[Előző] [Fel] [Következő]

RÓKA Ottó

Publikációk:

 1. Róka O., Kovács J., Predmerszky T.
  A környezeti radioaktív szennyeződés. Fizikai szemle, 18: 305-307, 1968
 2. Kovács L., Róka O. és Predmerszky T.
  Termolumineszcens dozimetriai berendezés.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 3. Kovács L., Róka O., Predmerszky T.
  Thermoluminescent dosimetrical system.
  II. Symp. On Health Physics, Pécs, 1966. Eötvös Loránd Physical Society, Health Physics Section, Bp. 1966. 7-9. o.
 4. Róka O., Vajda Z., Predmerszky T.
  Radon concentration in the air of buildings.
  II. Symp. On Health Physics, Pécs 1966. Eötvös Loránd Physical Society, Health Physics Section, Bp., 1966. 81-83. o.
 5. Róka O., Kovács L., Dósay K.
  A sugárvédelmi mérőműszerek használatának néhány gyakorlati kérdése.
  Atomtechn. Tájékozt. 6. 779, 1963.

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional