[Előző] [Fel] [Következő]

A Svéd Sugárvédelmi Intézet (SSI) napágyakra vonatkozó szabályozása

Kiadva: 1998.09.28.

1. § Ezeket a szabályozásokat a napágyakra kell alkalmazni.

Fogalommeghatározások

2. § Ebben a rendeletben a következő fogalmakat használjuk az itt meghatározott jelentésekkel.

napágy:
ultraibolya sugárforrást tartalmazó elektromos berendezés, amelyet emberek ultraibolya sugárzással történő besugárzására szántak (régebbi kifejezéssel: "nap lámpa"),
kozmetikai napágy:
emberek ultraibolya sugárzással történő besugárzására használt napágy, főleg a bőr barnítása céljából,
gyógyászati napágy:
emberek ultraibolya sugárzással történő expziciójára használt napágy, betegségek kezelése céljából,
sugárforrás:
a napágyak része, ahol az ultraibolya sugárzás keletkezik,
ultraibolya sugárzás:
180-400 nm (nanométer) tartományba eső hullámhosszú elektromágneses sugárzás,
UV típus:
a napágyak osztályba sorolása az EN 60335-2-27, 1997 szabványban meghatározott sugárzási tulajdonságok figyelembevételével

Kereskedelem, tulajdonjog átadása, használat

3. § Az eladásra, tulajdonjog átadására vagy használatra felkínált napágyaknak meg kell felelniük az EN 60335-2-27, 1997 szabványban meghatározott sugárvédelmi követelményeknek, azaz a szabvány 1. mellékletben megadott cikkelyeinek.

Engedély

4. § Amennyiben a napágy nem egy UV 3 típusú készülék, akkor a Sugárvédelmi Törvénynek (1988:220) megfelelően, az SSI engedélye szükséges a napágy birtoklásához és használatához, ha az nem otthoni, magán használat.

5. § Bőrgyógyászati klinikák, bőr szakklinikák, pszoriázis centrumok ezennel általános engedélyt kapnak, tekintet nélkül a készülék kategóriájára a 14-16. §-okban meghatározott feltételek alapján.

UV 3 típusú kozmetikai napágyak használata

6. § Bárkinek, aki a SSI különleges engedélye nélkül olyan szolgáltatást nyújt, ahol napágyak szolgálnak emberek besugárzására, biztosítania kell, hogy a 7-12. §-okban meghatározott előírásokat betartsák.

7. § A napágynak UV 3 típusunak kell lennie és teljesítenie kell a kategóriájára vonatkozó sugárvédelmi előírásokat. Az UV 3 típus követelményeinek való megfelelés érdekében, az ilyen napágyakat az eredeti típusú sugárforrásokkal kell ellátni, a napágyon levő jelőlésnek megfelelően. Ha a sugárforrás fluoreszcens cső típusú, a napágyat, vagylagosan olyan csövekkel is fel lehet szerelni, amelyeket a SSI az UV 3 típussal összeegyeztethetőnek nyílvánított.

8. § Bárkinek, aki olyan szolgáltatást nyújt, ahol napágyak szolgálnak lakossági használatra, a tevékenységét be kell jelentenie a helyi önkormányzat környezeti és egészségügyi hivatalának vagy az annak megfelelő hatóságnak.

9. § A napágyat úgy kell elhelyezni, vagy árnyékolni, hogy az megelőzze az emberek nem szándékos besugárzását.

10. § Azokban a helyiségekben, ahol a napágyak a lakosság számára használatra hozzáférhetők, az elektromos betáplálást el kell látni egy ráadás időkapcsolóval, amely egy 60 perces maximumon belül kikapcsolja a napágyba menő áramot. Lehetségessé kell tenni a besugárzási idő további korlátozását a napágy szokásos vagy beépített időkapcsolójának beállításával, a gyártó expozíciós menetrendjének vagy annak megfelelő utasításainak megfelelően.

11. § Minden napágyat használó személynek elérhetővé kell tenni az EN 60335-2-27, 1997 szabvány követelményeinek megfelelő szemvédőket.

12. § A 2. melléklet 3. részének megfelelő tanácsokat és információkat kell elhelyezni a napágyon vagy mellette. A tájékoztatónak olyan méretűnek kell lennie, és úgy kell elhelyezni, hogy az tisztán látható és olvasható legyen azon személy számára, aki a napágyat használni szándékozik.

13. § A SSI átadhatja a 6-12. §-oknak való megfelelőségi felügyeletet a helyi önkormányzatoknak, ha az önkormányzat szívesen magára vállalja ezt a felügyeletet. Ilyen felügyeletért az önkormányzatok költségeiknek megfelelő díjat szedhetnek a szolgáltatást folytatóktól.

Gyógyászati napágyak használata

14. § A praxisba bőrgyógyászati szakvizsgával rendelkező regisztrált orvost kell bevonni. Az orvos feladata biztosítani, hogy a besugárzást csak orvosi indokok alapján folytatják és, hogy a sugárvédelem megfelelő legyen.

15. § Azon személyek besugárzása, akiket nem kezelnek nem haladhatja meg a SSI általános ajánlásában meghatározott, az ultraibolya sugárzás egészségi határértékeire vonatkozó értékekeit.

16. § Az ultraibolya sugárzás dózisának meghatározásához lehetővé kell tenni sugárzás mérések végrehajtását. Ezeket a méréseket közvetlenül a sugárforrások cseréje előtt és után el kell végezni és általában bármikor, amikor szükségesnek tartják.

Kivételek

17. § Különleges indokok alapján a SSI felmentést adhat ezek alól a szabályok alól.

Hatályba lép: 1999.01.01.

A SSI nevében...

1. függelék:

EN 60335-2-27, 1997 szabvány sugárvédelmi vonatkozású, 3. §-ban meghatározott részeinek felsorolása...

2. függelék:

Jelölés és tájékoztatás

Ez a függelék tájékoztat a napágyak EN 60335-2-27, 1997 szabvány szerinti jelölésére vonatkozóan és a tanácsokról és tájékoztatásról, amelyet a 12. § szerint bárki számára hozzáférhetőnek kell tenni, aki nem magáncélból használ napágyat.

1 Jelölés

A napágyat eltávolíthatatlanul és könnyen láthatóan meg kell jelölni a következő tájékoztatással:

1 Kategória (UV típus 1, 2, 3 vagy 4),

2 A sugárforrások hivatkozás típusú megjelölése,

3 Szöveg: "Figyelem! - Az ultraibolya sugárzás veszélyes lehet a szemre és bőrre. Olvassa el a kezelési útmutatót. Használjon védőszemüveget. Bizonyos gyógyszerek és kozmetikai kezelések túlérzékenységet okozhatnak." Olyan napágyak esetében, amelyeket csak a szoláriumokban és hasonló helyeken történő használatra szántak, az "Olvassa el az előírásokat figyelmesen!" szöveg helyettesíthető a "További felvilágosításért forduljon a személyzethez!" szöveggel.

Továbbá, az UV 4 típusú berendezéseket a következő tartalmú figyelmeztetéssel kell ellátni: "Figyelem! - Csak orvosi javaslatra használható!"

Azokat az UV berendezéseket, amelyek fénysűrűsége a 100 000 cd/m2-t meghaladja, a következő tartalmú figyelmeztetéssel kell ellátni: "Figyelem! - Intenzív fény. Ne nézzen a sugárzóba!"

Ha ezek a figyelmeztetések együtt szerepelnek, nem kell a "Figyelem" szót megismételni.

2 Tájékoztatás a használati utasításra

A EN 60335-2-27, 1997 szabvány határozza me a minimális információt, amelyet a használati utasításban nyújtani kell.

3 Tájékoztató és védelmi tanácsok a napágyat használó embereknek

A expozíciós menetrendet elérhetővé kell tenni, világosan ki kell plakátolni vagy közölni kell szóban a napágyat használókkal.

A napágyon vagy mellette lennie kell egy legalább A3-as méretű plakátnak, a következő oldalon látható, "Fontos tájékoztatás napágyat használók részére" című szöveggel és kinézettel. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az tisztán látható legyen bárkinek, aki a napágyat használni szándékozik.

Fontos tájékoztatás napágyat használók részére

Javaslat a SSI-től

A napágy használat veszélyekkel jár. Az ultraibolya sugárzás sérülést okozhat a bőrén és szemén a napágy tulajdonságaitól, és attól függően, hogy Ön mennyit barnítja magát és milyen érzékeny.

1. Sose barnítsa magát annyira, hogy a bőre pirossá váljon utána. Ha Ön még nem barna, az első barnítási kezelésének rövidnek kell lennie. Öt perc megfelelő lehet. Minden kezelést igazítson a saját bőrének tűrőképességéhez.

Az Ön bőre annak érdekében válik barnává, hogy megvédje magát a sejtek sérülése ellen. A bőrpír a bőr sérülésének egyik jele. Legyen nagyon óvatos és fordítson különleges figyelmet a bőrének reakciójára. A napágy UVA sugárzása erősebb, mint a napból jövő és mélyebben behatol a bőrbe, ami bőröregedést, rugalmatlanságot és ráncosodást okoz.

Kapcsolat lehet a napágy barnulásra történő használata és a bőrrák malignus melanomaként ismert formájában való megbetegedés között. A Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) úgy tartja, hogy évi tíznél gyakoribb használat hozzájárulhat a nap expozícióval járó általános kockázathoz. Korlátozza a barnulások alkalmainak számát bel- és kültéren egyaránt.

2. Ne használjon napágyat:

 • 18 éves kor alatt
  A gyerekek és fiatalok bőre rendkívül érzékeny. Tehát nekik nagyobb a kockázatuk egy jövőbeli bőrsérülésre, mint a felnőtteknek.
 • ha a bőre érzékeny a napfényre és nem barnul le könnyen a napon
  Akiknek a bőre piros és nem barna lesz a napon, azok kockázata nagyobb másokénál, hogy az UV sugárzástól bőrsérülést szenvedjenek.
 • ha ugyan azon a napon már napozott vagy még nem telt el két nap a legutóbbi barnítás óta
  A bőre leéghet (pirosság és égő érzés) a túl sok napozás után. A bőrének időre van szüksége a regenerálódáshoz, hogy megtartsa a sejtek védekező mechanizmusait.
 • ha gyógyszeres kezelés alatt áll vagy fertőzése van
  Bizonyos gyógyszerek a bőr csökkent ellenálló képességét okozhatják az UV sugárzással szemben. Kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét, ha bizonytalan. Az UV sugárzás csökkent immunitást is okoz és bizonyos vírus fertőzések rosszabbra fordulhatnak.
 • ha bőrrákja van, vagy volt, vagy előfordult a családjában
  Nagyobb kockázata van annak, hogy malignus melanomát kapjon, ha bőrrákja van vagy volt, vagy ha ez a betegség előfordult a családjában.

3. Ne használjon barnulást elősegítő kozmetikumokat. Távolítson el minden kozmetikumot.

A kozmetikumok, amelyek az ultraibolya sugárzás iránti érzékenység növelésével erősítik a bőr barnulási képességét, megnövelik a leégés kockázatát. Bizonyos kozmetikum típusok is rendelkezhetnek ilyen hatással.

4. Ne számítson arra, hogy a napágytól való lebarnulás a szabadban megvédi az erős napsütésben vagy, hogy ez elősegíti a mérsékelt bőr irritációt.

A barna szín, amelyet a napágyban való barnulással szerzett, nem védi meg a bőrét úgy, mint a szabadban való napozással szerzett szín és vastagabb bőr. A napágyban való lebarnulás nem nyújt teljes védelmet egy külföldi nyaralás előtt.

Ne kezelje maga a bőrbetegségeit napágyban való napozással! Kérje ki orvos tanácsát! Gyógyászati célokra speciális napágyakat használnak.

5. Használjon szemvédőt amíg a napágyban barnul!

Az UV sugárzás a szaruhártya fájdalmas, akut gyulladását okozhatja. Nem tudja szemeit megvédeni azzal, hogy egyszerűen becsukja.

6. Menjen orvoshoz, ha anyajegye viszketni, vérezni, változni vagy nőni kezd.

Nagyobb a malignus melanoma gyógyulási esélye, ha a betegséget egy korai stádiumban felismerik.

SSI


Revízió: 2004-09-29

Valid HTML 4.01 Transitional