[Előző] [Fel] [Következő]

Az 1999. évi dél-magyarországi levegő U-238 aktivitás koncentrációkról

1999. nyarán nagy társadalmi érdeklődést váltott ki az a hír, miszerint az ország déli részében vett levegőminták aeroszol frakciójában a budapesti mintákhoz viszonyítva 30-50-szeres alfa-sugárzást mértek. Tekintve, hogy a hír sokakban aggodalmat keltett, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete (OKK-OSSKI) adataira támaszkodva az alábbi tájékoztatást adja:

A dél-szláv katonai beavatkozások következtében esetleges levegőszennyezettség kimutatására az illetékes egészségügyi intézmények május elejétől fokozott monitorozási programot kezdtek. Felvetődött a kérdés, hogy a levegőt urán vagy annak oxidjai szennyezhetik. Ennek kimutatására az OKK-OSSKI alfa-spektrometriás méréseket kezdett és folytat, amelynek révén az urán 238-as izotópjának aktivitás koncentrációját mérik. Valóban azt találták, hogy két mintavételi ponton, Pécsett és Szegeden a levegőszűrők több alfa-sugárzó izotópot tartalmaznak, mint Békéscsabán és Budapesten. Hasonló módszerű mérésekre korábban nem került sor, s ezért jelenleg nem eldönthető, hogy valóban a katonai beavatkozások (szegényített-urán lövedékek), vagy egy korábban meglevő természeti anomália okozta a nagyobb mért értékeket. A további vizsgálatok folyamatban vannak.

Az értékek 20-40 mBq/m3-levegő tartományba esnek. Összehasonlításul szolgáljon, hogy a hazai lakások többségében 20-200 Bq/m3 ugyancsak alfa-sugárzó radon (222Rn) és bomlástermékei találhatók, azaz az uránkoncentrációkra vonatkozó adattok egymilliószor kisebbek.

Sugáregészségügyi szempontból tehát a nagy érdeklődést kiváltott "emelkedett alfa-sugárzás" semmiféle kockázatot nem jelent.

Budapest, 1999. július 15.

OKK-OSSKI Számítás és Méréstechnikai Osztály


Revízió: 2004-09-19

Valid HTML 4.01 Transitional