[Előző] [Fel] [Következő]

A Balaton természetes és mesterséges eredetű radioaktivitásának felmérése

Bokori Edit, Guczi Judit, Capote Antonio, Kurtács Endre, Szabó Gyula, Ugron Ágota

A Balaton Közép-Európa egyedülálló természeti kincse, emellett sokirányú felhasználása következtében, hazánk legfontosabb természeti értékei közé tartozik. Mind idegenforgalmi mind halászati mezőgazdasági ipari hasznosítása révén rendkívül nagy a jelentősége, mindez indokolja, hogy jellemző vízminőségi adatait ismerjük. A kémiai vízminősítésnél a klasszikus komponensek mellett (oldott sótartalom, fontosabb anionok koncentrációja, szerves-anyag szennyezés, mikroelem tartalom, bakteriológiai állapot), nagyon fontos a hasznosítás szempontjából a tó radiológiai állapotának ismerete. Ilyen irányú a Balaton vízére vonatkozó szisztematikus felmérés még nem készült. Ezt a hiányt pótoltuk, amikor a Balaton ökológiai rendszerében a természetes és mesterséges radionuklidok koncentrációját meghatároztuk.

A tó területén tizenhárom mintavételi helyet választottunk ki, és a kiválasztott pontokon mértük a vízben, szedimentben és a vízi-növényzetben a különböző radionuklidok (228Ac, 234Th, 226Ra, 40K, 3H, 137Cs, 90Sr) aktivitás-koncentrációját, valamint a tó jellemző halfajtáinak radioaktív szennyezettségét.

A gyakorlati vízhasznosításra vonatkozó vízminősítést illetve az egyes komponensekre vonatkozó határértékeket a WHO ajánlások alapján készült jogszabályok Európai Uniós előírások szabványok tartalmazzák.

A Balatonban mért és a WHO által ajánlott, valamint a 201/2001 sz. Kormány rendeletben megadott radioaktív anyagokra vonatkozó határértékeket a következő táblázatban foglaltuk össze:

 1993 WHO ajánlás ivóvizekre
mBq/l
Balaton vízében mért értékek
mBq/l
Egyéb felszíni vizekben mért értékek
mBq/l
Dunában mért értékek
mBq/l
összes béta1000161-637165-42466-360
137Cs < 0,6-4,8< 1< 1
90Sr 0,7-12,93-42-3
40K 78-227133-22044-85
3H201/2001. rendelet
105
200-1700700-1800800-4100

Revízió: 2004-08-31