[Előző] [Fel] [Következő]

PELLET Sándor, dr.

Publikációk:

 1. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Ádámné Sió T., Barnabás I., Bujtás T., Dobi B., Huszka Á., Koblinger L., Lévai Z., Micskey G., Pellet S., Szeitz A., Varga B., Zagyvai P.
  OKSER 2013. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2013. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2014. december.
 2. Pellet S., Thuróczy Gy.
  Nem ionizáló sugárzások, munkahelyi sugáregészségügyi és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai. Munkaegészségtan szerk.: Ungváry György és Morvai Veronika
  Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2010
 3. Fülöp N. (szerk.), Barnabás I., Bujtás T., Dobi B., Glavatszkih N., Koblinger L., Lénárt A., Lévai Z., Pellet S., Zagyvai P., Zellei G., Sági L., Tarján S., Micskey G., Szarka Zs., Tóth E.
  OKSER 2008. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2008. évi jelentése,
  OSSKI, Budapest, 2009. október. 15.
 4. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Koblinger L., Bujtás T., Dobi B., Lénárt A., Lévai Z., Pellet S., Zagyvai P., Zellei G., Sági L., Tarján S., Tóth E., Micskey G., Sági L., Sándor V., Rozmanitz P., Kapitány S.
  OKSER 2007. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 2007. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2008. november.
 5. Kerekes A., Bokori E., Guczi J., Kocsy G., Szabó Gy., Szakács S., Ugron Á., Fülöp N., Glavatszkih N., Hársné Takáts I., Pellet S., Turai I., Ozorai K., Jobbágy B., Polgár A., Déri Zs., Radóczi M., Környei L., Pásztor T. M., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Halmai O., Megyesi S., Madarász I., Legoza J., Michlné Kicska J., Kelemen M., Makai A., Hidasi L.
  Környezeti sugáregészségügyi mérésieredmények 2006-ban.
  Egészségtudomány, 52(2): 1-15, 2008, http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/Kerekes.pdf
 6. Bakos J., Thuróczy Gy., Pellet S.
  Európai Irányelvek a dolgozók nem-ionizáló sugárzások elleni védelméről.
  Foglalkozás-egészségügy, 11(1): 19-23, 2007.
 7. Giczi F., Pellet S.
  Ionizáló sugárzások orvosi haszna és kockázata.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 2007.
 8. Pellet S., Giczi F., Gáspárdy G., Temesi A.
  Az intervenciós radiológia sugáregészségügyi vonatkozásai.
  MAGYAR RADIOLÓGIA, 81(1-2): 32-39, 2007
 9. Pellet S., Giczi F., Zaránd P.
  Country Status Report, Hungary, 2005-2006, 2007.
 10. Porubszky T. (szerk.), Pellet S., Turák O., Ballay L.
  Állandósági vizsgálatok diagnosztikai röntgenberendezésekben OSSKI Módszertani Útmutató, OTH Nyomda, Budapest, 36 o. 2007 http://www.osski.hu/Modsz/Rtgvizsg.pdf
 11. Porubszky T., Ballay L., Pellet S.
  Sugárvédelmi nyilvántartásba vétel, CE jelzet elfogadás, állatorvosi és ipari röntgen-berendezések. Orvos és Kórháztechnika, 45: 43-46, 2007
 12. Porubszky T., Barsai J., Pellet S.
  Az orvosi röntgenberendezésekre vonatkozó IEC szabványok fejlődése. Orvos és Kórháztechnika, 45: 8-12, 2007
 13. Giczi F., Pellet S.
  A DAP-érték és a beteg bordózisának mérése irányadó szintek meghatározásához intervenciós radiológiai eljárások során.
  Kutatási pályázati anyag, 2006.
 14. Kerekes A., Kocsy G., Pellet S.
  Individual monitoring for internal exposure of workers: regulation and practice in Hungary,
  Radiat Prot Dosimetry (2007) 125 (1-4): 33-36., doi: 10.1093/rpd/ncl535
 15. Pellet S., Giczi F.
  Gyermekeken végzett radiológiai eljárások sugárterhelésének vizsgálata, különös tekintettel a nagy sugárterheléssel járó CT technikára.
  Kutatási pályázati anyag, 2006.
 16. Pellet S., Giczi F.
  SENTINEL Safety and Efficacy for New Techniques and Imaging using New Equipment to Support European Legislation.
  Activity Report, 2006.
 17. Pellet S., Giczi F.
  Testing of the Implementation of the Code of Practice on Dosimetry in X-ray Diagnostic Radiology.
  Status Report, 2006.
