[Előző] [Fel] [Következő]

PORUBSZKY Tamás, dr.

Publikációk:

 1. T. Porubszky, J. Barsai
  Changes in international standards relating to diagnostic X-ray equipment, with particular attention to radiation protection.
  12th International Congress of IRPA Buenos Aires, Argentina, 19-24 October, Abstracts, p. 344, 2008
 2. Porubszky T.
  Sugárvédelmi világkongresszus, Buenos Aires,
  2008, október 19-24. Magyar Radiológia 2009, 83(3): 216-217 http://www.elitmed.hu/upload/pdf/sugarvedelmi_vilagkongresszus_buenos_aires_2008_oktober_19_24-4704.pdf
 3. Porubszky T.
  Európai orvosfizikai konferencia, Krakkó, 2008. szeptember 17-21. Magyar Radiológia 2009, 83(3): 215-216 http://www.elitmed.hu/upload/pdf/europai_orvosfizikai_konferencia_krakko_2008_szeptember_17_21-4703.pdf
 4. Porubszky T., Barsai J.
  IEC/EN standards relating to diagnostic radiology equipment and testing according to these standards.
  European Conference on Medical Physics and Engineering 110 years after the Discovery of Polonium and Radium. Krakkó, Lengyelország, szeptember 17-21., Conf. Programme & Abstracts, pp. 86-87, 2008
 5. Porubszky T. (szerk.), Pellet S., Turák O., Ballay L.
  Állandósági vizsgálatok diagnosztikai röntgenberendezésekben OSSKI Módszertani Útmutató, OTH Nyomda, Budapest, 36 o. 2007 http://www.osski.hu/Modsz/Rtgvizsg.pdf
 6. Porubszky T., Ballay L., Pellet S.
  Sugárvédelmi nyilvántartásba vétel, CE jelzet elfogadás, állatorvosi és ipari röntgen-berendezések. Orvos és Kórháztechnika, 45: 43-46, 2007
 7. Porubszky T., Barsai J., Pellet S.
  Az orvosi röntgenberendezésekre vonatkozó IEC szabványok fejlődése. Orvos és Kórháztechnika, 45: 8-12, 2007
 8. Porubszky T., Pellet S., Giczi F., Fekete T.
  Röntgen Állapotvizsgáló Laboratórium, 2006.
 9. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. 1. rész.
  Orvos- és Kórháztechnika, 2003, XLI/3, pp. 93-96
 10. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. 2. rész.
  Orvos- és Kórháztechnika, 2003, XLI/4, pp. 113-116
 11. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  Diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. Orvos és Kórháztechnika, 41: 93-96, 113-117, 2003
 12. Porubszky T., Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás kérdései egy angliai tanulmányút tükrében. Minőségbiztosítás.
  Magyar Radiológia, volume 76, number 1, pp. 12-18., 2002.
 13. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezéseken végzendő minőség-ellenőrző és biztonsági vizsgálatok előírásainak áttekintése.
  In: IX. Hungarian Medical Physics Conference and Workshop Debrecen: Hungarian Association of Medical Physicists, 2002. pp. 54-84.
 14. T. Porubszky
  Medical applications of X-rays in Hungary from the beginning - research, manufacturing, radiation protection, quality assurance and testing Interactions.
  Canadian Medical Physics Newsletter, 2002, 48/3, pp. 82-83
 15. Porubszky T.
  Egy szabványfordító szubjektív megjegyzései.
  Orvos-és Kórháztechnika, 2001, 39/3: 81
 16. Porubszky T., Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás kérdései egy angliai tanulmányút tükrében.
  Magyar Radiológia 2002, 76(1): 12-18
 17. Porubszky T.
  Veszélyes-e a röntgen?
  Dental Hírek, 1998, 2: 16-17 és 20-21
 18. Porubszky T., Máté T., Mustó F.
  Röntgencsőfeszültség mérésének korszerű műszerei.
  Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények, 1989, 25/1: 23-32
 19. Porubszky T.
  Fizikai problémák az orvosi röntgenkészülékek fejlesztésében.
  Fizikai Szemle, 1989, 39: 140-145
 20. Porubszky T.
  Quantum noise in X-ray image intensifiers.
  J. Biomed. Eng. 1987, 9: 261-266
 21. Porubszky T.
  Calculations concerning voltage ripple of X-ray generators.
  Physics in Medicine and Biology 1986, 31(4): 371-381
 22. Porubszky T., Gémes L.
  Dose reduction and image quality at digital image storing.
  Medicor News, 1985/3, pp. 16-18
 23. Porubszky T., Végh A., Török Sz.
  Orvosi diagnosztikai röntgenspektrumok mérése.
  Mérés és Automatika, 1985, 53: 111-118
 24. Porubszky T.
  A röntgendiagnosztikai sugárterhelés-képinformáció optimálás néhány fizikai korlátja és ezek befolyása a készülékfejlesztésre.
  Kandidátusi értekezés, Budapest, 1985.
 25. Porubszky T.
  A fotometria alapjai.
  Medicor Továbbképző Központ jegyzete, Budapest, 1982.
 26. Porubszky T.
  A röntgenfizika alapjai
  Medicor Továbbképző Központ jegyzete, Budapest 1982
 27. Porubszky T.
  Röntgenképátviteli rendszerek modulációs átviteli függvényének mérése.
  Kórház és Orvostechnika, 1982, 20: 92-96
 28. Porubszky T.
  Röntgenkvantumzaj és képerősítő.
  Finommechanika-Mikrotechnika, 1978, 17: 267-275

Publikált absztraktok:

 1. Porubszky T., Elek R., Váradi Cs., Bartha A.
  CTDI mérése helikális szkennelésnél.
  XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15.
 2. T. Porubszky, Cs. Váradi, L. Ballay, O. Turák, G. Gáspárdy, I. Turai
  Quality control tests of diagnostic radiology equipment in Hungary and its radiation protection aspects.
  IRPA International Congress 12., Buenos Aires, Argentina, Oct. 19-24. 2008. http://www.irpa12.org.ar/abstracts/AB2935.doc
 3. Porubszky T.
  A diagnosztikai röntgenberendezések nemzetközi és európai szabványai szerint végzett hazai vizsgálatok.
  Magyar Radiológusok Társasága XXIV. Kongresszusa Pécs, 2008 június 26-28., Magyar Radiológia 82(3-4): 123-124, 2008
 4. T. Porubszky, Cs. Váradi, G. Gáspárdy.
  Introduction of acceptance testing of X-ray diagnostic equipments in Hungary.
  OSSKI-NIRP (Kína) szeminárium, Budapest http://www.irpa12.org.ar/abstracts/AB2935.doc 2008. nov. 19-26.
 5. Pellet S., Porubszky T., Ballay L., Giczi F., Motoc A., Váradi Cs., Turák O., Gáspárdy G.
  A diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrző vizsgálatainak rendszere Magyarországon.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2007. ápr. 17-19.
 6. Pellet S., Turák O., Ballay L., Motoc A., Porubszky T., Váradi Cs.
  A hazai sugáregészségügy helyzete 2006-ban.
  XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19. 23.o.
 7. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Motoc A., Gáspárdy G., Porubszky T.
  A CT-vizsgálatok páciensdózisainak felmérése, különös tekintettel a gyermekvizsgálatokra. Röntgenberendezésekben végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében IV. 2007. november 8.
 8. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Váradi Cs., Turák O., Giczi F.
  Five years experience of the Radiohygiene Department Laboratory of NRIRR in acceptance testing of diagnostic radiology equipment in Hungary.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Book of Abstracts, 2007.
 9. Porubszky T., Pellet S., Giczi F., Fekete T.
  The X-ray Status Testing Laboratory.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Book of Abstracts, 2007.
 10. S. Pellet, T. Porubszky, L. Ballay, F. Giczi, A. M. Motoc, Cs. Váradi, O. Turák, G. Gáspárdy
  System of Quality Control Tests of Diagnostic Radiology Equipment in Hungary and Its Radiation Protection Aspects.
  Regional IRPA Congress, Brasov (Brassó), Romania September 24-28, 2007
 11. Turák O., Váradi Cs., Ballay L., Juhász L., Motoc A., Porubszky T., Heissler D., Pellet S.
  Az OSSKI munkahelyi sugáregészségügyi tevékenysége.
  XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19. 36.o.
 12. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián Lászlóné, Váradi Cs., Giczi F.
  A diagnosztikai röntgenberendezések minőségbiztosítása Magyarországon az átvételi vizsgálatok tapasztalatai.
  XXXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Keszthely 2006. máj. 9-11. 38.o.
 13. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián Lné, Váradi Cs., Giczi F.
  Quality Assurance in diagnostic radiology in Hungary-Experience in acceptance testing. Biomedizinische Technik 50, Suppl. 1 Part 2 1094-1095, 2005
 14. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L., Porubszky T., Szakács S.
  A Comparative Analysis of Patient Doses of the Most Common Diagnostic X-ray Projections Based on the Surveys Performed in 1993 and 2003.
  The 33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Book of Absrtacts (2004)
 15. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Porubszky T.
  A páciens sugárvédelmével kapcsolatos feladataink hazánk Európai Uniós csatlakozásának idejében.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2004)
 16. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T., Temesi A.
  Implementation of the Medical Directive in Hungary.
  Full Papers of the 11th international Congress of the International Radiation Protection Association, 2004.
 17. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T., Temesi A.
  Jogalkotás és jogérvényesítés az orvosi sugárterhelések optimálása érdekében. Népegészségügyi Tudományos Társaság 2004. évi XIII. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 18. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrző mérése.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 19. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Újabb fejlemények a röntgendiagnosztikai átvételi és állapotvizsgálatok végzésében.
  XI. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok, 2004.
 20. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Giczi F.
  Állapot és állandósági vizsgálatok kérdései.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 21. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  A röntgen átváteli vizsgálatok első éve.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2003.
 22. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Diagnosztikai röntgenberendezések minőségbiztosításának jelene és jövője.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 23. Porubszky T., Pellet S., Talián L.-né, Ballay L., Giczi F.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás jelenlegi helyzete.
  X. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok, 2003.
 24. Porubszky T., Ballay L., Giczi F., Pellet S.
  First Experiences of Acceptance testing in Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 25. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Giczi F.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás sugárvédelmi jelentősége és hazai helyzete.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2002.

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional