[Előző] [Fel] [Következő]ÁLLÁSFOGLALÁS

A rádiókommunikációs rendszerek telepítéséről és használatáról az egészségügyi intézmények területén

A hírközlési és orvostechnikai szakmai körökben, a médiákban Magyarországon is egyre többet foglalkoznak a rádiótelefonok, egyéb rádiókommunikációs rendszerek által okozott elektromágneses zavarokkal, amelyek az egészségügyi ellátás területén esetleges egészségkárosodáshoz vagy balesethez is vezethetnek, különösen sugárzó elektromágneses tér elleni védelemre nem tervezett/vizsgált készülékek esetében.

Elméletileg minden készülék, berendezés zavarható, amelynek a működése elektronikus áramkörökön alapul vagy elektronikus áramkörök végzik az ellenőrzést, vezérlést vagy szabályozást. A zavarhatóság a berendezés védettségétől, illetve a zavarójel teljesítményétől és frekvenciájától függ.

Különösen veszélyeztetettek a műtők területén, az intenzív ápolási osztályokon, az analitikai laboratóriumokban, a bioelektromos jeleket analizáló osztályokon (EEG, EKG, EMG) működő berendezések.

A gyártók többsége ma már törekszik a készülékeket úgy tervezni, hogy elektromágneses sugárzás ellen védettek legyenek, de ezen védettség is csak egy szabvány által meghatározott szintet jelent.

Azt is figyelembe kell venni, hogy sok régi készülék van használatban, amelyek nem rendelkeznek zavarvédelemmel.

Hasonló problémakört vetnek fel az egészségügyi intézmények területén vagy azok közelében telepített bázisállomások és/vagy műsorszóró adók által sugárzott elektromágneses hullámok is.

Az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet (ORKI), a Hírközlési Főfelügyelet (HIF), az Országos “Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) az egészségügyi ellátás műszaki biztonsága, az ellátottak védelme érdekében – a nemzetközi szabványok és szabványtervezetek figyelembevételével – az alábbi szakmai állásfoglalást alakította ki a szóbanforgó rendszerek használatának területi korlátozása és telepítésének feltételei kérdésében az egészségügyi intézmények területén, illetve közelében:

  1. Bázisállomások, műsorszóró adók a legnagyobb teljesítményű üzemük közben sem hozhatnak létre 0,7 V/m-nél (0,13 mikro-W/cm2) nagyobb térerőt (teljesítménysűrűséget) az egészségügyi intézmény műszerezett betegellátó és laboratóriumi helyiségeiben.
  2. A kézi rádiótelefonokat és egyéb kommunikációs eszközöket csak azon területeken lehet használni, illetve bekapcsolt állapotban hagyni, ahol 5 m-nél kisebb távolságra nem közelíthet meg orvosi elektronikus eszközt, berendezést, számítógépet. (Ezen 5 m távolság az általában használt 2 W csúcsteljesítményű kézi rádiótelefonokra vonatkozik. Eltérő teljesítményű eszközök esetében a d = 3,5P1/2 képlet alkalmazható, ahol P a gyártó által megadott névleges teljesítmény W-ban, míg d a betartandó biztonsági távolság m-ben.)
  3. Hely színi mérések során, a tetőszerkezetre telepített bázisállomás, műsorszóró adó esetében, a méréseket az épületek legfelső szintjén, a mennyezettől 0,5 m távolságban is el kell végezni.

A méréseket az üzemeltetőtől független, erre a feladatra akkreditált intézménnyel vagy szakértővel kell végeztetni és értékeltetni. A mérési eredményeket jegyzőkönyvbe kell foglalni.

Ezen állásfoglalás a 60 MHz – 2,6 GHz frekvenciasávban működő rádiókommunikációs rendszerekre, eszközökre vonatkozik!

Amennyiben egészségügyi intézményben rádiófrekvenciás zavarást észlelnek orvosi elektronikus eszközök, berendezések, számítógépek vonatkozásában azt javasoljuk azonnal jelenteni az ORKI-nak, további vizsgálatok elvégzése céljából.

Megjegyzés:

A 0,7 V/m térerő, illetve a 0,13 mikro-W/cm2 teljesítménysűrűség messze alatta van az MSZ 16260-86 sz. “Nagyfrekvenciás elektromágneses tér megengedett határértékei” című egészségi ártalomra vonatkozó magyar szabvány védelmi értékeinek.

Az említett szabvány 24 órára 10 mikro-W/cm2, 8 órára 100 mikro-W/cm2 teljesítménysűrűség határértéket enged meg.

Következésképpen munkavédelmi szempontból a bázisállomásokból, műsorszóró adókból származó egészségkárosodással nem kell számolni, amennyiben teljesülnek az l. pontban említettek!

Budapest, 1997.szeptember

Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet (ORKI)
Hírközlési Főfelügyelet (HIF)
Országos “Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)


Revízió: 2007-03-21