[Előző] [Fel] [Következő]

Atomerőművi sugárvédelmi és sugáregészségügyi kutatások

Írták: Andrási Andor, Beleznay Ferencné, Bíró Tamás, Bojtor Iván, C. Szabó István, Dabóczi Istvánné, Dajkó Gábor, Deme Sándor, Fehér István, Germán Endre, Golder Ferenc, Horváth Ervin, Igali Sándor, Juhász László, Láng Edit, Kanyár Béla, Kemenes László, Koblinger László, Kozák Kristóf, Köteles György, Nagy György, Németh István, Nikl István, Ormai Péter, Osvay Margit, Pálfalvi József, Pető Ákos, Rónaky József, Somogyi György, Stúr Dénes, Szabó Péter Pál, Sztanyik B. László, Turai István, Uchrin György, Urbán János, Varga László, Virágh Elemér, Zombori Péter, Zsolnay Éva

Szerkesztették: Dr. Fehér István, Dr. Sztanyik B. László

OKKFT-A/11 Program, 1981-1985, Budapest, 1987.

Tartalomjegyzék

Előszó3
Atomerőművi sugárvédelmi kutatások5
1. Bevezetés9
2. Külső sugárzások dozimetriája11
2.1. Baleseti és munkaszintű neutrondozimetria11
2.2. Nyomdetektoros neutron spektroszkópiai módszer kifejlesztése sugárvédelmi mérésekhez33
2.3. Termolumineszcens mérőmódszer gyakorlati alkalmazása atomreaktorok kevert neutron-gamma sugárzási terének mérésére51
2.4. Új típusú Al2O3 termolumineszcens detektorok dozimetriai alkalmasságának lehetőségei65
2.5. Béta-dozimetriai Monte-Carlo számítások72
3. Belső sugárterhelés dozimetriája79
3.1. Belső sugárterhelés vizsgálata egésztestszámlálóval79
4. Környezeti sugárzás vizsgálata119
4.1. Mérések a paksi atomerőmű távmérő rendszerével119
4.2. In-situ gamma-spektrometriai vizsgálatok142
4.3. A paksi atomerőmű trícium ellenőrzési programjának kidolgozása163
4.4. A környezeti trícium koncentráció rekonstruálása faévgyűrű elemzés módszerével174
Atomerőművi sugáregészségügyi kutatások183
Bevezetés189
1. A paksi atomerőműben alkalmazottak foglalkozási sugárterhelésének elemzése 191
1.1. Bevezetés 191
1.2. A filmdozimetriai rendszer fejlesztése191
1.3. Az alkalmazottak sugárterhelésének értékelése194
Irodalom205
2. A paksi atomerőműben végzett dózisteljesítmény mérések207
2.1. A mérések célja207
2.2. Mérési adatok az atomerőmű indítási fázisában207
2.3. Mérési adatok az atomerőmű normál üzemelése idején212
2.4. Mérési adatok az atomerőmű főjavítása idején214
3. Környezeti sugárzási viszonyok a paksi atomerőmű környezetében és az ország területén 1981-1985 időszakában217
4. Radionuklidok koncentrációinak meghatározása a környezet különböző komponenseiben: levegőben, vizekben, talajban és élőlényekben225
4.1. A légkör radioaktivitásának vizsgálata225
4.2. A hidroszféra radioaktivitásának vizsgálata228
4.3. A talaj és a növényzet radioaktivitása232
4.4. Emberi csontszövetek 90Sr aktivitás-koncentrációja234
4.5. Radioökolügiai vizsgálatok234
5. Az atomerőmű hatósági környezeti sugárvédelmi ellenőrző rendszerének szervezési és adatfeldolgozási tapasztalatai242
5.1. Az adatfeldolgozási rendszer és információáramlás242
5.2. A mérési eredmények megbízhatósága és értéke245
5.3. Szervezési és adatfeldolgozási kérdések, javaslatok246
6. A paksi atomerőmű környezetében élő lakosság demográfiai és fogyasztási adatai248
7. A paksi atomerőmű környezetében élő lakosság genetikai terheltségének alakulása253
7.1. Módszer253
7.2. Eredmények254
7.3. Következtetések255
Irodalom256
8. Sugársérülések kórismézésére alkalmas módszerek258
8.1. Bevezetés258
8.2. A sugársérülés fogalma és fajtái258
8.3. A biológiai-orvosi eljárásokkal szemben támasztott követelmények259
8.4. A kórismézés módszerei és alkalmazásuk feltételei260
8.5. A sérülés utáni legfontosabb teendők a kórismézés elősegítésére270
Irodalom272
9.Nagyobb népességcsoportokra alkalmazható jódprofilaxis276
9.1. Bevezetés276
9.2. Anyag és módszer277
9.3. Eredmények281
9.4. Megbeszélés283
9.5. Következtetések285
10. Legfontosabb radionuklidok szervezetből való eltávolítására alkalmas eljárások és az azokhoz szükséges anyagok és gyógyszerek288
10.1. Bevezetés288
10.2. A radioizotópos szennyeződés általános jellemzése288
10.3. A radiointoxikáció megelőzésének és gyógykezelésének általános szempontjai294
10.4. Külső szennyeződés esetén követendő eljárás295
10.5. A belső szennyeződés gyógykezelésének lehetőségei298
10.6. A belső szennyeződés tartós kezelése303
Irodalom303
A programban végzett kutatási tevékenység eredményeinek rövid összefoglalása304

Revízió: 2004-09-18