 18. Porubszky T., Pellet S., Giczi F., Fekete T.
  Röntgen Állapotvizsgáló Laboratórium, 2006.
 19. Turai I., Horváth Gy., Pellet S.
  The role of the Hungarian WHO/REMPAN Collaborating Centre in strengthening national emergency preparedness and medical response to radionuclear emergencies.
  11th Meeting of WHO/REMPAN, Kiev, 26-28 April, 2006
 20. Giczi F., Pellet S.
  Az intervenciós radiológia sugáregészségügyi jelentősége.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának XXX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Keszthely 2005. május 3-5, Előadáskivonatok, 2005.
 21. Pellet S., Giczi F., Zaránd P.
  Country Status Report - Hungary, 2005.
 22. Pellet S., Giczi F.
  Activity of the Hungarian Patient Dose Evaluation Program, 2005.
 23. Pellet S., Turai I.
  Role of the NRIRR/NCPH in the international radiation safety programme and in the preparedness and response system to radiation emergencies.
  Book of Abstracts, International Symposium on Medical Preparedness and Response to Radiation Emergency, Beijing, China, October 17-21, pp. 12-14. 2005
 24. Kerekes A., Szakács S., Séra T., Pávics L., Pellet S.
  Sugárterhelés vizsgálata 131 I izotóp ambuláns terápiás alkalmazásánál.
  Egészségtudomány, 48-1, 63-71, 2004
 25. Kerekes A., Szakács S., Séra T., Sinkovics I., Pellet S., Pávics L.
  Radiation Exposure of Medical Staff due to 131I Therapy of Hyperthyroidism and Thyroid Cancer . Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med., 10: 246-251, 2004
 26. Giczi F., Pellet S., Talián L. -né, Temesi A., Földes I.
  Patient Related Doses in Hungarian Nuclear Medicine Practice Following the Implementation of Medical Directive.
  EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING Suppl., : p. S396., 2003 IF: 3.324
 27. Giczi F., Pellet S., Motoc A
  Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés a mammográfiában.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 28. Kerekes A., Guczi J., Koblingerné Bokori E., Capote-Cuellar A., Köteles Gy., Hársné Takáts I., Kurtács E., Maschek I., Pellet S., Szerbin P., Szabó gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Gajdos E., Fekete T., Szirtes G., Zsirai Gy., Supák É., Radóczy M., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A. Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Hidasi L., Zsoldosné Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szammer J., Szűcs L., Czégeni Á. A., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2001-ben.
  Egészségtudomány 47. 2003. pp. 80-90.
 29. Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Guczi J., Capote-Cuellar A., Köteles Gy., Hársné Takáts I., Kurtács E., Maschek I., Pellet S., Szerbin P., Szabó gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Gajdos E., Fekete T., Szirtes G., Zsirai Gy., Supák É., Radóczy M., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A. Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Hidasi L., Zsoldosné Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szammer J., Szűcs L., Czégeni Á. A., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2002-ben.
  Egészségtudomány 47. 2003. pp. 283-294.
 30. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. 1. rész.
  Orvos- és Kórháztechnika, 2003, XLI/3, pp. 93-96
 31. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. 2. rész.
  Orvos- és Kórháztechnika, 2003, XLI/4, pp. 113-116
 32. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  Diagnosztikai röntgenberendezések átvételi vizsgálata. Orvos és Kórháztechnika, 41: 93-96, 113-117, 2003
 33. Pellet S.
  A betegek sugárvédelme a radiológiai diagnosztika során.
  In: Sugáregészségtan (szerk. Köteles Gy.), Budapest, Medicina Könyvkiadó, 2002. pp. 259-281.
 34. Porubszky T., Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás kérdései egy angliai tanulmányút tükrében. Minőségbiztosítás.
  Magyar Radiológia, volume 76, number 1, pp. 12-18., 2002.
 35. Porubszky T., Pellet S., Ballay L.
  A diagnosztikai röntgenberendezéseken végzendő minőség-ellenőrző és biztonsági vizsgálatok előírásainak áttekintése.
  In: IX. Hungarian Medical Physics Conference and Workshop Debrecen: Hungarian Association of Medical Physicists, 2002. pp. 54-84.
 36. Giczi F., Pellet S., Motoc A., E. Vano, C. Maccia, Gödény M., Kovács B, Forray G.
  Image Quality and Patient Dose Optimization in Mammography in Hungary.
  International Conference on the Radiological Protection of Patients, Contributed Papers, pages 169-173, International Atomic Energy Agency, 2001.
 37. Giczi F., Pellet S.
  Final Report of the "Image Quality and Patient Dose Optimization in Mammography in Hungary" Coordinated Research Program of the International Atomic Energy Agency, 2001.
