional