[Előző] [Fel] [Következő]

KÖTELES György J., prof. dr.

Publikációk:

 1. Turai I., Köteles Gy., szerk.
  Sugáregészségtan.
  390 old, Medicina Könyvkiadó Zrt, ISBN: 978-963-226-503-2, Budapest, 2014
 2. Bognár G., Turai I., Köteles Gy.
  A determinisztikus biológiai hatások: 7. fejezet pp. 117-142,
  in: Turai István, Köteles György szerk.: Sugáregészségtan. 390 old, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014
 3. Köteles Gy., Turai I.
  Előszó a második kiadáshoz, 19. old.
  in: Turai István, Köteles György szerk.: Sugáregészségtan. 390 old, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014
 4. Köteles Gy., Turai I.
  Bevezetés, 23-26.
  in: Turai István, Köteles György szerk.: Sugáregészségtan. 390 old, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014
 5. Köteles Gy., Kerekes A.
  A lakosság természetes és mesterséges forrásokból származó sugárterhelése, 43-62.
  in: Turai István, Köteles György szerk.: Sugáregészségtan. 390 old, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014
 6. Köteles Gy.
  Kis dózisok biológiai hatásai, 105-116.
  in: Turai István, Köteles György szerk.: Sugáregészségtan. 390 old, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014
 7. Köteles Gy., Turai I.
  Mérföldkövek. Néhány fontosabb külföldi és hazai történeti esemény a sugárbiológia, a sugáregészségtan és a sugárvédelem fejlődésében: 2. fejezet, pp.27-42,
  in: Turai István, Köteles György szerk.: Sugáregészségtan. 390 old, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014
 8. Köteles Gy.
  Sugárvédelem: nemzetközi szervezetek ajánlásai,
  Honvédorvos, 66/1-2, 17-28. (2014)
 9. Köteles Gy.
  Sugáregészségügyi-sugárvédelmi ismeretek: dóziskorlátozás, határértékek,
  Egészségtudomány, 58/4, 10-20. (2014)
 10. Köteles Gy.
  Emlékezés Várterész Vilmosra
  Egészségtudomány, 57/1, 17-21. (2013)
 11. Köteles Gy.
  Sugárbiológiai kutatások Magyarországon
  Honvédorvos, 65/3-4. 75-81. (2013)
 12. Köteles Gy.
  Az atomenergia néhány közegészségügyi vonatkozása
  Magyar Tudomány, 174/10, 1175-1180. (2013)
 13. Köteles Gy.
  A sugáregészségügyi ismeretterjesztésről
  Egészségtudomány, 56/2, 38-44. (2012)
 14. Köteles Gy.
  A radon-vita folytatódik, a VI. Radon fórumon elhangzott előadás (2011.05.16) szerkesztett változata
  Pannon kiadó, Veszprém (2011)
 15. Köteles Gy.
  SUMMA, ötvenöt év (1954–2009) tudományos berkekben
  OSSKI kiadás, 2010. Budapest, 117 oldal
 16. Gy. Ungváry, G. Galgóczy, Gy. Köteles, Cs. Ruzsa, J. Varga, I. Nagy, G. Bognár, E. Galgóczy and A. Paksy
  Findings of follow-up health study of uranium miners in Hungary,
  Cent. Eur. J. Occup. Envir.Med., 15(4): 279-289. 2009.
 17. Turai I., Köteles Gy., Horváth Gy., Fülöp N.
  Sugársérültek kezelésének és ellátásának nemzetközi tapasztalatai, hazai rendszere, valamint a nukleáris és radiológiai balesetelhárítási felkészülés keretében szükséges fejlesztési szükségletek felmérése. Záró jelentés. OBEIT útmutató kidolgozásához. "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program ,
  OAH/NBI-ABA-06/09, pp. 40, 2009. november
 18. D. C. Obreja, G. Bognár, K. Szalma and Gy. Köteles
  Cytogenetic Monitoring of Radiological and Nuclear Workers
  Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2007; 13(1): 19
 19. G. Bognár, K. Szalma, M. Ótos and Gy. Köteles
  Adaptive Response of Gamma-irradiated Lymphocytes in Human Population
  Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2007; 13(1): 27
 20. Köteles G. J., Kanyár, B., Thiessen, K. M.
  Radiation biology and radiation protection, UNESCO-EOLSS, 6-104-7. 51. 2007
 21. Köteles Gy., Bognár G., Mészáros G., Szalma K.
  Uránbányászok citogenetikai vizsgálata.
  Az uránbányászok egészségi állapota követéses vizsgálatának dokumentumai; 213-247 oldal, Szerkesztő: Köteles György, Varga József, 2007
 22. Turai I., Bakos J., Ballay L., Balogh L., Bertók L., Bognár G., Dám A. M., Deák A., Fehér I., Fülöp N., Gachályi A., Gazsó L., Gáspárdy G., Gidáli J., Gundy S., Hidvégi E., Hollandné Békési É., Horváth Gy., Igali S.-né, Jánoki Gy., Juhász L., Kerekes A., Kertész L., Köteles Gy., Lumniczky K., Molnár L., Sáfrány G., Somosy Z., Szabó L., Szarkáné Németh Á., Sztanyik B. L., Thuróczy Gy.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 50 éve
  OTH Nyomda, Budapest 2007, 187 old.
 23. Köteles Gy., Bognár G., Szalma K.
  Környezeti szennyező hatások biológiai indikátorairól
  Magyar Epidemiológia, 3:253-257, 2006
 24. Köteles G. J.
  Biological response in low dose range. Int. J. Low Radiat., 2: 97-11, 2006
 25. Bognár G., Mészáros G., Szalma K., Brunner P., Lelkes K., Köteles Gy.
  Citogenetikai alapértékek gyermek korosztályban. Egészségtudomány, 49: 40-45, 2005
 26. Köteles Gy.
  Az élelmiszerek besugárzása. 364-366, Az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető radioaktív szennyeződés. 377-383, In: Ródler Imre (szerk.): ÉLELMEZÉS ÉS TÁPLÁLKOZÁSEGÉSZSÉGTAN Medicina, Budapest, 2005.
 27. Köteles Gy., Mészáros G., Bognár G. (2005) Környezeti hatások és egészségünk védelme \In
  Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár, Scientia Kiadó, pp. 21-34
 28. Köteles Gy.
  Sugárvédelem: gyermekvédelem.
  Egészségtudomány, 2005, 49: 30-39
 29. Bognár G., Mészáros G., Szalma K., Brunner P., Lelkes K., Köteles G. J.
  Childhood cytogenetic reference values. Centr. Europ. J. Occup. Environ. Med., 10: 304-309, 2004
 30. Köteles G. J.
  Through the hills and valleys of radiation biology in Hungary.
  Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2004, 10: 202-226
 31. Köteles Gy., Bognár G., Dám A., Kerekes A., Thuróczy Gy.
  Sejtbiológia és népegészségügy.
  Magyar Onkológia, 48-2, 121-124, 2004
 32. Köteles Gy.
  Fizika az orvoslásban.
  Fizikai Szemle, 2004, 54: 17-21
 33. Köteles Gy.
  Sugárártalom okozta foglalkozási betegségek. In: Juhász Ferenc (szerk.): Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest, 1380-1386, 2004
 34. Mócsy I., Köteles Gy., Bányász Gy., Déri Zs., Tóró L., Néda T., Hening K.
  A talajból kiáramló radon térképe a Kárpát-medence térségében (CS/02/07 alapján)
  kézirat, közlés alatt
 35. Somosy Z., Horváth K., Köteles G. J.
  Radiation effects on adherent contacts in cultured Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells.
  Indian Journal of Radiation Research, 2004, 1: 90-93
 36. Bognár G., Mészáros G., Köteles Gy.
  Uránbányászok retrospektív citogenetikai vizsgálata.
  In: A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási eredmények Miskolc: MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság, 2003. pp. 141-145.
 37. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A., Köteles Gy.
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében.
  In: A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási eredmények Miskolc: MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság, 2003. pp. 133-140.
 38. Hámori K., Tóth E., Köteles Gy., Pál L.
  A magyarországi lakások radonszintje (1994-2004)
  Egészségtudomány, (2004) 283-299
 39. Kanyár B., Köteles Gy. J.
  Dosimetry and biological effect of ionizing radiation.
  In: Handbook of nuclear chemistry (eds. Vértes A., Nagy S., Klencsár Z.) vol. 4. Radiochemistry and Radiopharmaceutical chemistry in life sciences (ed. Rösch F.) Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2003. pp. 349-387.
 40. Kerekes A., Guczi J., Koblingerné Bokori E., Capote-Cuellar A., Köteles Gy., Hársné Takáts I., Kurtács E., Maschek I., Pellet S., Szerbin P., Szabó gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Gajdos E., Fekete T., Szirtes G., Zsirai Gy., Supák É., Radóczy M., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A. Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Hidasi L., Zsoldosné Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szammer J., Szűcs L., Czégeni Á. A., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2001-ben.
  Egészségtudomány 47. 2003. pp. 80-90.
 41. Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Guczi J., Capote-Cuellar A., Köteles Gy., Hársné Takáts I., Kurtács E., Maschek I., Pellet S., Szerbin P., Szabó gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Gajdos E., Fekete T., Szirtes G., Zsirai Gy., Supák É., Radóczy M., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A. Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Hidasi L., Zsoldosné Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szammer J., Szűcs L., Czégeni Á. A., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2002-ben.
  Egészségtudomány 47. 2003. pp. 283-294.
 42. Köteles Gy. J., Bojtor I., Bognár G., Ótós M.
  Low dose response of human lymphocytes in vitro and its dependence on the antioxidant status of donor persons.
  Int. J. of Low Radiation 1. 2003. pp. 147-154.
 43. Köteles Gy.
  Sugárvédelem az orvosi izotópalkalmazás során, In: Szilvási I. (szerk.): A NUKLEÁRIS MEDICINA TANKÖNYVE. B+V Kiadó, Budapest, 49-54, 2003
 44. Köteles Gy.
  Szemléletváltozás a radon expozíció értékelésében
  In: A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási eredmények Miskolc: MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság, 2003. pp. 129-132.
 45. Lázár I., Tóth E., Marx Gy., Cziegler I., Köteles Gy. J.
  Effects of residential radon on cancer incidence.
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 2578. 2003. pp. 519-524.
 46. Mészáros G., Bognár G., Köteles Gy. J.
  Retrospective chromosome aberration analysis of former uranium miners.
  In: IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central 13 Europe Bratislava, 2003. pp. 1-5.
 47. Mészáros G., D. Obreja, Bognár G., Köteles Gy. J.
  Premature chromosome condensation (PCC) assay in biological dosimetry.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 9. pp. 39-44.
 48. Mócsy I., Köteles Gy.
  A radon és környezetünk.
  Egészségtudomány 47. 2003. pp. 243-253.
 49. Sándor J., Somfai M., Bárány I., Ember I., Köteles Gy.
  Tüdőrákos megbetegedés kockázata a pécsi uránbányászok között.
  In: A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási eredmények. Összefoglaló Miskolc: 2003. pp. 24-25.
 50. Sándor J., Somfai M., Bárány I., Kiss I., Ember I., Köteles Gy.
  Dózis-hatás kapcsolat magyarországi uránbányászok radon expozíciója és tüdőrák kockázata között.
  Egészségtudomány 47. 2003. pp. 191-199.
 51. Somosy Z., Horváth Gy., Bognár G., Köteles Gy. J.
  Structural and functional changes of cell junction on effect of ionizing radiation.
  Acta Biologica Szegediensis 47. 2003. pp. 19-25.
 52. Z. Somosy, G. Bognár, Gy. Horváth, Gy. J. Köteles
  Role of nitric oxide, cAMP and cDMP in the radiation induced changes of tight junctions in Madin-Darby canine kidney cells.
  Cellular and Molecular Biology, 49(1), 59-63, 2003.
 53. A. Kerekes, L. Juhász, M. Csőváry, N. Fülöp, Gy. J. Köteles
  Radiohygienic aspects of the remediation works of the uranium mine in Hungary.
  In Radiation Legacy of the 20th Century: Environmental Restoration, IAEA-TECDOC-1280, 2002, 283-288, IAEA, Vienna
 54. Benkő I., Köteles Gy. J., Németh G.
  The use of statistical parameters in medical IP-image analysis.
  Quantitative InfraRed Thermography 5. 2002. pp. 399-404.
 55. Benkő I., Köteles Gy. J.
  Infrared imagery in the field of radiation biology.
  In: 6th International Conference on Quantitative Infrared Thermography Dubrovnik: 2002. pp. 139-140.
 56. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A., Köteles Gy.
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében. Foglalkozás-Egészségügy, 6: 42-46, 2002
 57. Gazsó L., Sáfrány G., Köteles Gy.
  Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai.
  "Sugáregészségtan" (szerk. Köteles György), 57-112. old., Medicina, Budapest, 2002.
 58. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Magyarországi bányákban végzett radon aktivitás-koncentráció és dózisteljesítmény mérések
  XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2002. május 8-10, Mátrafüred
 59. Gy. Bányász, Zs. Déri, Gy. Köteles, A. Kerekes
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  Magyar Munkahigiénikusok Társaságának XX kongresszusa, 2002. november 14-16, Hévíz
 60. I. Lázár, E. Tóth, G. Marx, I. Cziegler, G. J. Köteles
  Effects of residential radon on cancer incidence
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 258, No. 3 (2003) 519-524
 61. Kerekes A., Köteles Gy.
  Ionizáló sugárforrások az ember környezetében és az azoktól származó sugárterhelések.
  Sugáregészségtan (szerk. Köteles György), Medicina, Budapest, 2002, 21-39
 62. Köteles Gy.(szerk.), Bojtor I., Gazsó L., Horváth Gy, Jánoki Gy, Kerekes A, Sáfrány G., Thuróczy Gy., Turai I.
  SUGÁREGÉSZSÉGTAN. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 363 o. 2002
 63. Köteles Gy., Thuróczy Gy.
  Környezet- és természetvédelmi lexikon (szerk. Láng I.).
  Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002.
 64. Köteles Gy.
  A csernobili baleset miatt bekövetkezett lakossági sugárterhelés egészségügyi kockázatai.
  Orvosi Hetilap 143. 2002. pp. 1411-1414.
 65. Köteles Gy.
  Sugáregészségtan
  Budapest, Medicina Kiadó, 2002. 363 p.
 66. Köteles Gy.
  Sugárvédelem az orvosi izotópalkalmazás során.
  In: Szilvási I. (szerk.): A nukleáris medicina tankönyve, B+V Könyvkiadó, Budapest, 2002, pp. 49-54
 67. Lázár I., Köteles Gy.
  Sugárzás és biológiai rejtélyek.
  Fizikai Szemle 52. 2002. pp. 151-154.
 68. R. Aghababian, A. Barabanova, M. E. Berger, E. Buglova, J. M. Cosset, F. Darroudi, T. Fliedner, M. Gembicki, R. Goans, B. Günalp, E. Hirsch, Gy. Horváth, Gy. Köteles, R. Ricks, G. Souchkevitch, G. Suzuki, I. Turai, K. Veress
  Medical Preparedness and Response. Training for Radiation Emergency Preparedness and Response.
  Educational material on CD-ROM for 5-day courses, EPR-MEDICAL/T-2002, IAEA, Vienna, pp. 960., 2002.
 69. Somosy Z., Bognár G., Thuróczy Gy., Köteles Gy. J.
  Alteration of occludin and cadherins by ionizing radiation and magnetic field on MDCK cells.
  ICEM-15 Durban: 2002. pp. 277-278.
 70. Somosy Z., Bognár G., Thuróczy Gy., Köteles Gy. J.
  Biological responses of tight junction to ionizing radiation and electromagnetic field exposition.
  Cell. Mol. Biol. 48. 2002. pp. 571-575.
 71. Turai I. (ed.), Günalp B., Horváth Gy., Köteles G. J., Veress K. et al.
  Training for Radiation Emergency Preparedness and Response.
  Medical Preparedness and Response. EPR-MEDICAL/T, IAEA-WHO CD-ROM, IAEA, Vienna, 980 o. 2002
 72. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes, Gy. Köteles
  16/2000. (VI.8.) EüM rendeletből adódó sugárvédelmi mérési kötelezettségek bányákban 2003-tól
  Magyar Geofizikusok Egyesületének Mecseki Csoportja által szervezett ankét: Radiometriai alkalmazások és rekultivációs geofizika, 2002. július 5., Pécs
 73. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  Foglalkozásegészségügy Vol. 6, Nr. 2, 2002., pp. 42-46
 74. Zs. Déri, Gy. Bányász, Gy. Köteles
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási erdmények, Miskolc, 2002.
 75. A. Kerekes, A. Capote-Cuellar and G. J. Köteles
  Did NATO attacks in Yugoslavia cause detectable environmental effect in Hungary?
  Health Physics, Vol. 80, No. 2, pp. 177-178 (2001)
 76. Benkő, I., Köteles G. J., Németh G.
  Computerized visualisation of radation induced thermal alterations of human tissues. Thermology International, 11: 81-82, 2001
 77. Bognár G., Mészáros G., Köteles Gy. J.
  Antioxidant protection in blood against ionising radiation.
  In: IRPA Radiation Congress on Radiation Protection in Central Europe Dubrovnik: 2001. pp. 1-6.
 78. Darroudi F., Fenech M., Köteles Gy. J., Lloyd D. C.
  Cytogenetic analysis for radiation dose assessment.
  Vienna: IAEA, 2001. Technical Reports Series No. 405.
 79. Köteles Gy. J., Bojtor I., Bognár G., Ótos M.
  Antioxidant status and cytogenetic injury.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 7. 2001. pp. 217-227.
 80. Köteles Gy. J., Somosy Z.
  Radiation responses in plasma membrane. Review of the present state and future trends.
  Cell. Molec. Biol. 47. 2001. pp. 473-484.
 81. Köteles Gy. J.
  Biological basis of radiation protection: New aspects.
  In: IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe Dubrovnik: 2001. pp. 1-8.
 82. Köteles Gy., Bojtor I., Bognár G., Ótos M.
  Ionizáló sugárzás hatásának kimutatása emberi limfocitákban és ezek antioxidáns védelme.
  Egészségtudomány 45. 2001. pp. 283-288.
 83. Köteles Gy., Jánoki Gy., Földes I.
  Nyomjelzéstechnika és izotópalkalmazás az orvostudományban.
  Fizikai Szemle 51. 2001. pp. 173-175.
 84. Köteles Gy., Pap Z.
  Sugársérültek oxiológiai ellátása.
  In: Oxiológia (szerk. Göbl G.), Budapest, Medicina Kiadó, 2001. pp. 535-540.
 85. Köteles Gy., Pap, Z.
  Sugársérültek egészségügyi ellátása. In: Bencze, B., Göbl, G. (szerk.): OXYOLÓGIA Medicina, Budapest, 647-658, 1987, 2001
 86. Köteles Gy.
  Civilek és szakemberek a nukleáris arénában.
  Környezetvédelem, 2001, 9: 29-30
 87. M. Bauchinger, W. F. Blakely, F. Darroudi, A. Edwards, M. Fenech, I. Hayata, G. J. Köteles, C. Lindholm, D. Lloyd, J. Lucas, P. G. S. Prasanna, L. Roy, I. Sorokine-Durm, I. Turai, P. Voisin
  Cytogenetic Analysis for Radiation Dose Assessment. A Manual.
  IAEA Technical Report Series, No. 405, Vienna, p. 127., 2001.
 88. Szerbin P., Vinczéné Szele Zs., Capote-Cuellar A., Guczi J., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek Tné., Pellet S., Szabó Gy., Ugron Á., Ozoray K., Balantinácz Sz., Gajdo E., Gorjanátz Z., Somfai M., Supák É., Radóczy M., Borcsok S., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Nagy Tné., Halmai O., Fábry Z., Madarász I., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Bezerédy M., Hidasi L., Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szűcs L., Czégeni Á., Beke G.,
  Környezet sugáregészségügyi mérési eredmények 2000-ben.
  Egészségtudomány 45. 2001. pp. 356-369.
 89. Turai I. (ed.), Darroudi F., Lloyd D., Köteles G. J. et al.
  CYTOGENETIC ANALYSIS FOR RADIATION DOSE ASSESSMENT.
  A Manual. IAEA Technical Reports Series No. 405. IAEA, Vienna, 127. o. 2001
 90. Benkő I., Köteles Gy. J., Németh G.
  Image processing of medical infrared images for monitoring local conditions during radiotherapy.
  Imaging Science J. 48. 2000. pp. 9-13.
 91. Benkő I., Köteles Gy. J., Németh G.
  New infrared histographic investigation of the effects of beta-irradiation in medical field.
  Quantitative Infrared Thermography 4. 2000. pp. 40-45.
 92. Benkő I., Köteles Gy. J., Németh G.
  Process monitoring through IP-images in the medical field.
  Thermology Intern. 10. 2000. pp. 36-37.
 93. M. E. Berger, E. Buglova, M. Crick, B. Günalp, G. J. Köteles, M. Repacholi, G. Souchkevitch, I. Turai, K Veress
  How to recognize and initially respond to an accidental radiation injury.
  Leaflet and poster, published in all UN languages, IAEA, Vienna, 2000.
 94. Bognár G., Mészáros G., Köteles Gy. J.
  The effect of ionizing radiation on the antioxidant capacity of the human blood.
  Centr. Europ. J. Occup. Environ. Med. 6. 2000. pp. 300-305.
 95. Köteles Gy.
  Ionizáló sugárzás és ionizáló sugárzás okozta megbetegedések.
  In: Ungváry Gy. (szerk.): Munkaegészségtan Medicina, Budapest, 2000, 242-252.
 96. Köteles Gy., Jánoki Gy., Földes I.
  Nyomjelzéstechnika és izotópalkalmazás az orvostudományban.
  Fizikai Szemle, 2001, 51: 173-175
 97. Köteles Gy.
  A sugárhatást módosító biológiai tényezők bővülése.
  Fizikai Szemle 50. 2000. pp. 374-376.
 98. Köteles Gy.
  Új szempontok a sugárvédelem biológiai alapjaiban.
  Egészségtudomány 44. 2000. pp. 312-321.
 99. Köteles Gy. J.
  Biological basis of radiation protection. New aspects.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 6. 2000. pp. 79-87.
 100. Köteles Gy. J., Bojtor I., Bognár G., Ótos M.
  Lymphocyte response in human population and its antioxidant protection against low doses of ionizing radiation.
  In: The effects of low and very low doses of ionizing radiation on human health (ed. Wonuc R.) Amsterdam: Elsevier, 2000. pp. 295-304.
 101. Köteles Gy. J., Gazsó L., Thuróczy Gy.
  Biological research for upgrading radiation protection.
  In: Science and technology in Hungary, nuclear energy in the new millennium (ed. Rónaky J.), Budapest, Association of Hungarian Scientific, Company and Industrial Editors, 2000. pp. 146-149.
 102. Köteles Gy.
  A sugáregészségügyről dióhéjban.
  Tisztiorvos 3. 2000. pp. 11-14.
 103. Köteles Gy.
  Felkészülés sugaras balesetek orvosi ellátására Magyarországon.
  Honvédorvos 52. 2000. pp. 119-123.
 104. Gy. J. Köteles, L. Gazsó, G. Thuróczy
  Biological research for upgrading radiation protection.
  Science and Technology in Hungary, Oct 2000.
 105. Nikl I., Köteles Gy.
  A radon-koncentráció, a környezeti dózis és az eredő sugárterhelés mértéke hazai óvodákban és bölcsődékben.
  Egészségtudomány, 2000, 44, pp. 42-48.
 106. S. Pellet, I. Bojtor, Gy. J. Köteles, K. Ozoray
  State of art and activities of the radiation protection system supervised by the Ministry of Health.
  In: Science and Technology in Hungary: Nuclear energy in the new millennium (szerk. Rónaky J.), Budapest, Association of Hungarian Scientific, Company and Industrial Editors, Oct 2000. pp. 136-140.
 107. Szerbin P., Csige I., Köteles Gy. J.
  Radon in Spas in Budapest, Hungary.
  In: Harmonization of Radiation, Human Life and the Ecosystem 2000.
 108. Szerbin P., Köteles Gy. J.
  222 Rn, 226 Ra and U in drinking water in Hungary.
  In: IAEA TECDOC-1271 Vienna: IAEA, 2002. pp. 158-165.
 109. Horváth Gy., Bardócz S., Kubasova T., Köteles Gy. J., Pusztai A.
  The gastrointestinal syndrome of radiation illness and the uses of cytokines and lectins in its therapy.
  In: Effects of antinutrients on the nutritional value of legume diets (eds. Bardocz S., Hajós Gy., Pusztai A.) EC Directorate-General Science, Research and Development, COST 98, 6. 1999. pp. 139-147.
 110. A. Kerekes, A. C. Capote, I. Maschek, G. J. Köteles
  On the Hungarian environmental effect of the NATO attacks in Yugoslavia.
  Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 5, 3-4, 1999, 286-290
 111. Kerekes A., Köteles Gy.
  Uránbányászok radon és bomlástermékei okozta egészségi ártalma: a hörgőrák.
  VIII. Magyar Bányaorvosi és II. Energetikai Foglalkozás-egészségügyi Kollokvium, Budapest, 1999. október 20.
 112. Kerekes A., Capote-Cuellar A., Köteles Gy. J.
  Jelentés a dél-magyarországi térség levegőjében mért urán radioizotópok aktivitás koncentrációiról.
  In: OKK-OSSKI kiadvány, Budapest, OKK-OSSKI, 1999.
 113. Köteles Gy., Tóth E.
  Gondolatok az ionizáló sugárzás kis dózisainak hatásairól.
  Fizikai Szemle, 49. 1999. pp. 394-400.
 114. Köteles Gy., Papp Z.
  Sugársérültek oxiológiai ellátása.
  In: Bencze B., Göbl G. (szerk.): Oxiológia Medicina, Budapest, 1999, 561-568.
 115. Köteles Gy.
  Munkák és napok... és sugárzás.
  Foglalkozás-Egészségügy 3. 1999. pp. 17-22.
 116. Köteles Gy.
  Vita és gondolatok az ionizáló sugárzás kis dózisainak hatásairól.
  Egészségtudomány 43. 1999. pp. 329-335.
 117. Köteles Gy. J., Bojtor I., Bognár G., Ótos M.
  Lymphocyte response in human population and its antioxidant protection against low doses of ionizing radiation.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 5. 1999. pp. 232-242.
 118. Köteles Gy. J., Kubasova T., Horváth Gy., Pfüller U.
  Mistletoe lectins and radiation-induced micronuclei in human lymphocytes.
  In: Effects of antinutrients on the nutritional value of legume diets (eds. Bardocz S., Hajós Gy., Pusztai A.) EC Directorate-General Science, Research and Development, COST 98. 6. 1999. pp. 134-138.
 119. Kubasova T., Petcu I., Pfüller U., Köteles Gy. J.
  Effects of mistletoe lectin I and ionizing radiation on the glucose and thymidine uptake in tumour cells in vitro.
  Phytotheraphy Research 13. 1999. pp. 655-659.
 120. Szerbin P., Guczi J., Capote-Cuellar A., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek T.-né, Nikl I., Pellet S., Ozoray K., Balatinácz Sz., Somfai M., Déri Zs., Radóczy M., Börcsök S., Tombácz Zs., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Hidasi L., Harkai J., Szűcs L., Czégeni Á., Beke G.
  Környezeti Sugáregészségügyi mérési eredmények 1998-ban.
  Egészségtudomány 43. 1999. pp. 368-380.
 121. Szerbin P., Guczi J., Capote-Cuellar A., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek T.-né, Nikl I., Pellet S., Szabó Gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Somfai M., Supák É., Déri Zs., Radóczy M., Börcsök S., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Szabó H., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Hidasi L., Harkai J., Dudásné Erdőhelyi Á., Lakatos F., Czégeni Á., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1999-ben.
  Egészségtudomány 44. 2000. pp. 351-364.
 122. Szerbin P., Köteles Gy.
  Az ivóvíz természetes radioaktivitásának felmérése.
  Egészségtudomány 43. 1999. pp. 287-296.
 123. A. Barabanova, W. De-Chang, G. de Luca, U. Desai, G. K. Iyer, V. E. Komar, E. I. Komarov, G. J. Köteles, J. Naude, J. C. Nenot, A. R. Oliveira, L. M. Petrossian, I. E. Saenger, G. Souchkevitch, T. Szepesi, I. Turai, G. A. M. Webb
  Diagnosis and Treatment of Radiation Injuries.
  Safety Reports Series No. 2, IAEA, Vienna, pp. 49., 1998.
 124. A. Barabanova, V. G. Bebeshko, A. Bianco, F. Cerkez, D. Dodig, M. Dörkmen, O. Emed, J. C. Giménez, J. R. Harrison, C. Hocini, H. P. Jammet, G. J. Köteles, A. M. Marko, M. Nadezhina, J. C. Nenot, P. Pucelj, Yu. Riaboukhine, T. J. Savelkoul, C. Scott, G. Souchkevitch, D. Sowby, L. B. Sztanyik, I. Turai, P. Waight, J. Weeks, C. T. Wu
  Planning the Medical Response to Radiation Accidents.
  Safety Reports Series No. 4, IAEA, Vienna, pp. 31., 1998.
 125. Benkő I., Köteles Gy. J., Németh G.
  New infrared histographic investigation of the effects of beta-irradiation in medical field.
  Proc. Quantitative Infrared Thermography 1998. pp. 52-53.
 126. Dvoretsky A. I., Baraboi V. A., Köteles Gy. J., Kubasova T., Ananeva T. B.
  Kletochnie membrani pri radiacionnom vozdeistvii.
  Dnepropetrovsk: University Press, 1998. 87 p.
 127. G. J. Köteles, I. Bojtor, Gy. Horváth, G. Bognár
  Human lymphocyte micronucleus assay as an indicator of radiation injury. Proceedings of the International Conference on Diagnosis and Treatment of Radiation Injury.
  Erasmus University. Rotterdam, 08.30-09.03. 1998.
 128. Kubasova T., Pfüller U., Köteles Gy. J., Bojtor I.
  Modulation of metastatic activity of Lewis lung tumour in mice by mistletoe lectin I administered per os.
  In: Effects of antinutrients on the nutritional value of legume diets (eds. Bardocz S., Hajós Gy., Pusztai A.) EC Research and Development, COST 98. Vol. 6. 1999. pp. 110-114.
 129. Somosy Z., Takáts A., Bognár G., Kovács A. L., Telbisz Á., Rácz Á., Kovács J., Köteles Gy. J.
  X irradiation-induced changes of the prelysosomal and lysosomal compartments and proteolysis in Ht-29 cells.
  Scanning Microsc. 12. 1998. pp. 1079-1091.
 130. Bognár G., Ótos M., Köteles Gy. Detection and measurement of antioxidant capacity in human sera\ Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 3
  293-297. (1997)
 131. Bojtor I., Bognár G., Köteles G. J.
  Dose rate effects in adaptive response induced by tritiated water in human blood lymphocytes. J. Chim. Phys. 94: 350-355, 1997
 132. Petcu I., Bognár G., Köteles Gy. Dose rate effects in adaptive response induced by tritiated water in human blood lymphocytes \ J. Chim. Phys. 94
  350-355. (1997)
 133. Gy. Horváth, S. Bardócz, T. Kubasova, G. J. Köteles, Á. Pusztai
  The gastrointestinal syndrome of radiation illness and the uses of cytokines and lectins in its therapy. Proceedings of the 7th Workshop on the Biomedical and therapeutical applications of dietary lectins.
  Badacsonytomaj, 17-21. Sep. 1997.
 134. Köteles Gy.
  Az ionizáló sugárzás dózisa és hatása közötti összefüggések.
  Budapesti Közegészségügy 1996, 28: 306-309
 135. Köteles Gy.
  Csernobil 10 év után.
  Biokémia 1996, 20: 176-187
 136. Bognár G., Nagy M., Bojtor I., Köteles Gy. A környezeti tényezők hatásának és az egyéni sugárérzékenységnek vizsgálata emberi limfocita mikronukleusz módszer alkalmazásával \ Egészségtudomány 39
  325-329. (1995)
 137. Gundy S., Bank J., Bojtor I., Köteles G. J.
  The occurrence of sister chromatid exchanges in lymphocytes of radon-exposed underground ore miners. Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med., 1: 78-86, 1995
 138. Köteles Gy., Kubaszova T., Bognár G.
  Cytokines In Radiation Biology
  In: Radiobiological concepts in radiotherapy (eds.: Bhattacharjee D., Singh B. B.) Narosa Publishing House, New Delhi, India, pp. 6-13. (1995)
 139. Köteles Gy., Bojtor I., Kubaszova T., Bognár G., Ótos M.
  Vizsgálatok a sugárbalesetek korszerű diagnosztikája és terápiája érdekében
  Egészségtudomány 39: 69-75. (1995)
 140. Köteles G., J., Bojtor, I.
  Radiation induced micronucleus frequency alterations in lymphocytes from individuals of an urban population. Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med., 1: 187-198, 1995
 141. Ótós, M., Köteles Gy.
  Követéses limfocita mikronukleusz vizsgálatok a Paksi Atomerőmű röntgen sugárexpozíciónak kitett munkavállalóknál. Egészségtud. 39: 64-68, 1995
 142. Z. Somosy, M. Sass, G. Bognár, J. Kovács, G. J. Köteles
  X-irradiation-induced disorganization of cytoskeletal filaments amd cell contacts in HT29 cells.
  Scanning Microscopy 1995, 9: 763-772
 143. Köteles Gy., Kocsis K., Bognár G. Induction of cytokine production in irradiated mice \ Izotóptechnika, diagnosztika 37
  S 57-S 61. (1994)
 144. Köteles Gy., Bognár G., Kubaszova T. Tumor necrosis factor alpha production in irradiated cells in vitro \ Izotóptechnika, diagnosztika 37
  S 41-S 44. (1994)
 145. Köteles G. J., Kocsis K., Bognár G., Bertók L.
  Induction of tumor necrosis factor alpha by radiodetoxified endotoxin in mice.
  Izotóptechnika, Diagnosztika, Különszám 37: S63-S64., 1994.
 146. Kubasova T., Bertók L., Köteles G. J.
  Radiation effects on the cytokine release from human leukocytes.
  Izotóptechnika, Diagnosztika, Különszám 37: S35-S40., 1994.
 147. Ringelhann Á., Gács P., Bognár G., Svastits A., Köteles Gy.
  Környezeti minták genotoxikológiai hatásának megközelítése. Budapesti Közeg., 26: 345-349, 1994
 148. Somosy Z., Thuróczy G., Köteles G. J., Kovács J.
  Effects of modulated microwave and X-ray irradiation on the activity and distribution of Ca(2+)-ATPase in small intestine epithelial cells.
  Scanning Microscopy 1994, 8: 613-619
 149. Bérces J., Ótos M., Szirmai S., Crane-Uruena C., Köteles G. J.
  Using the micronucleus assay to detect genotoxic effects of metal ions. Environ. Health Perspect. 101, Suppl. 3: 11-13, 1993
 150. G. J. Köteles, J. Bérces, Cs. Kormos, Gy. Horváth
  Detection of Scavenger Effects by Micronucleus Assay in Human Lymphocytes, In Vitro. In "Role of Free Radicals in Biological Systems". Edited by J. Fehér, A. Blázovics, B. Matkovics and M. Mézes.
  Akadémiai Kiadó, Budapest. 1993. pp. 149-157.
 151. Köteles Gy.
  Radon a környezetünkben. In: Schöviszkyné Gáldi A., Dér É. Lendvai Jánosné (szerk.): KÖRNYEZETVÉDELMI FÜZETEK, OMIKK Kiadó, 1-28, 1993.
 152. Kubasova T., Bertók L., Köteles G. J.
  Modifying effects of the parent and radiodetoxified endotoxins on cell-mediated cytotoxicity and cytokine release.
  Acta Microbiol. Hung. 40: 249-254., 1993.
 153. Takáts, A., Binh, V. J., Offenmüller K., Bodó K., Bertók L., Köteles G. J.
  Adenylate cyclase the more membrane associated, the less radiosensitive. J. Radiat. Res. 34: 141-143, 1993
 154. Bognár G., Kocsis K., Duda E., Köteles G. J.
  Effect of endogenous TNF and ionizing radiation upon proliferation of HeLa cells Eu. Cytokine Network 3: 147-151, 1992
 155. Kocsis K., Bognár G., Köteles G. J.
  The effect of TNF of 3H-thymidin uptake of different cell types
  Eu. Cytokine Network 3: (2) 183-186. (1992)
 156. Konrády A., Köteles Gy., Nagy M., Gál P.
  Citogenetikai változások a pajzsmirigybetegségek 131I-kezelését követően. Izotótechn. Diagn., 35: 127-132, 1992
 157. Kubaszova T., Bognár G., Somosy Z., Köteles Gy.
  Applicability of radiation-induced cell membrane phenomena for dose assessment
  Progr. Clin. Biol. Res. 372: 603. (1991)
 158. Pázmány T., Kubászova, T., Bojtor, I., Bank I., Köteles Gy.
  Uránbányászok limfocitáinak blasztosodási képessége. Egészségtudomány, 35: 152-155,. 1991
 159. Vincze I., Gueth L., Köteles G. J.
  Effect of genotoxic environment of treatment on DNA repair of UV light induced damage of lymphocytes. Light and Biol. Med. 2: 507-5015, 1991
 160. Kormos Cs., Köteles G. J.
  The effects of OH scavengers ont he radiation-induced increase of micronucleus frequency in human lymphocytes In: Matkovivics B., Karmazsin L., Kalász H (eds.): Radicals, ions and tisse damage. Akadémiai Kiadó, Budapest, 125-129, 1990
 161. Köteles Gy.
  Ionizáló sugárzások hatása állati sejtek membránjaira. In: Somogyi János (szerk.): A BIOMEMBRÁNOK SZERKEZETE ÉS MŰKÖDÉSE Akadémia Kiadó, Budapest, 3. kötet 297-326, 1990
 162. Baló-Banga J. M., Bojtor I., Holland J., Köteles Gy., Pap Z., Sztanyik B. L., Turai I., Varga P. L.
  Sugársérülések megelőzése és gyógykezelése.
  Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989.
 163. Sztanyik B. L. (szerk.), Baló-Banga M., Bojtor I., Holland J., Köteles Gy., Pap Z., Turai I., Varga L.
  SUGARSERÜLESEK MEGELOZESE ES GYOGYKEZELESE. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 128 o. 1989
 164. Almássy Zs., Krepinsky A.B., Bianco, A., Köteles G. J.,
  The present state and perspectives of micronucleus assay in radiation protection . A review. Int. J. Appl. Radiat. Isot. Part A. 38: 241-249, 1987
 165. Andrási A., Beleznay F.né, Bíró T., Bojtor I., C. Szabó I., Dabóczi I.né, Dajkó G., Deme S., Fehér I., Germán E., Golder F., Horváth E., Igali S., Juhász L., Láng E., Kanyár B., Kemenes L., Koblinger L., Kozák K., Köteles Gy., Nagy Gy., Németh I., Nikl I., Ormai P., Osvay M., Pálfalvi J., Pető Á., Rónaky J., Somogyi Gy., Stúr D., Szabó P. P., Sztanyik B. L., Turai I., Uchrin Gy., Urbán J., Varga L., Virágh E., Zombori P., Zsolnay É.
  Atomerőművi sugárvédelmi és sugáregészségügyi kutatások.
  (Szerk.: Fehér I. és Sztanyik B. L.) OKKFT-A/11 Program, 1981-1985, Budapest, 1987.
 166. Köteles G. J., Lelik F., Sztanyik B. L.
  Thermographic diagnosis of radiation injury.
  Thermology, 1987, 2: 584-586
 167. Köteles Gy., Pap, Z.
  Sugársérültek egészségügyi ellátása. In: Bencze, B., Göbl, G. (szerk.): OXYOLÓGIA Medicina, Budapest, 647-658, 1987, 2001
 168. Sztanyik B. L., Bojtor I., Igali S., Juhász L., Kanyár B., Köteles Gy., Nikl I., Stúr D., Turai I., Varga L.
  Atomerőművi sugáregészségügyi kutatások
  OKKFT-A/11 Program, 1981-1985, DeltaPress, Budapest, 183-306, 1987
 169. Sztanyik B. L., Kanyár B., Köteles Gy., Nilk I., Stúr D.
  A csernobili reaktorbaleset sugáregészségügyi kihatásai hazánk lakosságára.
  Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, 1987.
 170. Almássy Zs., Kanyár B., Köteles Gy., Bank J., Krommer I., Soós K.
  Radon bomlástermékek citogenetikai hatása. In: Bányaegészségügyi és Bányászati Munkaélettani Konferencia. Pécs 1984. október 24-26, Pécsi Akadémia Bizottság, Pécs, 391-399, 1986
 171. Köteles Gy.
  Fizikai kórokok - ionizáló sugárzások.
  In: Magyar I., Petrányi Gy.(szerk.): A belgyógyászat alapvonalai. Medicina, Budapest, 1986, 48-70
 172. Petrányi Gy., Kocsár L., Köteles Gy.
  Fizikai kórokok. In: Magyar I., Petrányi Gy.(szerk.): A BELGYÓGYÁSZAT ALAPVONALAI, Medicina, Budapest, 35-84, 1986
 173. Pellet S., Temesi A., Köteles Gy., Krommer I.
  Immunfunkciók vizsgálata mitogén, alloantigén stimulációval ércbányászoknál.
  In: Bányaegészségügyi és Bányászati Munkaélettani Konferencia. Pécs:1984. pp. 412-422.
 174. Köteles G. J.
  Radiation effets on cell membranes. Radiat. Environ. Biophys., 21: 1-18, 1982
 175. Kubaszova T., Somosy Z., Bertók L., Köteles G. J.
  Effect of endotoxin and radio-detoxified endotoxin on cell membranes in vitro.
  Acta Microbiol. Acad. Sci. Hung. 29: 235-243., 1982.
 176. Kubasova T., Köteles G. J., Varga L. P.
  Surface alterations of mammalian cells upon ionizing radiation as detected by lectin-binding technique. II. Binding concanavalin A by human blood cells X-irradiated in vitro. Int. J. Radiat. Biol., 40: 187-194, 1981
 177. Varga L. P., Kubaszova T., Szabóné Kövecses M., Köteles Gy.
  Ionizáló sugárzások okozta sejtmembrán-felületi változások kimutatása. Magyar Biofiz. Társ. Ért., 7. füzet, 59-61, 1981
 178. Köteles G. J.
  On the radioecology of the Danube river.
  IAEA Bulletin 1980, 22: 46-52
 179. Köteles G. J.
  New aspects of cell membrane radiobiology and their impact on radiation protection. Atomic Energy Rev,. 17: 3-30. 1979
 180. Kubászova T., Köteles Gy.
  A Golgi-komlex sejtbiológiai szerepe. In: Csaba György (szerk.):A BIOLÓGIA AKTUÁLIS PROBLÉMÁI Medicina, Budapest, 9-45, 1978
 181. Köteles G. J., Kubasova T., Varga. L.
  3-H-concananvalin A binding of X-irradiated human fibroblasts.
  Nature, 259: 507-508, 1976
 182. Kubasova T., Varga L., Köteles G. J.
  Studies on the radiosensitivity of the function of the Golgi complex. Int. J. Radiat. Biol., 29: 533-540, 1976
 183. Köteles Gy., Antoni F., Szabó L.
  Vizsgálatok a gyulladásos sejtreakció és a gyulladásos sejtek sugárérzékenységének tanulmányozására.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 184. Köteles Gy., Antoni F.
  Adatok a vírus és a gazdasejt kapcsolatának, valamint sugárérzékenységének kérdéséhez.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 185. Hay J., Köteles G. J., Keir H. M., Subak-Sharpe H.
  herpes virus specified ribonuclid acid.
  Nature 210. 387, 1966.
 186. Antoni F., Köteles G.J., Hempel K., Maurer W.
  Über die Eignung verschiedener suchungen des RNS-, DNS- und Proteinstoffwechsels.
  Histochemie 5. 210, 1965.
 187. Hay J., Köteles G. J., Keir H.M., Subak-Sharpe H.
  Rapidly labelled ribonucleic acid in BHK 21 cells before and after infection with herpes simplex virus.
  Biochem. J. 94. 5P, 1965.
 188. Hídvégi E. J., Köteles G. J.
  Studies on the interaction of nucleic acids in ascites tumour cells in vivo.
  Neoplasma 12. 227, 1965.
 189. Barb K., Köteles G.J., Antoni F., Takátsy Gy.
  Studies ont he nucleic acid metabolism of chorioallatoic membrane cells after influenza virus infection.
  Acta microbiol. Acad. Sci. Hung. 11. 185, 1964.
 190. Antoni F., Köteles G. J., Radnóti M
  Studies ont ne nucleic acid content and the heterogeneity of ribonucleic acid in the rabbit lens.
  Exp. Eye Res. 2. 65, 1963.
 191. Hídvégi E. J., Árky I., Antoni F., Köteles G. J., Ballweg H.
  Effects of kinetin analogues on the nucleic acid metabolism of ascites tumour cell.
  Acta Un. Int. Cancer 20. 1037, 1964.
 192. Köteles G. J., Antoni F., Radnóti M.
  The nucleic acid content of the lens and some properties of its "soluble RNA".
  Acta Med. Acad. Sci. Hung. 19. 271, 1963.
 193. Várterész V., Köteles G.J., Antoni F., Szabó L.
  Studies on the radiosensitivity of mononuclear inflammatory cells in vitro.
  Int. J. Rad. Biol. 6. 541, 1963.
 194. Köteles G. J., Antoni F., Szabó L. D.
  Nucleic acid metabolism of inflammatory cells. I. Nucleic acid content of inflammatory cell.
  Acta Physiol. Acad. Sci. Hung. 22. 1, 1962.
 195. Köteles Gy. J.
  Öregség és táplálkozás.
  Élővilág 6. 40, 1961.

Publikált absztraktok:

 1. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Radon exposure in underground non-uranium mines
  Journal of Environmental Radioactivity
 2. A. Kerekes, A. Capote-Cuellar, L. Ballay, S. Pellet, Gy. J. Köteles
  Laboratory methods applied for qualitative and quantitative analysis of seized nuclear materials and radioactive sources.
  Internat. Conference on Advances in Destructive and Non-Destructive Analysis for Environmental Monitoring and Nuclear Forensics, Karlsruhe, 21-23 October 2002, IAEA-CN-98, pp. 75-77
 3. Guczi J., Capote A., Kastélyi E., Kerekes A., Köteles Gy., Kurtács E., Pellet S., Sztanyik B. L.
  A gödöllői halastavak radiológiai felmérésének eredményei 1997-ben.
  Magyar Higiénikusok Társasága Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1998. szeptember 23-25
 4. B. Kanyár, N. Fülöp, A. Kerekes, G. Köteles, D. Stúr, L. B. Sztanyik
  Use of the Chernobyl Data to Improve Parameters of Environmental Transport Model.
  Proceedings of the 8th International Congress of Radiation Research, 1987, Edinburgh

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional