[Előző] [Fel] [Következő]

NAMÉNYI József, dr.

Publikációk:

 1. Gachályi A., Naményi J., Némethné Karpova N., Horváth Gy.
  Radioaktiv cézummal ismételten bekövetkezett belső szennyeződés lefolyásának vizsgálata egereken (in Hungarian). (Study of the retention kinetics of repeated radio-cesium treatment in mice).
  Honvédorvos, 48 (2), 91-97, 1996.
 2. Gachályi A., Naményi J., Némethné Karpova N., Horváth Gy.
  Radioaktiv stronciummal ismételten bekövetkezett belső szennyeződés lefolyásának vizsgálata egereken (in Hungarian). (Investigation of the retention kinetics of repeated radio-strontium treatment in mice).
  Honvédorvos, 48 (1), 33-38, 1996.
 3. Gachályi A., Naményi J., Szegedi I., Horváth Gy.
  Radioaktív ruténium retenciójának vizsgálata egésztest besugárzott és sugárvédő vegyülettel kezelt egerekben. (in Hungarian). (Investigation of the retention of radio-ruthenium in mice subjected to whole body irradiation or/and treatment with a radioprotectant).
  Honvédorvos, 45 (3), 223-227, 1993.
 4. Gachályi A., Naményi J., Szegedi I., Varga P. L.
  Effect of mixed ligand complex therapy on the retention of 95Nb and 144CE in mice. Radiation Research, 120: 177-181, 1989
 5. Gachályi A., Feuer L., Benkő Gy., Naményi J., Varga P.L.
  Flavonszármazékok 85Sr-mobilizáló hatásának vizsgálata normál és vemhes patkányokban Izotóptechnika, 29: 233-238, 1986
 6. Gachályi A., Naményi J., Szegedi I., Varga P.L.
  Modification of 144Ce tissue deposition by mixed ligand complex treatment in mice. Acta Physiol. Hung., 68: 233-240, 1986
 7. Naményi J., Gachályi A., Varga L. P
  Decorporation of 85Sr by radioadsorbents from the lungs of rats with bronchial disorders. Health Physics, 51: 539-544, 1986
 8. Varga L., Benkő Gy., Bodó K., Horváth Gy., Rónai É., Schweitzer K., Naményi J., Gachályi A., Szegedi I., Gundy S.
  A sugársérülés megelőzéséhez és a sugársérültek gyógykezeléséhez szükséges módszerek kidolgozása, eszközök és készítmények kifejlesztése, módszertani útmutatók összeállítása. (in Hungarian) (Development of methods, means, and guides for the prevention and treatment of radiation injuries.)
  OKKFT. Programkönyvtár 249. 1985.
 9. Varga P. L., Gachályi A., Gundy S., Naményi J., Turai I.
  Radioizotópos belső elszennyeződés megelőzésére és gyógykezelésének kidolgozására irányuló kutatások.
  Jelentés az 1981-85.évi kutatásokról, Eü.Min. Budapest, II. kötet, 548-549., 1985.
 10. Naményi J., Gachályi A., Varga P. L.
  Környezeti egészségkárosító ágensek hatása az inhalált 144Ce-izotóp tüdo depoziciójára és transzlokációjára. Egészségtudomány, 28: 286-295, 1984

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional