[Előző] [Fel] [Következő]

Röntgenberendezéseken végzendő mérések
a minőség és a biztonság érdekében

Előzetes tájékoztató

A páciensek sugárvédelméről szóló 97/43/EURATOM irányelv előírásait hazánkban a 31/2001. (X.3.) EüM rendelet honosítja. Ez egyebek között - a tapasztalatokra épülő európai joggyakorlatnak megfelelően - előírja, hogy az újonnan üzembe helyezett röntgenberendezéseken ún. átvételi vizsgálatot, és általában a röntgenberendezéseken minőségellenőrző vizsgálatokat kell végezni. Az átvételi vizsgálatok végzése 2002 tavasza óta széles körben folyik, az évenként megismétlendő minőségellenőrző méréseknek (állapotvizsgálat) és az engedélyesek által végzendő minőségellenőrző (ún. állandósági) vizsgálatoknak azonban még nem alakultak ki a gyakorlati keretei. Egyidejűleg érvényben van az orvostechnikai eszközökről szóló 47/1999. (X.6.) EüM rendelet is, ez a röntgenberendezésekre 2 évenkénti ún. időszakos felülvizsgálatot ír elő, amely elsősorban biztonsági ellenőrzés, de részben átfedésben van a minőségellenőrző mérésekkel. Az Európai Unióba való belépésünket megelőzően pedig változtak, illetve változnak a berendezések megfelelőség-vizsgálatának és -tanúsításának, valamint sugárvédelmi vizsgálatának-tanúsításának előírásai is. Szükségesnek láttuk egy olyan interdiszciplináris fórum megrendezését, amely a fenti témákban érdekeltek legszélesebb körét (vizsgálatokat végzők, alkalmazók, gyártók, szervizek, orvosfizikai és orvostechnikai szakemberek, hatóságok) tájékoztatja a röntgenberendezéseken végzendő mérések hatályos előírásairól és a különböző vizsgálatok egymáshoz való viszonyáról. Reméljük, hogy a tudományos ülés előrelépést hoz a még megoldatlan kérdések tisztázásában is.


Revízió: 2004-09-21