EN [Előző] [Fel] [Következő]

Használati feltételek

  1. Az OSSKI által a web-en közzétett információhoz való hozzáférést biztosító bármely eszköz használatával annak használója (a továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy az OSSKI által a weben közzétett személyi nevek, e-mail címek, telefonszámok és faxszámok (együtt a továbbiakban: Adatok) célja, hogy segítse az OSSKI alapító okiratában foglalt alapfeladatokért, az OSSKI-ban folyó valamely tudományos kutató, fejlesztő, valamint oktató tevékenységért, továbbá az OSSKI szerződéses feladatainak ellátásáért felelős személlyel való kapcsolatfelvételt. A Felhasználó vállalja, hogy az Adatokat csak e célból hívja le és hasznosítja.
  2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatokban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.-ben meghatározott személyes adatok is találhatóak; ilyennek minősül bármely természetes személlyel összefüggésbe hozható adat vagy az abból levonható következtetés (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.). A  Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen adatoknak az 1. pontban meghatározott céltól eltérő felhasználása (például, de nem kizárólag, az OSSKI munkatársaitól előzetesen nem megkért reklámcélú üzenetek küldése e-mailben, telefonos/faxos kapcsolatfelvétel az 1. pontban meghatározottaktól eltérő célból) a Btk. 177/A paragrafusa alapján vétségnek minősül és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
  3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy tilos az Adatoknak az 1. pontban meghatározott célból történő rendeltetésszerű használatával ellentétes bármely tevékenység - így például, de nem kizárólag az Adatok teljes vagy részleges lehívása, hasznosítása, ill. bármely részadat ismételt lehívása, hasznosítása is, ha az nem az 1. pontban meghatározott célból történik.
  4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az OSSKI kizár minden felelősséget bármely közvetlen vagy közvetett kárért, amely az Adatok esetleges pontatlanságából vagy valótlanságából ered.
  5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az OSSKI kizár minden felelősséget bármely közvetett vagy közvetlen kárért, amely olyan e-mail-ek figyelmen kívül hagyásából és megsemmisüléséből származik, mely e-mail-ek címzése az OSSKI levelező-szerverein regisztrált egyetlen létező e-mail-fiók címét sem tartalmazzák, vagy mely e-mail-ek az SPAMHAUS és a SORBS adatbázisaiban megadott levelező-szerverekről érkeznek, vagy a levelek a számítógépek működését potenciálisan veszélyeztető programkódot tartalmaznak.

Revízió: 2013-02-19

Valid HTML 4.01 Transitional