[Előző] [Fel] [Következő]

Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve

Az OSSKI 10 éve

Szerkesztette: Dr. Várterész Vilmos

Medicina Könyvkiadó, 1967

Tartalomjegyzék

Várterész Vilmos: Az országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve5
Várterész Vilmos, Fehér Imre és Döklen Anna: A hisztamin-anyagcsere vizsgálata besugárzott állatokban15
Fehér Imre: Az intestinalis resorptio vizsgálata supralateralis dózissal besugárzott patkányokban25
Fehér Imre és Gidáli Júlia: Adatok a vérképzés humoralis szabályzásához besugárzott és kontroll-állatokban29
Sztanyik László és Mándi Erika: Röntgen-, 60Co gamma- és kevert neutron-gamma-besugárzás a 59Fe inkorporációjára egerek erythropoetikus rendszerébe42
Sztanyik László: AET típusú sugárvédő vegyületek szerkezete és hatása közötti összefüggések vizsgálata56
Kocsár László, Kálmán Erzsébet, Várterész Vilmos, Merétey Katalin és Kutas Vera: A ribonukleoreceproteidek immunológiai vizsgálata és sugárérzékenysége65
Sántha András: Nemspecifikus hormonális mediátorok szerepe az ionizáló sugárzás távolha-tásainak pathogenesisében76
Sztanyik László: Adatok az atomreaktor kevert neutron-gamma-sugárzásának biológiai hatásáról92
Varga László, Várterész Vilmos és Döklen Anna: Ionizáló sugárzás hatása az emlős sejtek generációs ciklusára és annak egyes szakaszaira. Mikroautoradiográfiai vizsgálatok105
Igali Sándor: Sugárgenetikai vizsgálatok mikroorganizmusokkal113
Antoni Ferenc, Szabó László, Hidvégi Egon, Árky István és Várterész Vilmos: A csontvelősejtek nukleinsav-tartalmára, nukleinsav- és fehérje-anyagcseréjére vonatkozó vizsgálatok123
Köteles György, Antoni Ferenc és Szabó László: Vizsgálatok a gyulladásos sejtreakció és a gyulladásos sejtek sugárérzékenységének tanulmányozására134
Antoni Ferenc, Hidvégi Egon és Lónai Péter: Sejtmagizolálás ascites tumorsejtekből és az így izolált dezoxiribo-nukleoprotein és dezoxiribo-nukleinsav blastomogen hatása146
Hidvégi Egon, Várterész Vilmos, Holland József, Bölöni Erzsébet és Lónai Péter: A máj fehérjeszintetizáló ribosoma-rendszerének változásai röntgenbesugárzás hatására151
Köteles György és Antoni Ferenc: Adatok a vírus és a gazdasejt kapcsolatának, valamint sugárérzékenységének kérdéséhez164
Hidvégi Egon, Antoni Ferenc, Árky István, Szabó László, Lónai Péter és Holland József: Anticancerogen vegyületek hatása a nukleinsav- és fehérjeszintézisre167
Unger Emil: Szövettani és hisztokémiai megfigyelések kevéssé sugárérzékeny szerveken helyi és egésztest-besugárzás után175
Unger Emil: Rácsbesugárzásra vonatkozó kísérletes szövetteni vizsgálatok187
Unger Emil: A röntgenbesugárzás hatása a Guérin-tumor megeredésére és növekedésére197
Cságoly Endre: Szérumfehérjék polarográfiás (amperometriás) finomszerkezet-vizsgálata egyes állatfajták sugárérzékenységével összefüggésben206
Dalos Béla és Horváth Magda: Ionizáló sugárzás hatása a szérumfehérjékre219
Dalos Béla: Ionizáló sugárzás hatása a vérszérum-properdin titerére226
Dósay Károly, Koczkás Gyula és Nikl István: Sugárbiológiai kísérleti besugárzások fizikai feltételei és dozimetriai kérdései237
Koczkás Gyula, Dósay Károly, Bojtor Iván és Bisztray-Balku Sándor: Röntgenosztályok sugárvédelméről244
Nikl István: Fantomok alkalmazása dózismérésekhez250
Kovács László, Róka Ottó és Predmerszky Tibor: Termolumineszcens dozimetriai berendezés262
Loványi István és Predmerszky Tibor: Kisdózisú krónikus sugárhatásnak kitett személyek vizsgálata265
Az Intézet munkatársainak cikkei és könyvei272

Revízió: 2009-10-15

Valid HTML 4.01 Transitional