[Előző] [Fel] [Következő]

A Velencei-tó természetes és mesterséges eredetű radioaktivitásának felmérése

Bokori Edit, Guczi Judit, Capote Antonio, Kurtács Endre, Szabó Gyula, Ugron Ágota

A Velencei-tó hazánk második legnagyobb természetes tava különleges védelmet igénylő nemzeti érték, emellett sokirányú felhasználása következtében, hazánk legfontosabb természeti kincsei közé sorolható. Mind idegenforgalmi mind halászati mezőgazdasági ipari hasznosítása révén rendkívül nagy a jelentősége, mindez indokolja, hogy jellemző vízminőségi adatait ismerjük.

A vízminősítésnél illetve állapot felmérésnél a lényeges klasszikus vízminőségi paraméterek mellett ma már - a szennyező források minőségi változásával - szükségessé vált a természetes vizeink radiológiai állapotának ismerete is.

A Velencei-tó ökológiai rendszerét felmérő szisztematikus vizsgálatra ez idáig nem került sor. Ezt a hiányt pótoltuk, amikor a Velencei-tó ökológiai rendszerében a természetes és mesterséges radionuklidok koncentrációját meghatároztuk.

A tó területén a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség mintavételezési pontjain tíz mintavételi helyet választottunk ki, és a kiválasztott pontokon mértük a vízben, szedimentben és a vízi-növényzetben a különböző természetes és mesterséges radionuklidok (228Ac, 234Th, 226Ra, 40K, 3H, 137Cs, 90Sr) aktivitás-koncentrációját, valamint a tó jellemző halfajtáinak radioaktív szennyezettségét.

Az eredmények ismeretében meghatároztuk a lehetséges átviteli tényezőket a radionuklidok terjedési útvonalain.

A Velencei-tóban és egyéb felszíni vizekben mért valamint a WHO által ivóvízre ajánlott, és a 201/2001 sz. Kormány Rendeletben megadott, radioaktív anyagokra vonatkozó határértékeket a következő táblázatban foglaltuk össze:

 1993 WHO ajánlás ivóvizekre
mBq/l
Velencei-tó vízében mért értékek
mBq/l
Balaton vízében mért értékek
mBq/l
Egyéb felszíni vizek
mBq/l
Dunában mért értékek
mBq/l
összes béta1000845-2622161-637165-42466-360
137Cs 1,3-8,3< 0,6-4,8< 1< 1
90Sr 5,2-25,20,7-12,93-42-3
40K 823-196078-227133-22044-85
3H201/2001. rendelet
105
690-1520200-1700700-1800800-4100

Revízió: 2004-09-01

Valid HTML 4.01 Transitional