 38. Szerbin P., Vinczéné Szele Zs., Capote-Cuellar A., Guczi J., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek Tné., Pellet S., Szabó Gy., Ugron Á., Ozoray K., Balantinácz Sz., Gajdo E., Gorjanátz Z., Somfai M., Supák É., Radóczy M., Borcsok S., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Nagy Tné., Halmai O., Fábry Z., Madarász I., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Bezerédy M., Hidasi L., Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szűcs L., Czégeni Á., Beke G.,
  Környezet sugáregészségügyi mérési eredmények 2000-ben.
  Egészségtudomány 45. 2001. pp. 356-369.
 39. S. Pellet, I. Bojtor, Gy. J. Köteles, K. Ozoray
  State of art and activities of the radiation protection system supervised by the Ministry of Health.
  In: Science and Technology in Hungary: Nuclear energy in the new millennium (szerk. Rónaky J.), Budapest, Association of Hungarian Scientific, Company and Industrial Editors, Oct 2000. pp. 136-140.
 40. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A.
  A CT vizsgálatok paciens sugárterhelésének országos felmérése - adatgyűjtés.
  Egészségtudomány 44. 2000. pp. 169-174.
 41. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A.
  Hungarian Patient Dose Evaluation Program.
  Proceedings of 32th Annual National Conference on Radiation Control, pages 66-72, 2000.
 42. Porubszky T., Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás kérdései egy angliai tanulmányút tükrében.
  Magyar Radiológia 2002, 76(1): 12-18
 43. Szerbin P., Guczi J., Capote-Cuellar A., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek T.-né, Nikl I., Pellet S., Ozoray K., Balatinácz Sz., Somfai M., Déri Zs., Radóczy M., Börcsök S., Tombácz Zs., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Hidasi L., Harkai J., Szűcs L., Czégeni Á., Beke G.
  Környezeti Sugáregészségügyi mérési eredmények 1998-ban.
  Egészségtudomány 43. 1999. pp. 368-380.
 44. Szerbin P., Guczi J., Capote-Cuellar A., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek T.-né, Nikl I., Pellet S., Szabó Gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Somfai M., Supák É., Déri Zs., Radóczy M., Börcsök S., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Szabó H., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Hidasi L., Harkai J., Dudásné Erdőhelyi Á., Lakatos F., Czégeni Á., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1999-ben.
  Egészségtudomány 44. 2000. pp. 351-364.
 45. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian patient dose survey for photofluorography applied in a mass chest screening programme.
  RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 80(1-3): 115-116, 1998
 46. L. B. Sztanyik, S. Pellet
  Modernization of radiation protection regulations in Hungary
  Science & Technology in Hungary, Safety of Nuclear Energy, December 1997, pp. 14-17
 47. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O., Farkas I.
  Experiences of radiohygienic inspection of X-ray diagnostic workplaces in the Radiohygienic Region of Györ.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 2: 217-229, 1996
 48. Giczi F., L. Ballay, S. Pellet, O. Halmai, I. Farkas
  Experiences with the inspection of X-ray diagnostic workplaces in the radiohygienic subcentre of Győr.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med., 1996, 2: 217-219
 49. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Farkas I., Halmai O.
  Study on the patient dose of photofluorography in Hungary.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 2: 181-190, 1996
 50. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  A röntgendiagnosztikai sugárterhelések meghatározásának Rosenstein módszere.
  Fizikai Szemle 1995, 45: 225-230
 51. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  Az ernyőfényképszűrő rendszerek minőségügye.
  Radiológiai Közlemények Szupplementuma 1995, 103-109
 52. Giczi F., Pellet S., Halmai O., Ballay L., Balogh Zs., Farkas I.
  Mammográfiás tevékenység technikai paramétereinek és páciensdózisainak vizsgálata.
  Magyar Radiológia 1995, 69: 67
 53. Pécsi Zs., Temesi A., Pellet S.
  Neutron- és gamma sugárzás hatása az emberi limfocitákra.
  IZOTÓPTECHNIKA DIAGNOSZTIKA, 37: 171-176, 1995
 54. Giczi F., Farkas I., Halmai O., Pellet S., Ballay L.
  Mellkas ernyőképszűrő berendezések páciens-sugárterhelésének vizsgálata Észak-Nyugat-Magyarországon.
  Fizikai Szemle 1994/8. 322. old.
 55. Ballay L., Barczi J., Pellet S., Juhász L., Motoc A.
  Sugárvédelmi mérések orvosi besugárzó lineáris gyorsítók környezetében. Izotóptechnika 36: 119-122, 1993
 56. Ballay L., Barczi J., Pellet S., Rakvácsné Szabó O., Juhász L.
  Csempészett urán fűtőelemek kezelésének sugáregészségügyi szolgálatra vonatkozó eljárásrendje Izotóptechnika 36: 141-144, 1993
 57. Pellet S., Matthew II JG, Temesi A.
  Rat Bone Grafting Model for the Detection of Healing Capacity of Veriously Treated Graft.
  WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT GREIFSWALD. ISSN 0138-1067, MEDIZINISCHE REIHE, 36: , 1987
 58. Gallyas A., Pellet S.
  Immunological properties of pig-skin preparations sterilised by ionising radiation.
  In: Phillips (szerk.) Radiation sterilisation: Irradiated Tissue and their Potential Clinical Use. Advisory Group Meeting on the Effects of Sterilising Radiation Doses upon the Antigenic Properties of Proteins and Biological Tissue, IAEA Athens, 1976. :1978. pp. 55-60.szerkesztő: Phillips, G.O., et al., North Wales, Inst. Clwyd
 59. Pellet S., Temesi A., Köteles Gy., Krommer I.
  Immunfunkciók vizsgálata mitogén, alloantigén stimulációval ércbányászoknál.
  In: Bányaegészségügyi és Bányászati Munkaélettani Konferencia. Pécs:1984. pp. 412-422.
 60. Pellet S., Ménesi L., Novák J., Temesi A.
  Freeze-dried irradiated porcine skin as a burn wound covering. In: Wise D L (szerk.) Burn Wound Coverings Vol. 1.
  Boca Raton: CRC PRESS, 1984. pp. 85-114.
 61. Pellet S., Strong D. M., Temesi A., Matthews J. G.
  Effects of irradiation on frozen corticocancellous bone allograft incorporation and immunogenecity. In: Friedlaender G E, Mankin Henry J, Sell K W (szerk.)
  Osteochondral Allografts: Biology, Banking, and Clinical Applications. Boston:1983. pp. 353-361.
 62. Temesi A., Bertok L., Pellet S.
  Stimulation of human peripheral lymphocytes with endotoxin and radiodetoxified endotoxin.
  ACTA MICROBIOLOGICA HUNGARICA, 30(1): 13-17, 1983
 63. Temesi A., Antal S., Pellet S.
  Ionizáló sugárzással és kortizon kezeléssel károsított immunrendszer regenerációja.: II. A lép.
  IZOTÓPTECHNIKA, 24: 12-17, 1981
 64. Temesi A., Pellet S.
  Method developed for radiosensitivity examination of t-helper cells.
  STUDIA BIOPHYSICA, 86(1): 79-80, 1981
 65. Pellet S., Gallyas A., Gazso L.
  Changes in biological properties of pigskin prepared as a biological dressing by preservation and radiation-sterilization.
  BURNS, 7(1): 49-51, 1980
 66. Pellet S., Temesi A.
  Charge of skin immunogenicity under the effect of various doses of irradiation. Acta biochimica et biophysica hungarica, 15(2): 127, 1980
 67. Temesi A., Pellet S.
  Investigation into the radiosensitivity of t-helper lymphocytes.
  Acta biochimica et biophysica hungarica, 15(2): 135-136, 1980
 68. Pellet S., Gallyas A., Gazsó L.
  Biológiai kötésként felhasználható sertésbőr-készítmény biológiai tulajdonságainak vizsgálata. In: Nemzeti Égési Konferencia 1977.
  Budapest: Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, 1979. pp. 267-270.
 69. Gallyas A., Pellet S.
  Immunological properties of pig-skin preparations sterilised by ionising radiation. In: Phillips (szerk.) Radiation sterilisation: Irradiated Tissue and their Potential Clinical Use. Advisory Group Meeting on the Effects of Sterilising Radiation Doses upon the Antigenic Properties of Proteins and Biological Tissue, IAEA Athens, 1976. 1978. pp. 55-60. szerkesztő: Phillips, G.O., et al. North Wales, Inst. Clwyd
 70. Gallyas A., Antal S., Pellet S.
  Ionizáló sugárzással és kortizon kezeléssel károsított immunrendszer regenerációja.: I. Thymus.
  IZOTÓPTECHNIKA, 21: 473-477, 1978
 71. Pellet S., Gallyas A., Ménesi L., Gazsó L.
  Investigation into the biological properties of radiosterilized pig-skin and its use for the treatment of burned patients. In: Phillips (szerk.) Radiation sterilisation: Irradiated Tissue and their Potential Clinical Use. Advisory Group Meeting on the Effects of Sterilising Radiation Doses upon the Antigenic Properties of Proteins and Biological Tissue, IAEA Athens, 1976.
  1978. pp. 163-172. szerkesztő: Phillips, G.O., et al. North Wales, Inst. Clwyd
 72. Pellet S., Gallyas A.
  Liofilizálás és 3,5 Mrad dózisú ionizáló sugárzás hatása a sertésbőr immunológiai tulajdonságaira.
  IZOTÓPTECHNIKA, 20: 445-449, 1977

Publikált absztraktok:

 1. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Brunner P.
  Ionizáló sugárzások orvostudományi alkalmazásainak sugárvédelme, különös tekintettel a páciensek sugárterhelésére.
  Magyar Biofizikai Társaság XXIII. kongresszusa (2009)
 2. F. Giczi, S. Pellet, L. Ballay, A. Temesi, A. M. Motoc, G. Gáspárdy
  Results of the Hungarian National Patient Dose Assessment Program 1989-2007.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine Budapest, April 25-28, Book of Abstracts, 2007 (2007)
 3. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A PET/CT napjainkban.
  Sugárvédelmi előírások, 2007.
 4. Pellet S., Giczi F., Porubszky T, Gáspárdy G.
  Testing of the Implementation of the Code of Practice on Dosimetry in X-ray Diagnostic Radiology, Hungarian Participation, 2007.
 5. Pellet S., Porubszky T., Ballay L., Giczi F., Motoc A., Váradi Cs., Turák O., Gáspárdy G.
  A diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrző vizsgálatainak rendszere Magyarországon.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2007. ápr. 17-19.
 6. Pellet S., Turák O., Ballay L., Motoc A., Porubszky T., Váradi Cs.
  A hazai sugáregészségügy helyzete 2006-ban.
  XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19. 23.o.
 7. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Motoc A., Gáspárdy G., Porubszky T.
  A CT-vizsgálatok páciensdózisainak felmérése, különös tekintettel a gyermekvizsgálatokra. Röntgenberendezésekben végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében IV. 2007. november 8.
 8. Pellet S., Giczi F., Gáspárdy G., Temesi A., Ballay L.
  A pilot study of radiation exposures arising from interventional radiology procedures.
  Proceedings of the 2nd European IRPA Congress on Radiation Protection, Paris, France, 15-19 May 2006 (2006)
 9. Pellet S., Faulkner K,. Vano E., Padovani R., Giczi F., Gáspárdy G., Temesi A.
  Hungarian contribution to the Sentinel Project.
  In: Book of Extended Synopses International Conference on Quality Assurance and New Techniques in Radiation Medicine. Vienna, Ausztria, 2006.11.13-2006.11.15. pp. 42-543.
 10. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Váradi Cs., Turák O., Giczi F.
  Five years experience of the Radiohygiene Department Laboratory of NRIRR in acceptance testing of diagnostic radiology equipment in Hungary.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Book of Abstracts, 2007.
 11. Porubszky T., Pellet S., Giczi F., Fekete T.
  The X-ray Status Testing Laboratory.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Book of Abstracts, 2007.
 12. S. Pellet, T. Porubszky, L. Ballay, F. Giczi, A. M. Motoc, Cs. Váradi, O. Turák, G. Gáspárdy
  System of Quality Control Tests of Diagnostic Radiology Equipment in Hungary and Its Radiation Protection Aspects.
  Regional IRPA Congress, Brasov (Brassó), Romania September 24-28, 2007
 13. Turák O., Váradi Cs., Ballay L., Juhász L., Motoc A., Porubszky T., Heissler D., Pellet S.
  Az OSSKI munkahelyi sugáregészségügyi tevékenysége.
  XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19. 36.o.
 14. Turák O., Ballay L., Váradi Cs., Pellet S.
  Új, kézi fogröntgen berendezések sugárvédelmi problémái.
  XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Hajdúszoboszló 2007. ápr. 17-19. 24.o.
 15. Ballay L., Pellet S., Deme S., Turák O., Váradi Cs.
  Pille dózismérő alkalmazása orvosi munkahelyek sugárvédelmi méréseihez.
  XXXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Keszthely 2006. máj. 9-11. 28.o.
 16. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Dozimetriai eljárások a röntgendiagnosztikában, 2006.
 17. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A páciensek és a személyzet sugárterhelésének vizsgálata intervenciós radiológiai munkahelyeken, 2006.
 18. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián Lászlóné, Váradi Cs., Giczi F.
  A diagnosztikai röntgenberendezések minőségbiztosítása Magyarországon az átvételi vizsgálatok tapasztalatai.
  XXXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Keszthely 2006. máj. 9-11. 38.o.
 19. Ballay L., Pellet S.
  PET/CT telepítés sugárvédelmi feladatai
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadás kivonatok, Keszthely, 2005.május 3-5
 20. Giczi F., Pellet S., Gáspárdy G., Temesi A., Ballay L.
  Az intervenciós radiológia sugáregészségügyi jelentősége.
  XXX.Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Keszthely 2005. május 3-5.
 21. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián Lné, Váradi Cs., Giczi F.
  Quality Assurance in diagnostic radiology in Hungary-Experience in acceptance testing. Biomedizinische Technik 50, Suppl. 1 Part 2 1094-1095, 2005
 22. Ballay L., Pellet S., Motoc A, Giczi F.
  Endoszkópiás vizsgálatok személyzeti sugárterhelése.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 23. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  A 14 leggyakoribb röntgenfelvételi eljárás sugárterhelésének vizsgálata termolumineszcens dozimetriával.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 24. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  A Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program tevékenysége és eredményei.
  Népegészségügyi Tudományos Társaság 2004. évi XIII. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 25. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Az ernyőfényképezéssel végzett mellkas tömegszűrés felvételi paramétereinek hatása a páciens sugárterhelésére.
  Magyar Tüdőgyógyász Társaság 53. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 26. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Nemzeti irányadó szintek meghatározása a leggyakoribb röntgenfelvételi eljárásokra.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának XIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2004.
 27. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Activity of the Hungarian Patient Dose Evaluation Program.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 28. Giczi F., Pellet S.
  Nemzeti irányadó szintek meghatározása a leggyakoribb röntgenfelvételi eljárásokra.
  "Kockázatbecslés és Minőségbiztosítás a Radiológiai Tevékenység Területén" Továbbképző Tudományos Rendezvény, Előadáskivonatok, 2004.
 29. Giczi F., Pellet S.
  Radiológiai felvételi-átvilágító tevékenységek felmérése.
  "Kockázatbecslés és Minőségbiztosítás a Radiológiai Tevékenység Területén" Továbbképző Tudományos Rendezvény, Előadáskivonatok, 2004.
 30. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Temesi A.
  Orvosi indikáció nélküli besugárzások.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004. (2004)
 31. Kerekes A., Lazsádi S., Sinkovics I., Pellet S.
  A sugárterhelés vizsgálata a pajzsmirigyrák 131 I izotóppal történő kezelésénél.
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6. Balatonkenese
 32. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Az ernyőfényképezéssel végzett mellkas tömegszűrés páciens sugárterhelésének vizsgálata.
  Magyar Tüdőgyógyász Társaság 53. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 33. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  Implementation of Medical Directive in Hungary.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 34. Pellet S., Giczi F.
  A NEXT program hazai adaptálása - a radiológiai tevékenység minőségbiztosítása - elméleti megalapozás.
  "Kockázatbecslés és Minőségbiztosítás a Radiológiai Tevékenység Területén" Továbbképző Tudományos Rendezvény, Előadáskivonatok, 2004.
 35. Pellet S., Giczi F.
  A páciensdózisok hazai felmérése.
  "Kockázatbecslés és Minőségbiztosítás a Radiológiai Tevékenység Területén" Továbbképző Tudományos Rendezvény, Előadáskivonatok, 2004.
 36. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L., Porubszky T., Szakács S.
  A Comparative Analysis of Patient Doses of the Most Common Diagnostic X-ray Projections Based on the Surveys Performed in 1993 and 2003.
  The 33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Book of Absrtacts (2004)
 37. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Porubszky T.
  A páciens sugárvédelmével kapcsolatos feladataink hazánk Európai Uniós csatlakozásának idejében.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2004)
 38. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A.
  A sugárvédelem nemzetközi szabályozásban várható változások.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok (2004)
 39. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  A terhesség alatti orvosi diagnosztikai és terápiás eljárások sugárvédelmi aspektusai.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2004)
 40. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Foldes I., Ballay L.
  Analysis of nuclear medicine procedures frequencies and patient doses in Hungary in comparison of data collected in 1992.
  EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 31: p. S458. (2004) Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine SEP 04-08, 2004 Helsinki, FINLAND SU: Suppl. 2
 41. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  Az izotópdiagnosztikai eljárások páciens sugárterhelésének vizsgálata.
  XI. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok (2004)
 42. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T., Temesi A.
  Implementation of the Medical Directive in Hungary.
  Full Papers of the 11th international Congress of the International Radiation Protection Association, 2004.
 43. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T., Temesi A.
  Jogalkotás és jogérvényesítés az orvosi sugárterhelések optimálása érdekében. Népegészségügyi Tudományos Társaság 2004. évi XIII. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 44. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrző mérése.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 45. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Újabb fejlemények a röntgendiagnosztikai átvételi és állapotvizsgálatok végzésében.
  XI. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok, 2004.
 46. Ballay L., Pellet S., Motoc A.
  A munkahelyi sugárvédelem jogszabályainak a módosításáról.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport,XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,Előadás kivonatok, Mátrafüred, 2003. május 6-8.
 47. Ballay L., Giczi F., Pellet S.
  Röntgenmunkahelyek és röntgenberendezések sugárvédelmi mérései.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 48. Ballay L., Pellet S., Giczi F.
  Radioaktív hulladékok keletkezése és kezelése orvosi létesítményekben.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 49. Giczi F., Halmai O., Pellet S., Ballay L.
  Műtéti szakmákban dolgozók sugárterhelésének vizsgálata.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2003.
 50. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A páciensek és a személyzet védelme intervenciós radiológiai eljárások során.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 51. Giczi F., Pellet S., Motoc A., Temesi A.
  Páciensek sugérterhelésének vizsgálata lumboszakrális gerincfelvételek során.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok (2003)
 52. Kerekes A., Lazsádi S., Séra T., Pellet S., Pávics l.
  A sugárterhelés vizsgálata 131 I izotóp terápiás alkalmazása során.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 53. Pellet S., Ballay L., Motoc A., Kerekes A.
  Sugárvédelmi ellátás Magyarországon, 2002-ben.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 54. Pellet S., Giczi F., Motoc A.
  A Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 55. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  A terhesség alatti orvosi diagnosztikai és terápiás eljárások sugárvédelmi aspektusai.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok (2003)
 56. Pellet S., Giczi F., Földes I., Motoc A., Temesi A.
  Izotópdiagnosztikai eljárások páciens sugérterhelésének vizsgálata.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok (2003)
 57. Pellet S., Giczi F., Temesi A.
  Izotópdiagnosztikai laboratóriumban folyó munka felmérése, különös tekintettel a páciens sugárterhelésére.
  Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XIII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2003)
 58. Pellet S., Temesi A.
  Radioactive Waste Management in Hungary at the Turn of the Millenium I.
  National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene; A. Fritz, Public Agengy for Radioactive Waste Management (HUNGARY) (2003)
 59. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Giczi F.
  Állapot és állandósági vizsgálatok kérdései.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 60. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  A röntgen átváteli vizsgálatok első éve.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2003.
 61. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Diagnosztikai röntgenberendezések minőségbiztosításának jelene és jövője.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 62. Porubszky T., Pellet S., Talián L.-né, Ballay L., Giczi F.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás jelenlegi helyzete.
  X. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok, 2003.
 63. Temesi A., Pellet S.
  Radioactive Waste Management in Hungary at the Turn of the Millenium II.
  National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene; A. Fritz, Public Agengy for Radioactive Waste Management (HUNGARY) (2003)
 64. A. Kerekes, A. Capote-Cuellar, L. Ballay, S. Pellet, Gy. J. Köteles
  Laboratory methods applied for qualitative and quantitative analysis of seized nuclear materials and radioactive sources.
  Internat. Conference on Advances in Destructive and Non-Destructive Analysis for Environmental Monitoring and Nuclear Forensics, Karlsruhe, 21-23 October 2002, IAEA-CN-98, pp. 75-77
 65. Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  Új sugárvédelmi kihívások a CT laboratóriumokban.
  Magyar Munkahigiénikusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 66. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  Image Quality and patient Dose Optimization in Mammography in Hungary.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 67. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  Patient Doses in CT Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 68. Pellet S., Giczi F., Motoc A, Ballay L.
  Radiohygiene Regulation of Medical Radiology with reference to the Patient Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 69. Pellet S., Giczi F.
  Screening Mammography, yes or no.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 70. Porubszky T., Ballay L., Giczi F., Pellet S.
  First Experiences of Acceptance testing in Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 71. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Giczi F.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás sugárvédelmi jelentősége és hazai helyzete.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2002.
 72. Ballay L., Pellet S., Giczi F.
  Közúti és vasúti szállítmányok radioaktivitásának ellenőrzése a határokon felállított sugárkapukkal.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2001.
 73. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Az orvosi sugárterhelések áttekintése az UNSCEAR 2000 alapján.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2001.
 74. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Heissler D., Temesi A.
  Patient Doses for Computed Tomography in Hungary.
  In: International Conference on the Radiological Protection of Patients: Contributed Papers. Malaga, Spanyolország, 2001.03.26-2001.03.30. Malaga: pp. 210-213.
 75. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  A Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program eredmnyei - Computertomográfia.
  Magyar Radiológusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 76. Giczi F., Pellet S., Motoc A.
  A képminőség és a páciensdózisok optimálása a mammográfiában.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, 2000.
 77. Giczi F., Pellet S., Motoc A.
  Az EU mammográfiás minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszerének alkalmazása a kelet-európai országokban. A NAÜ által összehangolt kutatási program hazai eredményei.
  Magyar Higiénikusok Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 78. Kerekes A., Capote-Cuellar A., Ugron Á., Pellet S.
  Az import élelmiszerek radiológiai ellenőrzésének első tapasztalatai.
  Magyar Higiénikusok Társasága Nemzeti Kongresszusa, Debrecen, 2000. szeptember 20-22.
 79. Kerekes A., Capote-Cuellar A., Ugron Á., Pellet S.
  Az import élelmiszerek radiológiai ellenőrzésének első tapasztalatai.
  Magyar Higiénikusok Társasága Nemzeti Kongresszusa, Debrecen, 2000. szeptember 20-22.
 80. Pellet S., Ballay L., Giczi F., Motoc A.
  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek sugárvédelmét szabályozó rendelet alkalmazása.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2000.
 81. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  A páciensek egészségének védelme az ionizáló sugárzás veszélyeivel szemben orvosi diagnosztikai eljárások és sugárkezelések során.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, 2000.
 82. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  Orvosi diagnosztikai és terápiás beavatkozásokból származó sugárterhelések szabályozási rendelete.
  Magyar Radiológusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 83. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Heissler D.
  Computertomográfia - Minőségellenőrzés, Vizsgálati Technika, Páciensdózisok.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 84. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A, Heissler D.
  A páciens sugárterhelés becslése és elemzése a computer tomográfiás vizsgálatoknál.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, 2000.
 85. Guczi J., Pellet S., Kerekes A., Ugron Á., Kelemen M., Ivó M., Volent G.
  Hatósági sugáregészségügyi ellenőrzés tapasztalatai a paksi atomerőmű környezetében.
  Magyar Higiénikusok Társasága 31. Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1999. szeptember 15-17.
 86. Guczi J., Pellet S., Kerekes A., Ugron Á., Kelemen M., Ivó M., Volent G.
  Hatósági sugáregészségügyi ellenőrzés tapasztalatai a paksi atomerőmű környezetében.
  Magyar Higiénikusok Társasága 31. Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1999. szeptember 15-17.
 87. Pellet S., Ballay L., Motoc A., Szerbin P., Kerekes A., Thuróczy Gy., Bojtor I.
  Sugárvédelmi ellátás Magyarországon.
  XXIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1999
 88. Pellet S., Ballay L., Kerekes A., Motoc A., Guczi J.
  Sugáregészségügyi ellátás szervezete és tevékenysége.
  Magyar Higiénikusok Társasága 31. Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1999. szeptember 15-17.
 89. Guczi J., Capote A., Kastélyi E., Kerekes A., Köteles Gy., Kurtács E., Pellet S., Sztanyik B. L.
  A gödöllői halastavak radiológiai felmérésének eredményei 1997-ben.
  Magyar Higiénikusok Társasága Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1998. szeptember 23-25
 90. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian Patient Dose Survey for Photofluorography in Mass Chest Screening.
  Proceedings of 30th Annual National Conference on Radiation Control, Mesa, Arizona, USA 1998 (1998)
 91. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian Patient dose Survey for Photofluorography applied in Mass Chest Screening Program.
  „Reference Doses and Quality in Medical Imagintg” Training Workshop, Luxembourg, Oct. 23-25., 1997. (1997)
 92. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  A mellkasi röntgen szűrővizsgálatok céljára szolgáló ernyőfényképező berendezések minőségügye.
  Egészségtudomány, 40: 244-250, 1996
 93. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Halmai O., Temesi A.
  Patient Dose Evaluation Program in Diagnostic Radiology and Mass Chest Screening, in Hungary.
  In: 26th Annual National Conference on Radiation Control. Amerikai Egyesült Államok, 1994.05.20-1994.05.25. pp. 151-158.
 94. Pellet S., Ballay L., Kerekes A., Bán M., Radóczy M., Kadeczkiné H. Sz., Déri Zs., Hansági Gy.
  137 Cs zárt sugárforrás nyitottá válásából származó radioaktív szennyeződés következményei, a szennyeződés mentesítése.
  '89. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1989, Budapest
 95. Pellet S., Temesi A.
  Effect of ionizing-radiation on the recognizability of alloantigens in mixed lymphocyte culture.
  Acta biochimica et biophysica hungarica 20:(1-2) p. 45. (1985)

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional