[Előző] [Fel] [Következő]

Az OKK-OSSKI és az ÁNTSZ ERMAH laboratóriumok környezetellenőrző tevékenysége a Paksi Atomerőműben történt 2003. április 10-11-i üzemzavarhoz kapcsolódóan

A Paksi Atomerőműben történt üzemzavar következtében elsősorban radiojód (főként 131I), valamint radioaktív nemesgázok (főként 133Xe és 85mKr) kerültek ki a környezetbe az erőmű szellőzőkéményén keresztül.

Az ERMAH laboratóriumok a szokásos mintavételi és mérési program mellett április 11.-től az üzemzavar esetleges környezeti hatásainak kimutatására speciális ellenőrző programot indítottak az OKK-OSSKI koordinálásával.

A laboratóriumok az erőmű 30 km-es környezetében április 24.-ig 82 helyszíni mérést, illetve mintavételt és laboratóriumi analízist végeztek. Ezt kiegészítendő feldolgoztuk az ország egyéb területein végzett 54 mérés eredményeit is.

A levegő- (aeroszol és fall-out), talaj-, fű, tej- és ivóvízminták laboratóriumi, valamint a gammadózis-teljesítmény és kiülepedés helyszíni vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy a környezetben általában nem volt tapasztalható a radioaktivitás szintjének emelkedése.

A 131I jelenléte kis aktivitás-koncentrációban csupán a következő mintákban volt kimutatható: aeroszol 0,004-0,11 mBq/m3 (Szekszárd, Budapest, Győr és Miskolc), talaj 1,8-5,7 Bq/kg (PAE A1 állomás), fű 0,28-4,3 Bq/kg (Tengelic, Tengelic-szőlőhegy és Dunaszentbenedek). Ezek a koncentrációk lényegesen kisebbek, mint a környezetünkben található természetes radionuklidok koncentrációi.

A gammadózis-teljesítmény adatok átlagos értékeket mutattak, szignifikáns emelkedést sehol nem tapasztaltunk.

Az erőmű környezetében élő lakosságnak a kibocsátási adatokból és aktuális meteorológiai viszonyok mellett becsült teljes sugárterhelése sehol sem haladta az egy-két tized mikro-Sv értéket (ld. alábbi táblázat):

TelepülésTávolság
(km)
IrányKülső gamma- és inhalációs dózis
(mikro-Sv)
Teljes dózis
(mikro-Sv)
Csámpa1,3NY0,0120,025
Dunaszentbenedek3,5ÉK0,0070,018
Paks (dél)3É0,0470,12
Paks (centrum)5É0,0280,073
Paks (észak)8É0,00920,024
Uszód3,5K

0,0045

0,012
Tengelic11DNY0,000740,0017
Szekszárd27DNY0,000250,00059

A becsült sugárterhelés jellemző értéke azonban az erőmű 30 km-es környezetében mindössze egy-két század mikro-Sv körüli volt. (ld. alábbi ábrák). Összehasonlításként megjegyezzük, hogy hazánkban a lakosságot természetes forrásokból évente érő sugárterhelés átlagos nagysága 3100 mikro-Sv.

Gamma-dózisteljesítmény belégzésből

Gamma-dózisteljesítmény, teljes

Az üzemzavarral kapcsolatban 7 dolgozó radioaktív belső szennyezettségének vizsgálatát végeztük el. A pajzsmirigyben található 131I aktivitásból becsült lekötött effektív dózisok legnagyobb értéke 0,54 mSv volt, ami az éves foglalkozási dóziskorlátnak (20 mSv) kisebb mint 3 százaléka.

Az ERMAH laboratóriumok jelenleg is folytatják a speciális program szerinti környezet-ellenőrzést. Megállapítható, hogy a május 3.-i erőműi technológiai rendellenességgel kapcsolatban a környezetben semmilyen radioaktivitás-emelkedés nem volt tapasztalható.

A kapcsolódó jelentések letölthetők Microsoft Word 97 formátumban:

OKK-OSSKI LKSO


Revízió: 2010-07-21

Valid HTML 4.01 Transitional