[Előző] [Fel] [Következő]

Szemre veszélyes lézeres mutatópálcák

Bakos József, dr. Thuróczy György
OKK-OSSKI, Nem-ionizáló Sugárzások Osztálya

A lézeres mutatópálcák (lézer pointerek, lézeres kulcstartók, lézer ceruzák) helytelen használatáról szóló média közlemények felkeltették a lakosság érdeklődését az ilyen eszközök biztonságossága iránt. A következőkben tájékoztatást kívánunk adni a lézersugárzás tulajdonságairól, a lézerekre vonatkozó szabványokról és az OKK-OSSKI álláspontjáról a lézeres mutatópálcák biztonságával kapcsolatban.

Az itt leírtak az európai(1) és nemzetközi(2) szabványokkal azonos magyar lézer sugárvédelmi szabvány(3) figyelembevételével és az angliai National Radiation Protection Board (NRPB) hasonló állásfoglalásának felhasználásával készültek. Az OKK-OSSKI szakvéleményt adott ki a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek a kézi lézeres mutatópálcák biztonságára és a használatukból eredő optikai sugárveszélyre vonatkozóan, amelyben javaslatot tett a szükségesnél nagyobb teljesítményű szemre veszélyes lézeres mutatópálcák forgalmazásának megtiltására.

Lézersugárzás

A lézerek speciális tulajdonságú sugárzást előállító készülékek. A lézerek nagyon keskeny hullámhossztartományban állítanak elő sugárzást, ezért egyszínű vagy egy hullámhosszú forrásoknak is nevezik a lézereket. Ha a lézer a látható tartományban sugároz, a sugárzást egy színűnek látjuk. A lézerek nagyon kis széttartású (divergenciájú) nyalábot állítanak elo, amely a forrástól való távolság növekedésével csak nagyon kis mértékben terül szét (divergál). Ez a kis divergencia azt eredményezi, hogy a lézersugár egy nagyon vékony, pálca-szerű nyalábot képez, amely egy felületbe ütközve ott egy kis foltként jelenik meg, még a lézertől nagy távolságban is. Ezekből következik, hogy a nagyobb teljesítményű lézerek a forrástól jelentős távolságra is veszélyt jelenthetnek.

Lézeres mutatópálcák

A lézeres mutatópálcákat évek óta alkalmazzák a szakemberek oktatási, bemutatási célokra ismert baleset nélkül. Ezek általában hordozható, kis teljesítményű, elemes, kézi lézergyártmányok. A kereskedelmi forgalomban kapható lézeres mutatópálcák általában piros fényt sugároznak ki (630 és 670 nm hullámhossz között), bár drágább készülékek is elérhetők, amelyek zöld fényt (532 nm) bocsátanak ki. Az emberi szem érzékenysége 550 nm körül a legnagyobb és csökken a látható színkép (400-780 nm) mindkét vége felé közeledve. Ennek következtében a 635 nm-en működő lézer fényfoltját tízszer fényesebbnek érzékeli az emberi szem, mint a 670 nm-est, akkor is, ha a két eszköz ugyanakkora teljesítményt sugároz ki. Tehát, a szem érzékenységi csúcsához közelebbi hullámhosszú lézerek már kisebb teljesítménnyel is megfelelő látási ingert képesek kelteni.

Lézerbiztonsági szabványok

A Magyarországon forgalmazott lézeres mutatópálcákat az érvényes magyar lézerbiztonsági szabvány szerint kell osztályba sorolni. Ez a szabvány előírásokat határoz meg a gyártók részére, hogy a véletlen expozició kockázatát a legkisebbre csökkentsék műszaki szabályozó eljárásokkal és gyártmány jelölésekkel, valamint, hogy a felhasználókat lássák el olyan tájékoztatással, amely a biztonságos használatot lehetővé teszi. A szabvány a nagyobb veszélyességi osztályoknál oktatási előírásokat is tartalmaz.

A szabvány 5 osztályba sorolja a lézereket, ezek:

Az osztály számának emelkedésével nő a lézer által okozott lézer sugárveszély. A 4-es osztályú lézerek nagyteljesítményű készülékek, amelyeket általában a kutatás, egészségügy és ipar speciális céljaira használnak, de a szórakoztatóiparban is alkalmazzák azokat. A 4-es osztályú lézereket nem tervezik lézeres mutatópálca céljára használni.

Az osztályba sorolás a megengedhető kisugárzási határérték (MKH) koncepcióját alkalmazza. A MKH a hozzáférhető lézersugárzásnak az a legnagyobb értéke, amellyel egy személy exponálódhat a lézer muködése alatt. Az MKH értékek a legnagyobb megengedett expozició (LME) szintjein alapulnak. A LME a lézersugárzás azon szintje, amellyel egy személy a sérülés veszélye nélkül exponálódhat. Tehát, a LME-t a lézer expozició legnagyobb, biztonságos szintjének tekinthetjük. A LME értékek mind a szemre, mind a bőrre meghatározottak, mint a lézersugárzás hullámhosszának és az expoziciós időnek a függvénye. Ezek a LME értékek nemzetközileg elfogadottak.

Egy lézert akkor sorolunk egy megadott osztályba, ha a mért kisugárzási szint meghaladja minden alacsonyabb lézer veszélyességi osztály MKH-ját, de nem haladja meg az adott osztályét. Például egy lézergyártmányt a 3A osztályba kell sorolni, ha a mért legnagyobb hozzáférhető kisugárzás szintje meghaladja az 1-es és 2-es osztály MKH-ját, de nem éri el a 3A osztályú MKH-t. Ha egy lézert egy megadott osztályba soroltak, annak meg kell felelnie a szabványban leírt követelményeknek. Ez magában foglalja a gyártmány megfelelő címkézését és a fogyasztó tájékoztatását és - a kijelölt osztálytól függően - előírhat különleges műszaki szabályozó eszközöket, amelyeket a lézergyártmányba be kell építeni.

Az osztályba sorolás a gyártó feladata. Ha a lézergyártmány téves osztályba sorolása feltételezhető, vagy bármilyen kétség merül fel egy gyártmány osztályba sorolásával kapcsolatban, akkor a szabványban meghatározott méréseket el kell végezni a megfelelő lézer veszélyességi osztály meghatározása érdekében. A lézergyártmány vagy kimenetének szemrevételezése semmilyen támpontot sem ad a készülék megfelelő veszélyességi osztályának meghatározásához.

A lézer veszélyességi osztályok összefoglalása az alábbi.

Lézer veszélyességi osztályok

Lézerek használata

Nem ellenőrzött területeken tartott lézeres bemutatók, megjelenítések és kiállítások céljára, csak 1-es vagy 2-es osztályú lézereket szabad alkalmazni, hacsak nincsenek gyakorlott, jól képzett muködtető felügyelete alatt. A hivatásos oktatók által, munkahelyeken használt lézeres mutatópálcákat ebbe a kategóriába tartozónak tekintjük. Magasabb osztályú lézerek ilyen célú használatához a muködtetőt oktatásban kell részesíteni a szemsérülés veszélye miatt.

Az utóbbi években beindult távolkeleti tömegtermelés miatt a kereskedelmet elárasztották az olcsó (1-2 ezer forintos), 3B osztályú, kulcstartónak kialakított lézeres mutatópálcák, amelyeket előszeretettel vásárolnak a gyermekek és (sajnos) szüleik játék céljára. Ez különösen veszélyes, mivel a gyermekek “játékból” szándékosan is belevilágítanak egymás és a felnőttek szemébe, és egymásközt gyakran minden felügyelet nélkül játszanak ezekkel a veszélyes lézerekkel.

A kereskedelemben jelenleg kapható lézeres mutatópálcák

Az OKK-OSSKI több kereskedelmi forgalomban kapható kínai, ill. tajvani gyártmányú lézeres mutatópálcát vizsgált meg lézer veszélyességi osztályuk meghatározása céljából, ezek egy jelentős része 3B osztályú lézernek adódott. A természetes elkerülési reakciók valószínűleg nem nyújtanak elegendő védelmet a szemsérüléstől a 3B osztályú lézeres mutatópálcáknál és optikai eszköz használata esetén a 3A lézeres mutatópálcáknál sem.

Bár a lézeres mutatópálcától származó maradandó szemsérülés kockázata kicsi lehet, a személy, aki akár csak átmeneti szem expoziciót kap egy lézeres mutatópálcától egy fényes felvillanást érzékel, egy kápráztató hatást, amely valószínűleg figyelem elterelést és időleges látásvesztést okoz az érintett szemen és utóképek megjelenése is lehetséges. A hatások elmúlásához szükséges idő változik a személytől és az expozició alatti környezeti fény szintjétől függően. Orvosi kezelés csak akkor szükséges, ha az utóképek órákig megmaradnak, vagy az olvasási látásban zavar jelentkezik. Az orvosi vizsgálatnak csak orvos jogi jelentősége van, mivel a retina lézer okozta sérüléseit gyógyítani nem lehet.

Az OKK-OSSKI állásfoglalása

Az OKK-OSSKI az 1-es vagy 2-es osztályú lézeres mutatópálcák oktatási segédeszközként történő szakszerű használatát a munkahelyeken indokoltnak tekinti és az ilyen osztályú lézergyártmányokat megfelelőnek tekinti az ilyen célú felhasználásra. A 3B osztályú lézeres mutatópálcák használata 5 mW-ig indokolt lehet néhány alkalmazásnál, ha a felhasználó megfelelő oktatásban részesült.

Az OKK-OSSKI javasolta, hogy a lakosság részére árusított, lézeres mutatópálcakénti használatra szánt lézergyártmányok az 1-es vagy 2-es osztályra korlátozódjanak, amelyeket a magyar szabvány szerint soroltak osztályba és eladáskor megfelelő tájékoztatót mellékeltek hozzá, hogy a felhasználó számára lehetové tegyék a lézergyártmány biztonságos működtetését.

A Fogyasztóvédelemi Főfelügyelőség 1998. novemberében - az OKK-OSSKI javaslatára - megtiltotta a távolkeleti gyártmányú, ún. “kulcstartó” lézeres mutatópálcák forgalmazását. A 2-es osztálynál magasabb besorolású lézergyártmányok teljesítménye túl nagy a lézeres mutatópálcaként való használatra és a vásárlókra nézve elfogadhatatlan kockázatot jelentenek, mivel a normális használat ésszerűen előrelátható helyzeteiben szemsérülést okozhatnak.

Irodalom

(1)
EN 60825-1:1994 Safety of laser products, Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide. CENELEC Brussels.
(2)
IEC 60825-1: 1993 Safety of laser products, Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide. IEC, Geneva.
(3)
MSZ EN 60825-1: 1999. Lézergyártmányok sugárbiztonsági eloírásai, 1. rész: Készülék osztályozás, követelmények és használati utasítás. Magyar Szabványügyi Testület, Budapest.
(4)
Federal Performance Standard for Laser Products, 21 CFR 1040.10, Center for Devices and Radiological Health, Rockville, Maryland.

Revízió: 2004-08-28

Valid HTML 4.01 Transitional