[Előző] [Fel] [Következő]

WHO Ténylap No. 193
átdolgozva és frissítve: 2011. június

Az elektromágneses terek és a lakosság egészsége

Mobiltelefonok

Fontosabb tények


_______________________________________

A mobiltelefonok, vagy más néven rádiótelefonok napjainkban a telekommunikáció szerves részét képezik. Számos országban a lakosság több mint a fele használ mobiltelefont, és ez az arány gyorsan növekszik. 2009 végére világszerte mintegy 4,6 milliárd fő rendelkezett mobiltelefon előfizetéssel. A Föld egyes részein a mobiltelefon a legmegbízhatóbb, vagy éppen az egyetlen elérhető telefon.

A nagyszámú felhasználó miatt rendkívül fontos a lehetséges egészségügyi hatások vizsgálata, tanulmányozása és megfigyelése.

A mobiltelefonok rádióhullámok segítségével kommunikálnak fix antennák hálózatán, az ún. bázisállomásokon keresztül. A rádiófrekvenciás hullámok tulajdonképpen elektromágneses terek, melyek az ionizáló sugárzással ellentétben (mint pl. a röntgen, vagy gamma sugarak) a kémiai kötéseket nem szakítják fel, és ionizációra sem képesek az emberi szervezetben.

Sugárzási szintek

A mobiltelefonok kis teljesítményű rádiófrekvenciás sugárzók, amelyek a 450-2700 MHz-es frekvenciatartományban üzemelnek 0,1-2 W közötti csúcsteljesítménnyel. A kézi készülék kizárólag akkor sugároz, ha be van kapcsolva. A kisugárzott teljesítmény (és ezáltal a személyt érő rádiófrekvenciás sugárzás) a készüléktől való távolsággal rohamosan csökken. Azt a személyt, aki a telefont a testétől 30-40 cm-re használja (pl. SMS írásra, internetezésre, vagy kihangosított állapotban telefonálásra) jelentősen kisebb sugárzás éri, mint azt, aki a fejéhez közel tartja. A kezek szabad használatát lehetővé tévő eszközök (pl. kihangosító) alkalmazásán túlmenően, amelyek a telefont a fejtől és a testtől távolabb tartják hívás közben, az expozíció csökkenthető a hívások számának és hosszának mérséklésével. A telefont jó vételi helyen (megfelelő térerősség) használva az expozíció tovább csökkenhet, mivel ilyenkor a készülék kisebb teljesítménnyel sugározhat. A kereskedelemben kapható sugárzást csökkentő eszközök azonban nem nyújtanak hatékony védelmet. A mobiltelefon használatát gyakorta megtiltják a kórházakban és a repülőgépeken, mivel a rádiófrekvenciás jelek megzavarhatják az egészségügyi berendezések és a navigációs eszközök működését.

Van-e bármilyen hatással az egészségre?

Az elmúlt két évtizedben számos tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy a mobiltelefonok jelentenek-e potenciális egészségügyi kockázatot. Mindeddig azonban semmilyen káros hatást nem mutattak ki, amit a mobiltelefon-használat okozna.

Rövidtávú hatások

A rádiófrekvenciás sugárzás és az emberi test közötti kölcsönhatás fő mechanizmusa a szövetek melegítése. A mobiltelefonok által használt frekvenciákon a teljesítmény legnagyobb része a bőrben és az egyéb felsőbb szövetekben nyelődik el, így az agyban vagy a belső testrészekben okozott hőmérsékletemelkedés elhanyagolható.

Több tanulmány is vizsgálta önkénteseken a rádiófrekvenciás sugárzás hatását az agyi elektromos tevékenységre, a tanulási funkciókra, az alvásra, a szívritmusra és a vérnyomásra. A kutatások eddig semmilyen egyértelmű bizonyítékot nem találtak arra vonatkozóan, hogy a hőmérsékletemelkedést okozó szint alatti rádiófrekvenciás sugárzás az egészségre káros hatással lenne. A kutatások nem erősítettek meg ok-okozati összefüggést az elektromágneses expozíció és a betegek által saját magukon észlelt tünetek, vagy az elektromágneses túlérzékenység között.

Hosszú távú hatások

A rádiófrekvenciás expozíció hosszú távú potenciális kockázatára vonatkozó epidemiológiai kutatások leginkább arra keresik a választ, hogy van-e összefüggés az agydaganat és a mobiltelefon-használat között. Mivel számos rákos megbetegedés csak évekkel a betegséget kiváltó ok után diagnosztizálható, továbbá a mobiltelefon használat a ’90-es évek elejéig csak kevéssé terjedt el, így jelenleg az epidemiológiai kutatások csak azokat a rákos megbetegedéseket tudják értékelni, amelyek rövidebb időn belül következtek be. Mindemellett az állatkísérletek eredményei azt mutatják, hogy a rádiófrekvenciás terek hosszú távú expozíciója nem növeli a rák kialakulásának kockázatát.

Több nagyobb nemzetközi kutatás történt és van jelenleg is folyamatban (eset-kontroll és kohorsz tanulmányok,) amelyek már meglévő betegségeket vizsgálnak felnőtt emberekben. Az eddigi legnagyobb, felnőttekre irányuló retrospektív eset-kontroll tanulmány, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) által koordinált INTERPHONE azért jött létre, hogy megvizsgálja, van-e összefüggés a fej-nyaki daganatos megbetegedések és a mobiltelefon-használat között. Az eredmények 13 résztvevő ország adatainak nemzetközi elemzését követően azt mutatták, hogy több mint tíz éves mobiltelefon-használatot követően sem növekszik a glióma és a meningióma kockázata. Vannak arra utaló jelek, hogy az összes használati órát tekintve a saját bevallásuk szerint legaktívabb használók felső 10 %-a esetében a glióma kockázata nagyobb, azonban nincs egyértelmű összefüggés a hosszabb mobiltelefon-használati idő és a kockázat növekedése között. A kutatók azon az állásponton vannak, hogy a hibák és a bevallási pontatlanságok csökkentik a következtetések szilárdságát és akadályozzák az ok-okozati magyarázatokat. Ezen adatok alapján az IARC a rádiófrekvenciás elektromágneses teret „lehetséges emberi rákkeltő” kategóriába sorolta (2B), amely kategória akkor használatos, ha az okozati összefüggés hitelesnek tekinthető, de a véletlen, a hiba vagy egyéb zavart okozó tényezők nem zárhatók ki teljes bizonyossággal. Bár az agydaganat megnövekedett kockázatát nem lehet bizonyosan megállapítani, az egyre növekvő mobiltelefon-használat és a 15 évnél hosszabb mobiltelefon-használatra vonatkozó adatok hiánya megköveteli a jövőbeni kutatásokat az agydaganat kockázata és a felhasználás tekintetében. Különösen a fiatalok körében egyre népszerűbb mobiltelefon-használat, és az ezáltal potenciálisan hosszabb élettartam expozíció miatt a WHO támogatja a további kutatásokat e csoportokon. Számos, a gyerekek és a kamaszok egészségére vonatkozó vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Expozíciós határérték ajánlások

A rádiófrekvenciás expozíciós határértékeket a mobiltelefon-használatra vonatkozóan SAR (Specific Absorption Rate – fajlagosan elnyelt teljesítmény) értékkel jellemzik, amely a test egységnyi tömegében elnyelt rádiófrekvenciás teljesítmény. Jelenleg két nemzetközi szervezet adott ki expozíciós ajánlásokat a munkavállalókra és a lakosságra, kivéve azon betegeket, akik a diagnózis vagy a terápia valamely szakaszában vannak. Ezek az irányelvek a jelenleg elérhető tudományos bizonyítékok részletes értékelésével kerültek kialakításra.

A WHO válasza

A lakossági és a kormányzati aggodalmakra reagálva a WHO 1996-ban létrehozta a Nemzetközi Elektromágneses Terek (EMF) Projektet, amelynek feladata az EM terek káros egészségi hatására irányuló tudományos bizonyítékok értékelése. A WHO 2012-ig elvégez egy hivatalos kockázatértékelést az RF terek általi expozíció okozta egészségügyi kockázatokra vonatkozóan. Eközben – ahogy korábban említettük – a WHO egyik szakosított szervezete, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) 2011 májusában felmérte a mobiltelefonoktól származó RF terek rákkeltő képességét.

A WHO a kutatási programjának keretében meghatározza és segíti az RF terekre és az egészségügyre vonatkozó kutatási prioritásokat a tudományos ismeretek hiányának csökkentése érdekében.

A WHO lakossági tájékoztató anyagokat dolgoz ki, valamint szorgalmazza a párbeszédet a kutatók, a kormányzat, az ipar és a lakosság között, hogy növelje az ismeretek szintjét mobiltelefonok lehetséges egészségügyi kockázatairól.


_______________________________________
1International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Statement on the "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagetic fields (up to 300 GHz)", 2009.
2Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEEE standard for safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz, IEEE Std C95.1, 2005.
Revízió: 2012-06-03

Valid HTML 4.01 Transitional