EN [Előző] [Fel] [Következő]

PROF. DR. KÖTELES GYÖRGY: SUMMA – ÖTVENÖT ÉV (1954-2009) TUDOMÁNYOS BERKEKBEN.

Budapest, 2010, 117 oldal

A minap egy különleges könyv került ki OTH Nyomdából. Újdonság értékű, hogy egy neves tudós tárgyilagosan összefoglalja „a tudomány berkeiben” 55 év alatt megtett útjait. A szép kivitelű könyv egy nemzetközi hírű kiváló kutatóorvos pályáját és műveit foglalja össze.

Előszóként egy méltatás olvasható, amelyet Dr. Turai István, az OSSKI főigazgató főorvosa írt Köteles professzor 75. születésnapja alkalmából tavaly ősszel, majd a szerző köszönti az olvasókat.

A Tudományos közlemények jegyzékéből látható, hogy Köteles György - az OSSKI igazgatója, egyetemi tanár, az MTA doktora - igen sokféle területtel foglalkozott: izombiokémia, vírusfertőzés, a szemlencse biokémiája, sugárbiológia, sejtbiológiai szabályozás, citokinek, endotoxinok, gyógyszerek, termográfia, a sugaras dolgozók sugáregészségügye, az uránbányászok egészségi állapotának vizsgálata, a sugársérültek egészségügyi ellátása, stb. A Könyvfejezetek c. rész is a szerző sokoldalúságát mutatja.

Az „Életrajzomból” c. fejezetben olvashatunk családjáról, iskoláiról, munkahelyeiről, beosztásairól, egyetemi pályájáról, oktatási tevékenységéről, tudományos fokozatairól és szakképesítéseiről, valamint kitüntetéseiről, elismeréseiről, okleveleiről. Köteles professzor úr sok kitüntetést kapott, így pl. Fodor József Emlékérmet 1994-ben, Kruspér István emlékérmet 1997-ben, Ernst Jenő díjat 2004-ben, Sugárvédelmi emlékérmet 2005-ben, Semmelweis díjat 2007-ben, Wigner Jenő díjat 2008-ban.

„Névjegy” címmel néhány oldalt írt életművéről a Hírsugár c. folyóiratban 2009 májusában. Ez a „Névjegy” a kötetben is megtalálható.

Az OSSKI megalapításának 50. jubileuma alkalmából - Dr. Turai István által 2007-ben szerkesztett könyvben – Köteles professzor által írt, évek, sőt évtizedek sokoldalú szakmai munkáját felidéző fejezeteit olvashatjuk a SUMMAban is. Így a visszaemlékezéseit az OSSKI 50 évéből arra a 46 évre, amely során munkaviszonyban, illetve közvetlen kapcsolatban állt az Intézettel, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség orvos-szaktisztviselőjeként eltöltött éveire, a Sugáregészségügyi Tanszék létesítésére, az első hazai Sugáregészségtan c. könyv kiadására (amelyet ő szerkesztett és amit a szakma röviden csak „Köteles-könyv”- ként emleget).

Visszaemlékezik a Magyar Békeszövetség elnökeként végzett tevékenységére (amit ma is folytat). A professzor hattyúdalának nevezi a Cordobában, az Európai Fiatal Nukleáris Generáció fórumán 2009. május 22-én 150 fiatal műszaki szakember előtt felkérésre tartott előadását sugárdózisokról, azok biológiai hatásairól és a kis dózis dilemmáról. Mint munkássága során olyan sokszor, itt is foglalkozott etikai problémákkal. Előadását azzal zárta, vannak érdekes szakmai, tudományos és etikai témák a fiatal nemzedék számára az egész világon.

A könyvet Köteles professzor feleségének, Dr. Kubászova Tamara kutatóorvosnak, kandidátusnak, elismert szobrászművésznek az alkotásai (gyönyörű, kifejező bronzplakettjei) méltó módon díszítik.

A kötet kereskedelmi forgalomban nem kapható. OSSKI kiadványként terjesztjük – korlátozott számban – a szakmai együttműködők körében. A könyv az OSSKI honlapján (www.osski.hu) az OSSKI Kiadványok között olvasható.


Budapest, 2010-07-29

Dr. Gáspárdy Géza és Dr. Turai István

Prof. Dr. Köteles György: SUMMA - ötvenöt év (1954-2009) tudományos berkekben (letölthető PDF állomány)

Revízió: 2011-01-20

Valid HTML 4.01 Transitional