[Előző] [Fel] [Következő]

† VÁRTERÉSZ Vilmos, dr.

Publikációk:

 1. Várterész V.
  Sugárbiológia és hygiene. A radioizotóp diagnosztika és therapia elvi alapjai. In: Trencséni T. (szerk.): A GYAKORLÓ ORVOS ENCIKLOPÉDIÁJA. Medicina Kiadó, Budapest, II. köt 2295-2230, 1973 és 2. átdolg kiad. III. köt. 3227-3263, 1978
 2. Kocsár L. T., Bertók L., Várterész V.
  Function of bile acids in the intestinal absorption of endotoxin in rats.
  Ann. Immunol. Hung. 17: 49-52., 1974.
 3. Bertók L., Kocsár L., Várterész V., Bereznay T., Antoni F.
  Eljárás ionizáló sugárzással detoxifikált bakteriális endotoxin (sugárendotoxoid) előállítására és felhasználására
  Szabadalom, Szolgálati találmány (162,973/-61-k-27/02,23/00) Budapest, 1973.
 4. Ferencz A., Hidvégi E. J., Szabó L. D., Várterész V.
  The effect of whole-body X-irradiation of guinea-pigs on the liver ribonuclease and ribonuclease-inhibitor system. Radiation Research 55: 304-317, 1973
 5. Kocsár L., Bertók L., Várterész V., Bereznay T., Mészáros J.
  Eljárás az újszülöttkori enterotoxémiák elleni, ionizáló sugárzással aktivált epesav tartalmú gyógyszerkészítmény előállítására
  Szabadalom, Szolgálati találmány (162.789/A-61-k-27/02,27/00) Budapest, 1973.
 6. Kocsár L., Bertók L., Várterész V.
  Function of bile acids on the intestinal absorption of endotoxin in rats. Ann. Immunol. Hung., 17: 49-52, 1973
 7. Zaránd P., Sántha A., Mándi E., Várterész V., Predmerszky T., Sztanyik L. B.
  Experience with a biological irradiation facility operated t a thermal reactor. Irradiation Facilities for Research Reactors. IAEA, Vienna, 411-419, 1973
 8. Mándi E., Sántha A., Várterész V., Zaránd, P., Ferenczy M.
  Kombinált sugárvédo vegyületek hatása eltéro kvalitású ionizáló sugárzásnak kitett egerek túlélésére és vérképzésére. Magy. Radiol. Suppl,. 278, 1972
 9. Máté L., Varga L., Várterész V., Fehér I.
  Kísérletek besugárzott patkányok stroncium-felvételének csökkentésére. Izotóptechnika, 6: 309-314, 1972
 10. Várterész V.
  Javaslatok a népesség sugárterhelésének csökkentésére. Magyar Radiol., 24: 293-295, 1972
 11. Várterész V., Rodé I., Petrányi Gy.
  A nukleáris medicina és a sugárbiológia helyzete és eredményei Magyarországon. Izotóptechnika, 14: 383-391, 1971
 12. Bozóky L., Várterész V., Kovalev E., Nikl I., Popov V. I., Portman A. I., Szücskov M. A., Erdei M.
  Metogyicseszkije vaproszü szazdanija tkanyeekekvivalentnük fantomov-manyakenov
  Interkozmosz Szimpozium, Rezjume 28. 1. X. - 3. X. 1970.
 13. Varga L., Bertók L., Kocsár L., Várterész V.
  Eljárás magas fajlagos aktivitású radiokrómmal, tríciummal vagy mindkettővel jelzett bakeriális endotoxin előállítására
  Szabadalom, 1970.
 14. Várterész V., Rodé I., Petrányi Gy.
  A nukleáris medicina és a sugárbiológia helyzete és eredményei Magyarországon. Izotóptechnika, 14: 383-391, 1971
 15. Árky I., Szász I., Gárdos G., Szelényi J.G., Breuer J. H., Várterész V., Hollán S. R.
  Biochemical changes in blood induced by in vitro X-irradiation.
  Haematologia, 1969, 3: 51-58
 16. Bertók L., Varga L., Kocsár L., Várterész V.
  Bakteriális endotoxinok jelzése radioaktív izotópokkal.
  Radioaktív izotópok a tudományos kutatásban, MTA, Budapest, PP.70-71., 1969.
 17. Gidáli J., Fehér I., Gallyas A., Várterész V.
  Colony forming cells in irradiated, partially shielded, endotoxin- treated mice.
  RADIATION RESEARCH, 39: 305-316, 1969
 18. Gidáli J., Fehér I., Gallyas A., Várterész V.
  The action of endotoxin treatment on the regeneration of haemopoietic stem cells in irradiated mice.
  ANNALES IMMUNOLOGIAE HUNGARICAE, 69: 11-12, 1968
 19. Gidáli J., Fehér I., Gallyas A., Várterész V.
  Endotoxin kezelés hatása haemopoietikus őssejtek regenerációjára, besugárzott egerekben. Konferencia az endotoxinok biokémiai és immunológiai tulajdonságairól.
  Budapest: Phylaxia Pharma Rt, 1968.
 20. Hidvégi E. J., Holland J., Bölöni E., Lónai P., Antoni F., Várterész V.
  The effect of whole-body X-irradiation of guinea-pigs on liver ribosomes. Biochem. J. 109: 495, 1968
 21. Kocsár L., Bertók L., Várterész V.
  Effect of bile acids on the intestinal absorption of endotoxin in rats
  J. Bact. 100: 220-223, 1968.
 22. Varga, L., V. Várterész
  Effect of X-irradiation on the mitotic cycle of NK/LY ascites cells studied by labelled mitosis.
  Acta Biochim. Biophys. Acad. Sci. Hung. 1968, 3(2): 217-225
 23. Antoni F., Szabó L., Hídvégi E., Árky I. és Várterész V.
  A csontvelősejtek nukleinsav-tartalmára, nukleinsav- és fehérje-anyagcseréjére vonatkozó vizsgálatok.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 24. Börzsönyi M., Lapis K., Varga L., Várterész V.
  Autoradiographische Untersuchung der Wirkung des Zytostatikums R-74 auf dem DNS Stoffwechsel in NK/Ly Ascites-Tumorzellen.
  Arzneimittel-Frosch. (1967?)
 25. Hídvégi E., Várterész V., Holland J., Bölöni E. és Lónai P.
  A máj fehérjeszintetizáló ribosoma-rendszerének változásai röntgenbesugárzás hatására.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 26. Kocsár L., Kálmán E., Várterész V., Merétey K., Kutas V.
  A ribonukleoreceproteidek immunológiai vizsgálata és sugárérzékenysége.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 27. Varga L., Várterész V., Döklen A.
  Ionizáló sugárzás hatása az emlős sejtek generációs ciklusára és annak egyes szakaszaira. Mikroautoradiográfiai vizsgálatok
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 28. Várterész V., Fehér I., Döklen A.
  A hisztamin-anyagcsere vizsgálata besugárzott állatokban.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 29. Várterész V.
  Az ésszerű sugárvédelem biológiai alapjai. Radiol Közl., 4. sz. 87-93, 1967
 30. Várterész V.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 31. Fehér I., Gidáli J., Várterész V.
  Agents influencing granulocyte output and production in irradiated rabbits.
  J. Lab. Clin. Med. 67. 966, 1966.
 32. Hídvégi E. J., Holland J., Bölöni E., Várterész V.
  Enrichment of polysomes in the liver upon X-irradiation in vivo.
  Acta Biochemm. Et Biophys. Acad. Sci. Hung. 1. 107, 1966.
 33. Varga L., Börzsönyi M., Lapis K., Várterész V.
  NK/Ly ascites tumorsejtek DNS synthesis-idejének és generatios cyklusának meghatározása autoradiographiás módszerrel kezeletlen és röntgen-besugárzott egereken.
  Magy. Onkol. 10. 26, 1966.
 34. Várterész V.
  Strahlenbiologie.
  Bp. Akad. Kiadó, 1966. 602. o.
 35. Várterész V.
  A radiobiológia oktatásáról.
  A Magyar Biofizikai Társaság Értesítője 1966. 2. f. 52-54. o.
 36. Várterész V.
  A III. Nemzetközi sugárkutatási Kongresszus, Cortina d'Ampezzo, 1966. jún. 26.-júl. 2.
  Atomtechn. Tájékozt. 9. 545, 1966.
 37. Sztanyik L., Várterész V., Döklen A., Nádor K.
  Studies of the comparison of the radioprotective effect of AET and its cyclic analogues.
  Progr. Biochem. Pharmacol. 1. 515, 1965.
 38. Antoni F., Árky I., Szabó L., Várterész V.
  Glicerol-induced changes int he level and metabolism of nucleic acids in bone marrow cell.
  Acta Physiol. Acad. Sci. Hung. 25. 133, 1964.
 39. Hídvégi E. J., Antoni F., Árky I., Várterész V.
  Studies on histone metabolism and heterogeneity in tumours and bone marrow.
  Emmelot P., Mühlbock O.: Cellular Control Mechanisms and Cancer.
 40. Unger E., Lónai P., Hídvégi E., Antoni F., Várterész V.
  Pathological observations on mice treated with preparates isolated from Ascites tumour cells and on mice grafted with lymphatic cell suspensions from the so treated animals.
  Neoplasma 11. 177, 1964.
 41. Várterész V.
  A sugárbiológiai kutatások helyzete hazánkban.
  Magy. Tud. 9. 624, 1964.
 42. Várterész V.
  Sugárbiológia, sugáregészségügy, sugárvédelem. In: Orvosi zsebkönyv. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 234-246, 1964
 43. Hídvégi E. J., Árky I., Antoni F., Várterész V.
  Studies on the heterogeneity and metabolic activity of histones from rabbit bone marrow cells.
  Brit. J. Cancer 17. 377, 1963.
 44. Hídvégi E. J., Lónai P., Antoni F., Unger E., Várterész V.
  Oncogenic desoxyribonucleoprotein and desoxyribonucleic acid isolated from ascites tumour cells.
