[Előző] [Fel] [Következő]

Hálózati frekvenciájú elektromágneses terek környezetünkben

Széchenyi Füzetek - 5. számú útmutató az egészség megőrzéséhez


letölthető PDF állomány

OSSKI / Hálózati frekvenciájú elektromágneses terek környezetünkben

Írta: dr. Thuróczy György, dr. Szabó Judit, Bakos József

Szerkesztette: dr. Dám Annamária
Lektorálta: Prof. Dr. Köteles György

Készült: az OKK-OSSKI-ban

Támogató: a Nemzeti Kutatás Fejlesztési Program, NKFP-1/008/2001 és NKFP-1/016/2001 számú "Széchenyi" Pályázatai
Konzorciumvezetők: Dr. Tompa Anna és Prof. Dr. Köteles György

ISBN 963 85514 2 9

Felelős kiadó: Possum Lap- és Könyvkiadó, Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Várnagy László ügyvezető igazgató
1093 Budapest, Közraktár u. 28. I. em. 7.
Tel.: (06-20)-9345-318, (06-1)-218-7858, fax: (06-1)-215-5719

Tartalomjegyzék

Bevezetés5
Környezetünk elektromágneses expozíciója8
A természetes extrém alacsony frekvenciás (ELF) háttérsugárzás8
Mesterségesen keltett ELF elektromágneses terek9
Nagyfeszültségű távvezetékek és ipari berendezések9
Épületbe telepített transzformátorok12
Háztartási berendezések14
Számítógépes képernyők elektromos és mágneses tere15
Gyors lefolyású tranziens expozíciók17
Állandó (sztatikus) elektromos és mágneses terek18
Az elektromágneses sugárzások dozimetriája19
Dozimetriai egységek19
A lakosság expozíciója a környezeti alacsony frekvenciás mágneses terek hatására21
Személyi dozimetria24
Biológiai hatások és egészségi következmények28
Epidemiológiai vizsgálatok30
Szabványok és határértékek32
Általános alapelvek a szabályozásban32
Nemzetközi szabványok és ajánások35
Összefoglalás37
Bibliográfia39
Melléklet42
I. Elektromágneses terek és a közegészségügy42
Extrém alacsony frekvenciájú terek és a rák42
IARC értékelés42
Okoznak-e az ELF terek rákot?44
Nemzetközi ajánlások45
Néhány nemzeti reagálás45
A WHO válasza46
További olvasnivalók48
II. Óvatossági irányelvek (WHO Háttéranyag, 2000. március)49
Bizonytalanságok az EMF körül49
Elővigyázatossági irányelvek50
Elővigyázatossági elv az EMF-el kapcsolatban55
Az ajánlott határértékek bevonása55

Revízió: 2011-02-01

Valid HTML 4.01 Transitional