[Előző] [Fel] [Következő]

Sugársérülések megelőzése és gyógykezelése

Sugársérülések megelőzése és gyógykezelése

Írták:

Szerkesztette: Dr. Sztanyik B. László

Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989

Tartalomjegyzék

Előszó3
1. Atomfizikai és sugárfizikai alapismeretek5
1.1. Az atom felépítése5
1.2. Gerjesztés, ionizáció5
1.3. Radioaktivitás6
1.3.1. Alfa-bomlás6
1.3.2. Béta-bomlás6
1.3.3. Héjelektron-befogás7
1.3.4. Gamma-sugárzás7
1.3.5. Egyéb bomlási típusok7
1.4. Bomlástörvény, aktivitás, felezési idő7
1.5. Ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása8
1.5.1. Elektronok (és béta-részecskék)8
1.5.2. Alfa-részecskék és protonok9
1.5.3. Fotonsugárzás9
1.5.4. Neutronok11
1.6. Ionizáló sugárzások kimutatásának alapelvei11
Irodalom12
2. A sugárdózis fogalma és mértékegységei13
2.1. Elnyelt dózis és dózisteljesítmény13
2.2. "Besugárzási dózis" (expozíció, ionizáció)13
2.3. Kerma14
2.4. Dózisegyenérték15
2.5. Relatív biológiai hatékonyság16
2.6. Effektív dózisegyenérték16
2.7. Lekötött dózisegyenérték17
2.8. Népességre (csoportokra) vonatkozó dózisfogalmak17
2.9. Egyéni sugárterhelés detektálási (mérési) alapmódszerei18
Irodalom19
3. Az ionizáló sugárzás biológiai hatásának mechanizmusa20
3.1. Sugárzás és elő anyag közti kölcsönhatás20
3.2. A sugárhatást, sugárérzékenységet befolyásoló tényezők23
3.2.1. Sugárminőség23
3.2.2. Oxigén24
3.2.3. Kémiai módosító tényezők24
3.2.4. Biológiai tényezők25
3.2.5. Hőmérséklet25
3.2.6. A sejtciklusben elfoglalt helyzet25
3.2.7. A sejtek túlélése és a dózis közötti összefüggés27
4. A szövetek és szervek sugárérzékenysége29
4.1. A limfo-hemopoetikus rendszer sugárérzékenysége29
4.2. A gasztrointesztinális traktus sugárérzékenysége30
4.3. A kardiovaszkuláris rendszer sugárérzékenysége31
4.4. A bőr sugárérzékenysége31
4.5. Egyéb szervek sugárérzékenysége31
Irodalom32
5. A bőr sugárégése és kezelése33
5.1. A bőr sugárérzékenysége33
5.2. Dózishatás-összefüggések36
5.3. Az akut sugárégés klinikuma38
5.4. A bőr sugárégésének diagnosztikája39
5.5. A bőr sugárégésének gyógykezelése40
5.6. Sebészi megoldások és indikációk41
Irodalom41
6. A testfelszín szennyződése sugárzó anyagokkal42
6.1. Ép bőr és nyálkahártyák szennyeződése42
6.2. Sebek és égett testfelszínek szennyeződése42
6.3 A testfelszínek radioaktív szennyeződésének kimutatása és mértékének megállapítása43
6.3.1. Alfa-sugárzók kimutatása43
6.3.2. Béta-gamma sugárzók kimutatása43
6.3.3. Dörzsmintavétel43
6.4. A testfelszín radioaktív szennyeződésének veszélyei43
6.5. A testfelszín mentesítése sugárzó anyagoktól45
7. Az emberi test belső szennyeződése sugárzó anyagokkal47
7.1. A belső szennyeződés létrejöttének mechanizmusa47
7.2. Radioaktív anyagok viselkedése a szervezetben47
7.3. A belső szennyeződés kimutatásának módszerei48
7.3.1. Orrváladék vizsgálata49
7.3.2. Exkrétumok vizsgálata49
7.3.3. In vivo mérések50
7.3.3.1. Szcintillációs számlálók50
7.3.3.2. Egésztest-számlálók50
7.3.3.3. Speciális számlálók50
7.4. A belső szennyeződés okozta sugárterhelés meghatározása51
7.5. A belső szennyeződés aspecifikus kezelése53
7.6. A belső szennyeződés specifikus kezelése54
7.6.1. Trícium54
7.6.2. Radiostroncium és rádium54
7.6.3. Radiojódok54
7.6.4. Cézium és más alkálifémek55
7.6.5. Plutónium és transzurán elemek55
7.6.6. Urán56
A 6. és 7. fejezetekhez felhasznált irodalom56
8. Az akut sugárbetegség57
8.1. A sugársérülések jellege és a sugárdózistól függő súlyossága57
8.2. Az akut sugárbetegség klinikai lefolyása és tünetei59
8.2.1. Kezdeti és prodromiális szakasz59
8.2.2. A latens szakasz62
8.2.3. A sugárbetegség fő, vagy kritikus szakasza62
8.2.3.1. A csontvelői vagy haemopoetikus szindróma62
8.2.3.2. Gyomor-, bélrendszeri vagy gastrointestinalis szindróma65
8.2.3.3. Neuro-vascularis, ill. központi idegrendszeri szindróma66
8.3. A diagnózis laboratüriumi módszerei66
8.3.1. Haematológiai vizsgálatok66
8.3.2. Citogenetikai eljárások67
8.3.2.1. Dicentrikus kromoszómaaberrációk gyakorisága67
8.3.2.2. Mikronukleuszok gyakorisága69
8.3.3. Citlógiai mutatók69
8.3.4. Biokémiai elemzések70
8.3.5. Biofizikai módszerek71
8.3.6. A diagnosztika egyéb lehetőségei és újabb irányzatai72
8.4. A kombinált sérülések jellegzetességei72
8.5. Akut sugárbetegségben szenvedők gyógykezelésének és ápolásának általános elvei72
Irodalom76
9. A sugárhatás késői következményei78
9.1. Nem-sztochasztikus késői hatások80
9.1.1. Krónikus sugárdermatitis80
9.1.2. Lencsehályog (sugár-cataracta)80
9.1.3. Teratológiai elváltozások80
9.2. Sztochasztikus késői hatások81
9.2.1. Rosszindulatú daganatképződés81
9.2.2. Genetikai ártalmak82
Irodalom82
10. Sugárbalesetek és sérülések osztályozása84
10.1. Fogalmak tisztázása84
10.2. Sugárbalesetek osztályozása84
10.3. Tömeges sugárbalesetek és sugársérültek sajátosságai86
10.4. A csernobili atomerőművi (nukleáris) baleset87
10.4.1. A baleset oka87
10.4.2. A sérültek elsősegélyben részesítése88
10.4.3. A sérültek szakorvosi ellátása88
10.4.4. Intézkedések a környéken élő lakosság sugárvédelmére92
10.5. A goianai tömeges sugárbaleset93
Irodalom96
11. Sugársérülések egészségügyi ellátásának rendszere hazánkban97
11.1. Nemzetközi ajánlások97
11.1.1. Ellátás a baleset színhelyén98
11.1.2. Ellátás a területi kórházban99
11.1.3. Ellátás a központi kórházban99
11.2. Nemzetközi intézmények100
11.3. Hazai előírások105
11.4. A hazai ellátás rendszere107
11.5. A hazai intézményhálózat felkészültsége107
Irodalom110
12. A lakosság védelmére foganatosítandó intézkedések tömeges sugársérülés veszélye esetén111
12.1. Intézkedések a baleset-elhárítás különböző időszakaiban111
12.2. BEavatkozási dózisszintek113
12.3. A legfontosabb baleset-elhárítási intézkedések hatékonysága, kivitelezése és kockázata115
12.3.1. Elzárkóztatás115
12.3.2. Kitelepítés115
12.3.3. Jódprofilaxis116
Irodalom119
13. Tömeges baleset mentőellátása120
13.1. Fogalmi meghatározás120
13.2. A kárhely-felszámolás gyakorlata120
13.2.1. Bejelentés és visszajelentés121
13.2.1. A kárhelyparancsnok feladatai121
13.2.3. Osztályozás122
13.2.4. Helyszíni ellátás122
13.2.5. Különleges sérülések122
13.3. Tömeges baleset sugársérültekkel122
13.3.1. Együttműködés a helyszínen123
13.3.2. Helyszíni diagnosztika és osztályozás123

Revízió: 2004-09-18

Valid HTML 4.01 Transitional