  Neoplasma 10. 361, 1963.
 45. Kálmán E., Antoni F., Várterész V.
  Immunological activity of ribonucleoproteins. I. Factors influencing the antigen-antibody reaction.
  Acta Microbiol. Acad. Sci. Hung. 9. 341, 1963.
 46. Nikl I., Várterész V., Koczkás Gy.
  Genetikus és csontvelő dózisok röntgen átvilágításnál.
  Atomtechn. Tájékozt. 6. 761, 1963.
 47. Várterész V.
  Sugárbiológia, sugáregészségügy, sugárvédelem.
  Orvosi zsebkönyv 1964. Bp. Medicina, 1963. 234-246. o.
 48. Várterész V.
  A nukleáris medicina: az orvostudomány nagy műszerigényű új irányzata.
  Orv. És Techn. 2. sz. 33, 1963.
 49. Várterész V.
  Sugárbiológia.
  Budapest, Medicina, 1963. 497. o.
 50. Várterész V., Köteles G.J., Antoni F., Szabó L.
  Studies on the radiosensitivity of mononuclear inflammatory cells in vitro.
  Int. J. Rad. Biol. 6. 541, 1963.
 51. Koczkás Gy., Predmerszky T., Várterész V., Erdélyi M.
  Az orvos felelőssége a lakosság sugárterhelésének csökkentésében.
  Orvosegészségügyi Dolgozók szakszerv. Bp., 1962. 14. o.
 52. Várterész V.
  Az izotópokról.
  Egészségü. Munka 9. 193, 1962.
 53. Várterész V.
  Radioaktív izotópok az orvostudományban.
  Egészségü. Munka 9. 225, 1962.
 54. Várterész V.
  Sugárveszély, sugárvédelem.
  Egészségü. Munka 9. 257, 1962.
 55. Várterész V.
  Sugárbiológiai alapfogalmak.
  Bonta: Műszaki-egészségügyi sugárvédelem. Bp. Műszaki Kiadó, 1962. 307-326. o.
 56. Várterész V.
  Sugárbiológiai és sugárgenetikai kérdések.
  Sugárártalom - sugárvédelem Symposion, Bp. 1959. Orsz. Rtg. És Sugárfizikai Int. Kiadv. Bp. 1961. 14-20. o.
 57. Bozóky L., Haiman O., Tóth M., Várterész V.
  Sugárvédelem, dozimetria, sugárdetektorok.
  Bp. Orsz. Atomenergia Bizottság kiadv. 1960. 230. o.
 58. Várterész V.
  Az atomkísérlet veszélyei a tudomány újabb eredményeinek tükrében.
  Term. Tud. Közl. 91. 385, 1960.
 59. Várterész V., Fráter I., Kálmán E., Wald B.
  Verhalten des Plasma- und Blutvolumens bei Hunden nach Röntgenganzkörperbestrahlungen mit Dosen LD50.
  Strahlentherapie 105. 467, 1958.
 60. Várterész V., Fráter I., Wald B.
  Das extracellulare Flüssigkeitsvolumen (Sulfocyanidraum) bei Hunden nach Ganzkörperbestrahlung mit Röntgendosen über LD50.
  Strahlentherapie 107. 315, 1958.
 61. Szőnyi, S., Várterész V.
  Effect of total body X-irradiation on the respiration of the homogenized duodenal mucosa of the rat.
  Nature, 1957, 11, 285
 62. Várterész V., Kálmán E.
  Über die Rolle der Antihistaminwirkung bei Körperganzbestrahlung mit hochdosierten Röntgenstrahlen.
  Strahlentherapie, 103. 124, 1957.
 63. Wald B., Várterész V., Bozóky L.
  Über die Bedeutung der Körperlage in der Entwicklung der allgemeinen Strahlenwirkung nach Röntgenganzkörperbestrahlung.
  Strahlenterapie, 1957, 103: 294-296
 64. Várterész V., Fráter I., Kálmán E., Wald B.
  Kutyák plasma- és vértérfogatának viselkedése LD50 feletti röntgen egésztestbesugárzás után.
  Kísérl. Orvostud. 8. 12, 1956.
 65. Várterész V., Fráter I., Wald B.
  Kutyák extracelluláris folyadékterének (sulfocyanid-terének) viselkedése LD50 feletti röntgen egésztestbesugárzás után.
  Kísérl. Orvostud. 8. 34, 1956.
 66. Rév K., Rév L., Várterész V.
  Röntgensugarakkal elölt patkányok szerveinek alkáliás phosphataseaktivitás-változása.
  Kísérl. Orvostud. 1951, 3: 444
 67. K. Rév, L. Rév, V. Várterész
  Alkaline phosphatase activity changes in organs of rats killed with roentgen rays.
  Acta Morphologica Acad. Sci. Hung. 1951, 1: 467
 68. Wald B., Várterész V., Bozóky L.
  A testhelyzet szerepe az általános sugárhatás kialakulásában.
  Magyar Radiológia, 1951, 3: 41-44

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional