[Előző] [Fel] [Következő]

KEREKES Andor, dr.

Publikációk:

 1. Glavatszkih N., Osváth Sz., Kerekes A., Fülöp N. (szerk.)
  Radioaktív kibocsátási korlát bővítése tanulmány. A Paksi Atomerőmű Zrt. . 108mAg és 159Gd izotópokra vonatkozó kibocsátási határértékeinek meghatározása. 2. változat.
  OSSKI, 2014. február.
 2. Glavatszkih N., Osváth Sz., Kerekes A., Fülöp N. (szerk.)
  Radioaktív kibocsátási korlát bővítése tanulmány. A Paksi Atomerőmű Zrt. 108mAg és 159Gd izotópokra vonatkozó kibocsátási határértékeinek meghatározása. 1. változat.
  OSSKI, 2014. február
 3. Köteles Gy., Kerekes A.
  A lakosság természetes és mesterséges forrásokból származó sugárterhelése, 43-62.
  in: Turai István, Köteles György szerk.: Sugáregészségtan. 390 old, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014
 4. Fülöp N. (szerk), Juhász L., Sebestyén Zs., Ballay L., Salik Á., Elek R., Kövendiné Kónyi J., Ugron Á., Mikó S.-né, Vida L., Osváth Sz., Pesznyák Cs., Huszka Á., Dian E., Kerekes A.
  Módszerfejlesztés belső sugárterhelés meghatározására. 2. sz. kutatás-fejlesztési részjelentés.
  OSSKI, 2012. december 14.
 5. Fülöp N. (szerk.), Juhász L., Sebestyén Zs., Kövendiné Kónyi J., Ugron Á., Osváth Sz., Kerekes A.
  Módszerfejlesztés belső sugárterhelés meghatározására. 1. sz. kutatás-fejlesztési részjelentés.
  OSSKI, 2011. december 14.
 6. N. Fülöp, P. Polinák, N. Glavatszkih, I. Turai, A. Kerekes
  European Study of Occupational Radiation Exposure - Hungary (status report).
  In: "European Study of Occupational Radiation Exposure, Book of Country Reports", Ed.: Editor Jiří Martinčík, pp. 71-90, 2010, Prague, Czech Republic http://www.esorex2010.cz/downloads/Book_of_Country_Reports.pdf?attredirects=0&d=1
 7. Kocsy G., Guczi J., Kerekes A., Szabó Gy., Ugron Á., Fülöp N., Hársné Takáts I., Déri Zs., Pásztor T. M., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Henye I., Madarász I., Legoza J., Kelemen M., Makai A., Gaál Z.-né, Jobbágy B., Polgár A., Turai I.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2007-ben.
  Egészségtudomány, 53(1): 41-56, 2009, http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/2009_1/Kocsy.pdf
 8. Kerekes A., Bokori E., Guczi J., Kocsy G., Szabó Gy., Szakács S., Ugron Á., Fülöp N., Glavatszkih N., Hársné Takáts I., Pellet S., Turai I., Ozorai K., Jobbágy B., Polgár A., Déri Zs., Radóczi M., Környei L., Pásztor T. M., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Halmai O., Megyesi S., Madarász I., Legoza J., Michlné Kicska J., Kelemen M., Makai A., Hidasi L.
  Környezeti sugáregészségügyi mérésieredmények 2006-ban.
  Egészségtudomány, 52(2): 1-15, 2008, http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/Kerekes.pdf
 9. Cardis E., Vrijheid M., Blettner M., Gilbert E., Hakama M., Hill C., Howe G., Kaldor J., Muirhead C. R., Schubauer-Berigan M., Yoshimura T., Bermann F., Cowper G., Fix J., Hacker C., Heinmiller B., Marshall M., Thierry-Chef I., Utterback D., Ahn Y-O., Amoros E., Ashmore P., Auvinen A., Bae J-M., Bernar Solano J., Biau A., Combalot E., Deboodt P., Diez Sacristan A., Eklof M., Engels H., Engholm G., Gulis G., Habib R., Holan K., Hyvonen H., Kerekes A., Kurtinaitis J., Malker H., Martuzzi M., Mastauskas A., Monnet A., Moser M, Pearce M. S., Richardson D. B., Rodriguez-Artalejo F., Rogel A., Tardy H., Telle-Lamberton M., Turai I., Usel M., Veress K.
  The 15-country collaborative study of cancer risk among radiation workers in the nuclear industry: estimates of radiation-related cancer risks.
  Radiation Research, 167(4): 396-416. 2007
 10. Kerekes A., Fülöp N., Glavatszkih N.
  Radioaktív anyagok bekerülése a táplálékláncba radiológiai és nem atomerőművi nukleáris balesetek során.
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-23/07/R1, 2007. július
 11. Turai I., Bakos J., Ballay L., Balogh L., Bertók L., Bognár G., Dám A. M., Deák A., Fehér I., Fülöp N., Gachályi A., Gazsó L., Gáspárdy G., Gidáli J., Gundy S., Hidvégi E., Hollandné Békési É., Horváth Gy., Igali S.-né, Jánoki Gy., Juhász L., Kerekes A., Kertész L., Köteles Gy., Lumniczky K., Molnár L., Sáfrány G., Somosy Z., Szabó L., Szarkáné Németh Á., Sztanyik B. L., Thuróczy Gy.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 50 éve
  OTH Nyomda, Budapest 2007, 187 old.
 12. Turai I., Kerekes A., Ótos M., Veress K.
  A Review of cancer mortality data of radiation workers of Nuclear Power Plant, Paks, Hungary, in the light of the international radiation epidemiology study.
  Proc. of the Intl. Conf. on Low Dose Health Effects, Budapest, 17-19 Oct. 122. p. 2007
 13. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  A baleseti, üzemzavari kibocsátások következtében a radionuklidok táplálékláncban történő megjelenését leíró dinamikus modellen alapuló előrejelzési adatbázis kidolgozása és illesztése a SINAC döntéshozatalt támogató szoftverhez, Összefoglaló jelentés
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-18/06, 2006. augusztus
 14. Kása I., Chobola R., Mell P., Szakács S., Kerekes A.
  Preparation and investigation of thermoluminescence properties of CaSO4:Tm,Cu.
  Radiation Protection Dosimetry Advance Access, Aug 12, 2006.
 15. Kerekes A.(szerk.)
  HAKSER 2005 A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2005. évi jelentése, OKK-OSSKI, Budapest, 2006
 16. Kerekes A., Glavatszkih N., Koblinger L., Sági L., Zagyvai P., Zellei G. (szerk.)
  OKSER 2005. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2005. évi jelentése, Budapest, 2006
 17. Kerekes A., Juhász L., Fülöp N., Glavatszkih N.
  A nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező radioaktív hulladékok kezeléséhez és biztonságos elhelyezéséhez szükséges jogi háttér műszaki megalapozása, különös tekintettel a felszabadítási szintek meghatározására, 1. részjelentés.
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-19/06, 2006. július.
 18. Kerekes A., Kocsy G., Pellet S.
  Individual monitoring for internal exposure of workers: regulation and practice in Hungary,
  Radiat Prot Dosimetry (2007) 125 (1-4): 33-36., doi: 10.1093/rpd/ncl535
 19. Cardis E., Kerekes A., Turai I., Veress K., et al.
  Risk of cancer after low doses of ionising radiation: retrospective cohort study in 15 countries.
  British Medical Journal, pp. 1-6. 2005, doi:10.1136/bmj.38499.599861.E0 (published 29 June 2005), http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/bmj.38499.599861.E0v1
 20. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  Radioaktív anyagok szállítási baleseteinek modellezése és következményeinek elemzése, 2. részjelentés
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-15/05, 2005. szeptember
 21. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Hazai téglák és tetőcserepek természetes radioaktivitása
  Közegészségügyi Információs Lap (KÖZINFO), 2004
 22. Bokori E., Guczi J., Szabó Gy., Ugron Á., Kerekes A.
  A Balaton és a Velencei-tó természetes és mesterséges eredetű radioaktivitásának felmérése.
  Közinfó 2004, 7. évf. 14. szám
 23. Bokori E., Kerekes A.
  Sugárvédelmi, sugáregészségügyi feladatok az egészségügyben Környezeti radiológiai mérések az ERMAH keretében.
  Közinfó 2004, 7. évf. 14. szám
 24. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A.
  Környezeti gammadózis-mérések termolumiszcens detektorokkal.
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 25. E. Bokori, A. Kerekes, J. Guczi, A. Capote-Cuellar, I. Maschek, Gy. Szabó, Á. Ugron
  Results of environmental radiohygienic measurements in Hungary in 2002 .
  Academic and Applied Research in Military Science, 3-2, 2004, pp. 153-157
 26. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  NUKLEÁRIS BALESET SORÁN KIKERÜLŐ RADIOAKTÍV IZOTÓPOK BEÉPÜLÉSE A TÁPLÁLÉKLÁNCBA. II. Teszt-szcenáriók megalapozása és kidolgozása (részjelentés).
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-40/04. 2004.
 27. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  NUKLEÁRIS BALESET SORÁN KIKERÜLŐ RADIOAKTÍV IZOTÓPOK BEÉPÜLÉSE A TÁPLÁLÉKLÁNCBA. Összefoglaló jelentés.
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-40/04. 2004.
 28. Fülöp N., Kerekes A.
  Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) létrejötte, feladatai és működése.
  Közegészségügyi Információs Lap (KÖZINFO), 2004. dec. 15.
 29. Kerekes A., Fülöp N., Glavatszkih N.
  NUKLEÁRIS BALESET SORÁN KIKERÜLŐ RADIOAKTÍV IZOTÓPOK BEÉPÜLÉSE A TÁPLÁLÉKLÁNCBA. I. A hazai viszonyokra alkalmazható szárazföldi tápláléklánc modell fejlesztése (részjelentés).
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-40/04. 2004.
 30. Kerekes A., Szakács S., Séra T., Pávics L., Pellet S.
  Sugárterhelés vizsgálata 131 I izotóp ambuláns terápiás alkalmazásánál.
  Egészségtudomány, 48-1, 63-71, 2004
 31. Kerekes A., Szakács S., Séra T., Sinkovics I., Pellet S., Pávics L.
  Radiation Exposure of Medical Staff due to 131I Therapy of Hyperthyroidism and Thyroid Cancer . Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med., 10: 246-251, 2004
 32. Kerekes A.
  Radioaktivitás, ionizáló sugárzás mindennapi életünkben.
  Széchenyi Füzetek, 6. sz. útmutató, Possum Kiadó, Budapest, 2004
 33. Köteles Gy., Bognár G., Dám A., Kerekes A., Thuróczy Gy.
  Sejtbiológia és népegészségügy.
  Magyar Onkológia, 48-2, 121-124, 2004
 34. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Környzeti gamma-dózismérések thermoluminescens detektorokkal
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004 május 4-6, Balatonkenese
 35. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Radon activity concentration and gamma dose measurements in Hungarian Dwellings.
  4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, June 28 - July 2, 2004, Prague
 36. A. Kerekes
  Radiation and Health Effects of the Chernobyl Accident in Hungary.
  NATO/CCMS Preparatory Meeting for the Risk assessment of Chernobyl accident consequences: Lessons for the future, Rome, 23-25 October 2003)
 37. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Építőanyagok radioaktivitásának mérésére alkalmazott módszerek.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 38. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Radon-mentesítési eljárások vizsgálata Budapest környékén.
  Második Magyar Román ERRICCA 2 Radon Fórum, Veszprémi Egyetem 2003. december 4.
 39. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A., Köteles Gy.
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében.
  In: A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási eredmények Miskolc: MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság, 2003. pp. 133-140.
 40. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A.
  Radonnal kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályozások.
  Második Magyar Román ERRICCA 2 Radon Fórum, Veszprémi Egyetem, 2003. december 4.
 41. Fülöp N., Juhász L., Kerekes A., Szarkáné Németh Á.
  A térség táplálkozási szokásai. In: Schweitzer F., Tiner T., Bérci K. (szerk.): A Püspökszilágyi RHFT környezet- és sugárbiztonsága. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, VIII. fejezet, 2003
 42. Germán E., Kerekes A., Bodnár R., Solymosi J.
  Vonatkoztatási szintek meghatározása a Paksi Atomerőmű telephelyén.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 43. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Építőanyagok radioaktivitásának mérésére alkalmazott módszerek
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8, Mátrafüred
 44. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Indoor radiation measurements in Hungarian dwellings.
  The Future for Our Children, International Society of Environmental Epidemiology, Balatonföldvár, 2003 szeptember 4-6.
 45. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Radon-mentesítési eljárások vizsgálata Budapest környékén
  Második Magyar-Román ERRICCA 2 Radon Fórum, 2003. december 4., Veszprém
 46. I. C. Szabó, S. Deme, A. Kerekes, T. Ranga, L. Daróczi
  Operational Control of Material Release and Discharges from Nuclear Power Plant.
  Proceedings of IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Bratislava, Slovakia, September 22-26 2003, II.7.)
 47. Juhász L., Kerekes A., Sándor J.
  A lakosság egészségügyi állapota az RHFT környezetében.
  In: A Püspökszilágyi RHFT környezet- és sugárbiztonsága (szerk. Schweitzer F., Tiner T., Bérci K.), Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2003. VII. fejezet
 48. Kerekes A., Bokori E., Guczi J. és mtársai
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2002-ben.
  Egészségtudomány, XLVII. évfolyam, 2003, 283-294
 49. Kerekes A., et al.
  HAKSER 2003-K: A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer jelentése a Paksi Atomerőmű súlyos üzemzavarának környezeti hatásairól.
  Budapest, OKK-OSSKI, 2003. 68 p.
 50. Kerekes A., Guczi J., Koblingerné Bokori E., Capote-Cuellar A., Köteles Gy., Hársné Takáts I., Kurtács E., Maschek I., Pellet S., Szerbin P., Szabó gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Gajdos E., Fekete T., Szirtes G., Zsirai Gy., Supák É., Radóczy M., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A. Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Hidasi L., Zsoldosné Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szammer J., Szűcs L., Czégeni Á. A., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2001-ben.
  Egészségtudomány 47. 2003. pp. 80-90.
 51. Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Guczi J., Capote-Cuellar A., Köteles Gy., Hársné Takáts I., Kurtács E., Maschek I., Pellet S., Szerbin P., Szabó gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Gajdos E., Fekete T., Szirtes G., Zsirai Gy., Supák É., Radóczy M., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A. Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Hidasi L., Zsoldosné Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szammer J., Szűcs L., Czégeni Á. A., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2002-ben.
  Egészségtudomány 47. 2003. pp. 283-294.
 52. Kerekes A.
  A Paksi Atomerőmű üzemzavara - a környezeti hatás és a lakossági sugárterhelés értékelése.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXIV. Vándorgyűlés, Siófok, 2003. szeptember 30 -október 2.
 53. Ranga T., Bujtás T., Volent G., Juhász L., Kerekes A.
  PA Rt. hulladék-felszabadítási gyakorlata.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 54. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Indoor radiation measurements in Hungarian dwellings
  Central and Eastern European Chapter Meeting of the International Society of Environmental Epidemiology, 2003. szeptember 4-6, Balatonföldvár
 55. A. Kerekes, L. Juhász, K. Bérci and P. Ormai
  Radiohygienic aspects of the safety analysis of the Püspökszilágy radioactive waste disposal and treatment facility, Hungary.
  "Management of Radioactive Waste from Non-Power Applications - Sharing the Experience", C&S Papers Series 15/CD, IAEA, 2002, 386-390
 56. A. Kerekes, L. Juhász, M. Csőváry, N. Fülöp, Gy. J. Köteles
  Radiohygienic aspects of the remediation works of the uranium mine in Hungary.
  In Radiation Legacy of the 20th Century: Environmental Restoration, IAEA-TECDOC-1280, 2002, 283-288, IAEA, Vienna
 57. Bokori E., Kerekes A., Guczi J., Capote-Cuellar A., Maschek I., Szabó Gy., Ugron Á.
  Results of environmental radiohygienic measurements in Hungary in 2002 Academic and Applied Research in Military Science, 3: 153-157, 2004
 58. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A., Köteles Gy.
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében. Foglalkozás-Egészségügy, 6: 42-46, 2002
 59. Fülöp N., Kerekes A., Juhász L.
  Dose assessment within the framework of remediation work on a uranium mine. In: High levels of natural radiation and radon areas: radiation dose and health effects. Bfs 24 Münich, 3305-308, 2002
 60. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Magyarországi bányákban végzett radon aktivitás-koncentráció és dózisteljesítmény mérések
  XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2002. május 8-10, Mátrafüred
 61. Gy. Bányász, Zs. Déri, Gy. Köteles, A. Kerekes
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  Magyar Munkahigiénikusok Társaságának XX kongresszusa, 2002. november 14-16, Hévíz
 62. Kerekes A., Bojtor I., Köteles Gy
  Függelék.
  Sugáregészségtan (szerk. Köteles György), Medicina, Budapest, 2002, 325-352
 63. Kerekes A., Köteles Gy.
  Ionizáló sugárforrások az ember környezetében és az azoktól származó sugárterhelések.
  Sugáregészségtan (szerk. Köteles György), Medicina, Budapest, 2002, 21-39
 64. Kerekes A.
  Környezeti sugáregészségtan.
  Sugáregészségtan (szerk. Köteles György), Medicina, Budapest, 2002, 193-215
 65. N. Fülöp, A. Kerekes, L. Juhász
  Dose assessment within the framework of remediation work on a uranium mine in Hungary.
  In High Levels of Natural Radiation and Radon Areas: Radiation Dose and Health Effects, BfS 24/2002, Vol II, 305-308, Munich
 66. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes, Gy. Köteles
  16/2000. (VI.8.) EüM rendeletből adódó sugárvédelmi mérési kötelezettségek bányákban 2003-tól
  Magyar Geofizikusok Egyesületének Mecseki Csoportja által szervezett ankét: Radiometriai alkalmazások és rekultivációs geofizika, 2002. július 5., Pécs
 67. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  Foglalkozásegészségügy Vol. 6, Nr. 2, 2002., pp. 42-46
 68. A. Kerekes, A. Capote-Cuellar and G. J. Köteles
  Did NATO attacks in Yugoslavia cause detectable environmental effect in Hungary?
  Health Physics, Vol. 80, No. 2, pp. 177-178 (2001)
 69. Szerbin P., Vinczéné Szele Zs., Capote-Cuellar A., Guczi J., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek Tné., Pellet S., Szabó Gy., Ugron Á., Ozoray K., Balantinácz Sz., Gajdo E., Gorjanátz Z., Somfai M., Supák É., Radóczy M., Borcsok S., Cserpán E., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Nagy Tné., Halmai O., Fábry Z., Madarász I., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Horváth N., Bezerédy M., Hidasi L., Szekeres É., Dudásné Erdőhelyi Á., Szűcs L., Czégeni Á., Beke G.,
  Környezet sugáregészségügyi mérési eredmények 2000-ben.
  Egészségtudomány 45. 2001. pp. 356-369.
 70. N. Fülöp, N. Glavatszih, A. Kerekes
  Data Collection FDMT, contribution from Hungary (WG3-TN99-03)
  RODOS: Decision Support System for Off-Site Nuclear Emergency Management in Europe, Final Report of the RODOS Project. Report EUR 19144 (2000), ISBN 92-828-9773-7
 71. A. Kerekes, N. Glavatszkih, N. Fülöp, P. P. Szabó
  Implementation of RODOS in Hungary (WG1-TN97-08)
  RODOS: Decision Support System for Off-Site Nuclear Emergency Management in Europe, Final Report of the RODOS Project. Report EUR 19144 (2000), ISBN 92-828-9773-7
 72. W. Raskob, J. Brown, N. Fülöp, N. Glavatszkih, A. Kerekes, A. Dvorzhack, A. Mrskova, Gh. Mateescu, D. Galeriu, N. Mocanu, C. Turcanu, A. Gheorghiu, S. Fesenko, N. Sanzharova, S. Spiridonov, P. Krajewski, P. Pecha
  Documentation on the two INCO working programs: 'Review of the adequacy of the present countermeasure modelling' and 'Adaptation of the countermeasure model to local conditions' (WG3-TN99-39)
  RODOS: Decision Support System for Off-Site Nuclear Emergency Management in Europe, Final Report of the RODOS Project. Report EUR 19144 (2000), ISBN 92-828-9773-7
 73. W. Raskob, N. Fülöp, N. Glavatszkih, A. Kerekes, A. Dvorzhack, O. Slavik, Gh. Mateescu, D. Galeriu, N. Mocanu, C. Turcanu, A. Gheorghiu, S. V. Fesenko, S. I. Spiridonov, B. I. Yatsalo, O. A. Mirzeabassov, N. I. Sanzharova, V. K. Kuznetsov, P.l Krajewski, P. Pecha
  Documentation on the two INCO working programs: 'Review of the adequacy of the present foodchain and dose calculations' and 'Collection of the data required for each radioecological region and their integration into RODOS' (WG3-TN99-40)
  RODOS: Decision Support System for Off-Site Nuclear Emergency Management in Europe, Final Report of the RODOS Project. Report EUR 19144 (2000), ISBN 92-828-9773-7
 74. A. Kerekes
  Case Study - Repeated Intake of I-125.
  3rd European Intercomparison Exercise on Internal Dose Assessment, EULEP-EURADOS, Weimar, 17-19 May, 1999
 75. A. Kerekes
  Investigation of Incorporated Radionuclides by Whole-body Counter and Estimation of the Internal Dose.
  3rd International Congress of the Croatian Society of Nuclear Medicine, Opatija, May 10-12, 1999
 76. A. Kerekes, A. C. Capote, I. Maschek, G. J. Köteles
  On the Hungarian environmental effect of the NATO attacks in Yugoslavia.
  Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 5, 3-4, 1999, 286-290
 77. Kerekes A.
  A Paksi Atomerőmű Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszere (HAKSER) működésének és az Országos Integrált Adatgyűjtő Rendszer (OKSER) kialakításának tapasztalatai.
  "Mesterséges és Természetes Radioaktív Sugárforrások Hatásai és Mérésük Magyarországon", MAITE, Budapest, 1999. február 16.
 78. Kerekes A., Köteles Gy.
  Uránbányászok radon és bomlástermékei okozta egészségi ártalma: a hörgőrák.
  VIII. Magyar Bányaorvosi és II. Energetikai Foglalkozás-egészségügyi Kollokvium, Budapest, 1999. október 20.
 79. Kerekes A., Capote-Cuellar A., Köteles Gy. J.
  Jelentés a dél-magyarországi térség levegőjében mért urán radioizotópok aktivitás koncentrációiról.
  In: OKK-OSSKI kiadvány, Budapest, OKK-OSSKI, 1999.
 80. Kerekes A.
  Uránbányászok követéses egészségügyi vizsgálata - radon kumulatív expozíció retrospektív meghatározása egésztest számlálóval.
  VIII. Magyar Bányaorvosi és II. Energetikai Foglalkozás-egészségügyi Kollokvium, Budapest, 1999. október 20.
 81. Szerbin P., Guczi J., Capote C. A., Kerekes A. és mtsai
  Környezeti sugár-egészségügyi mérési eredmények 1998-ban.
  Egészségtudomány, 43, 1999, 368-379
 82. Szerbin P., Guczi J., Capote-Cuellar A., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek T.-né, Nikl I., Pellet S., Ozoray K., Balatinácz Sz., Somfai M., Déri Zs., Radóczy M., Börcsök S., Tombácz Zs., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Hidasi L., Harkai J., Szűcs L., Czégeni Á., Beke G.
  Környezeti Sugáregészségügyi mérési eredmények 1998-ban.
  Egészségtudomány 43. 1999. pp. 368-380.
 83. Szerbin P., Guczi J., Capote-Cuellar A., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek T.-né, Nikl I., Pellet S., Szabó Gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Somfai M., Supák É., Déri Zs., Radóczy M., Börcsök S., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Szabó H., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Hidasi L., Harkai J., Dudásné Erdőhelyi Á., Lakatos F., Czégeni Á., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1999-ben.
  Egészségtudomány 44. 2000. pp. 351-364.
 84. Balogh L., Kerekes A., Bodó K., Kőrösi L., Jánoki Gy. A.
  Komplex nyomelem készítmény biológiai hasznosulásának tanulmányozása izotópos nyomjelzéstechnika és egésztest-mérés alkalmazásával.
  Orvosi Hetilap, 139, 1297-1302, 1998
 85. L. Balogh, Gy. A. Jánoki, K. Bodó, A. Kerekes and L. Kőrösi
  Evaluation of a complex trace element composition (CTEC) bioutilization in dogs and rats using isotope techniques.
  Proceedings of the 8th International Trace Elements Symposium, Budapest, 1998 September, Ed.: I. Pais, 128-136
 86. Guczi J., Capote C. A., Kerekes A. és mtsai
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1997-ben.
  Egészségtudomány, 42, 1998, 355-366
 87. Kerekes A., Horváth E.
  Inkorporált radionuklidok vizsgálata egésztest számlálóval, a belső sugárterhelés becslése.
  XXIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1998
 88. Kerekes A.
  A környezeti sugárzási viszonyok és radioaktív anyagkoncentrációk alapszintjének felmérésére indított program.
  Polgári Védelmi Szemle, III. évfolyam, 2., 41-43 (1998)
 89. Kerekes A.
  Belélegzett radionuklidok retenciója, belső sugárterhelés.
  Magyar Munkahigiénikusok Társasága Vándorgyűlés, Sopron, 1998. október 20-22.
 90. A. Kerekes, N. Fülöp, L. Koblinger, I. Németh, P.P. Szabó
  The Evaluation of the Long Term Consequences of a Nuclear Accident in the Code NACOS.
  Radiation Protection Dosimetry, Vol. 73, Nos 1-4, pp. 289-290 (1997)
 91. Guczi J., Kerekes A. és mtsai
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1996-ban.
  Egészségtudomány, 41, 1996, 360-371
 92. Horváth I., Radnóty G., Kerekes A.
  A Népjóléti Minisztérium nukleárisbaleset-elhárítási szervezete és feladatai.
  Polgári Védelmi Szemle, II. évfolyam, 49-56 (1997)
 93. L. Koblinger, I. Németh, P.P. Szabó, A. Kerekes, N. Fülöp
  NACOS: A Code for Interactive Simulation of Consequences of a Nuclear Accident.
  Radiation Protection Dosimetry, Vol. 73, Nos 1-4, pp. 99-101 (1997)
 94. A. Kerekes, L. B. Sztanyik
  Health consequences of the Chernobyl accident in Hungary - a review.
  Proceedings of the 2nd Workshop on the Long Term Follow up of the Chernobyl Disaster, 27-29 November, 1995, Athens, UICC, 1996, pp. 15-22
 95. A. Kerekes
  The New Whole-body Counter at the NRIRR, Budapest.
  Proceedings of the IRPA 9 International Congress on Radiation Protection, 14-19 April, 1996, Vienna, Vol. 2., pp. 412-414
 96. D. Sali, E. Cardis, L. Sztanyik, A. Auvinen, A. Baraikova, N. Dontas, B. Grosche, A. Kerekes et al
  Cancer Consequences of the Chernobyl Accident in Europe outside the former USSR: A Review.
  Int. J. Cancer, 67, 343-352 (1996)
 97. Guczi J., Kerekes A. és mtsai
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1995-ben.
  Egészségtudomány, 40, 1996, 397-407
 98. Kerekes A., Sztanyik B. L.
  Health consequences of the Chernobyl accident in Hungary a review.
  Proc. of the 2nd Workshop on the Long Term Follow up of the Chernobyl Disaster, Athens, UICC, 15-22, 1996
 99. Kerekes A., Tarján S., Guczi J.
  Belső sugárterhelés szennyezett levego belégzése, élelem és ivóvíz fogyasztása következtében, közvetett mérések alapján.
  "A csernobili atomerőmű baleset tanulságai 10 év távlatából" tudományos ülésszak előadás kivonatai, 1996. március 25-28, Budapest, 46-49
 100. L. Koblinger, I. Németh, P.P. Szabó, A. Kerekes
  Interactive Simulation of Environmental Consequences of Nuclear Accidents.
  Proceedings of the IRPA 9 International Congress on Radiation Protection, 14-19 April, 1996, Vienna, Vol. 2., pp. 736-737
 101. Czeglédi P., Kanyár B., Sohár J., Kerekes A., Kovács l.
  Zöldségfélék radioaktív szennyezettsége a csernobili reaktorbaleset után Magyarországon.
  Egészségtudomány, 39, 1995, 184-192)
 102. Fülöp N., Kerekes A., Kanyár B.
  Az atomerőmű környezetében élő lakosság sugárterhelésének meghatározása a légnemű és folyékony kibocsátás alapján.
  Egészségtudomány, 39, 1995, 88-90
 103. Guczi J., Kerekes A., Kanyár B. et al
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1993-ban.
  Egészségtudomány, 39, 1995, 101-107
 104. Kerekes A.
  Radioaktív kibocsátások szabályozásának sugárvédelmi megalapozása - 3. vízi környezet.
  XX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1995
 105. L. Koblinger, I. Németh, P. P. Szabó, N. Fülöp, A. Kerekes
  Simulator software for interactive modelling of environmental consequences of nuclear accidents.
  IAEA-SM-339, Int. Symp. on Environmental Impact of Radioactive Releases, Vienna, 1995
 106. Fülöp N., Glavatszkih N., Kanyár B., Kerekes A.
  A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 1993. évi jelentése (szerk.: Kanyár Béla), 2. melléklet. A lakossági sugárterhelés számítása.
  OSSKI, Budapest, 1994
 107. Gy. Szabó, N. Fülöp, J. Guczi, B. Kanyár, A. Kerekes, E. Koblingerné Bokori, D. Stúr, P Szerbin, L. B. Sztanyik
  Radioactive contamination of foodstuff in Hungary.
  J. of Food Physics, 1994, Supplement, Part 1, 74-76
 108. Kerekes A.
  Új egésztest számláló az OSSKI-ban.
  XIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1994
 109. Szabó Gy., Fülöp N., Guczi J., Kanyár B., Kerekes A., Koblingerné Bokori.E., Kurtcs E.Stúr D., Szerbin P., Sztanyik B.L., Ugron Á.
  Radioactive contamination of foodstuffs in Hungary,
  J. of Food Physics, Supplement, Part 1, 74-76., 1994
 110. Gy. Szabó, J. Guczi, A. Kerekes, R. A. Bulman
  Investigations into the Nature of the Binding of 110mAg, K, Ca, Al and Fe in Soil.
  Science of the Total Environment, 130/131, 1993, 359-374
 111. Juhász L., Kanyár B., Fülöp N., Kerekes A., Vados I.
  Az uránérc-bányászatra és feldolgozásra vonatkozó sugáregészségügyi elemzések a rekultiváció tervezése céljából.
  Izotóptechnika, Diagnosztika, 36, 3.-4., 1993, 129-131
 112. Kanyár B., Guczi J., Kerekes A. és mtsai.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1992-ben.
  Egészségtudomány, 37, 1993, 340-344
 113. A. Kerekes, G. Andrási, B. Kanyár, L. B. Sztanyik
  Whole-body measurements in Hungary after Chernobyl: Activities and internal doses.
  Proceedings of the Russian-Hungarian Seminar on Radiation Protection, 11-13 March 1991, Budapest, Hungary, p.35-40, Saint-Petersburg, 1992
 114. A. Kerekes, L. B. Sztanyik
  Radiological monitoring in Hungary after Chernobyl: Whole-body measurements and internal doses.
  Proceedings of Workshop on the Long Term follow up of the Chernobyl Disaster, UICC/HCS/WHO, 6-8 December 1991, Athens, Greece, p. 103-107, Hellenic Cancer Society, 1992
 115. Jánoki Gy. A., Kerekes A.
  Pharmacokinetics of Radiopharmaceuticals.
  Acta Physiol. Hung., 79, 1992, 189-201
 116. Kanyár B., Guczi J., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Kurtács E., Maschek T., Ugron Á., Stúr D., Szabó Gy., Szerbin P., Sztanyik B. L., Turai I., Végvári I.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1991-ben.
  Egészségtudomány, 36: 318-326., 1992
 117. A. Kerekes, R. Falk, J. Suomela
  Analysis of Hot Particles Collected in Sweden after the Chernobyl Accident.
  SSI-Rapport 91-02, Stockholm, 1991
 118. B. Kanyár, A. Kerekes, L. B. Sztanyik
  Derived Limits around the Nuclear Power Plant in Hungary.
  Intervention Levels and Countermeasures for Nuclear Accidents, Cadarache, 7-11 October, 1991
 119. Gachályi A., Kanyár B., Kerekes A., Kovács L., Nikl I., Virágh E.
  A testszövetekben neutronok hatására keletkezo radioaktív izotópok mérésén alapuló baleseti n-dozimetriai eljárás: II. A reaktor biológiai csatornájában fantomban besugárzott vérminták aktivitása.
  Honvédorvos, 1991/1, 53-59
 120. Gachályi A., Kanyár B., Kerekes A., Sztanyik B. L., Varga L.
  A testszövetekben neutronok hatására keletkező radioaktív izotópok mérésén alapuló baleseti n-dozimetriai eljárás. II. A reaktor biológiai csatornájában fantomban besugárzott vérminták aktivitása.
  Honvédorvos. 43, 53-60, 1991.
 121. Kanyár B., Gachályi A., Kerekes A., Nikl I., Sztanyik B. L., Varga L., Virágh E.
  A testszövetekben neutronok hatására keletkező radioaktív izotópok mérésén alapuló baleseti n-dozimetriai eljárás. I. A reaktor aktív zónájában besugárzott vérminták aktivitása.
  Honvédorvos, 43, 43-52, 1991.
 122. Kerekes A., Kanyár B.
  Krónikus felvételbol származó belső sugárterhelés becslése.
  Magyar Biofizikai Társaság XVI. Vándorgyűlés, Budapest, 1991
 123. A. Kerekes, B. Kanyár, L. Kovács, I. Maschek, D. Stúr, L. B. Sztanyik, I. Turai
  Contributions of exposure pathways to the internal dose in Hungary from the Chernobyl accident.
  In: "Frontiers of Radiation Biology", ed. E. Riklis, Balaban Publ. VCH, Weinheim, pp. 569-574, 1990
 124. A. Kerekes, R. Falk, J. Suomela
  Hot Particles in Sweden one Year after Chernobyl.
  Proceedings of Seminar on Comparative Assessment of the Environmental Impact of Radionuclides Released during Three Major Nuclear Accidents: Khystym,Windscale, Chernobyl, CEC, Luxembourg, 1990; EUR 13574, Vol.I, pp.211-221
 125. B. Kanyár, P. Czeglédi, A. Kerekes, L. Kovács, J. Sohár
  Radiocesium Concentration of Grain Following the Chernobyl Accident.
  Seminar on Comparative Assessment of the Environmental Impact of Radionuclides Released during Three Major Nuclear Accidents: Khystym, Windscale, Chernobyl, CEC, Luxembourg, 1990
 126. Guczi J., Kerekes A., Szabó Gy.
  Az Ag-110m kémiai formájának vizsgálata talajban különböző extrakciós módszerek segítségével.
  '90. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1990, Budapest
 127. Kanyár B., Guczi J., Kerekes A., Maschek T., Ugron Á., Stúr D., Sztanyik B.L., Turai I., Végvári I.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1990-ben.
  Egészségtudomány, 35: 291-303., 1991
 128. Kanyár B., Kerekes A., Urbán M.
  A Paksi Atomerőmű radioaktív kibocsátásából származó sugárterhelés becslése.
  'A Paksi Atomerőmű radioaktív anyag kibocsátásának és környezetének üzemi és hatósági sugárvédelmi ellenorzése, 1983-1987'), 33-36.
 129. Kerekes A., Guczi J., Kanyár B., Stúr D., Germán E., Kemenes L.
  Az Ag-110m izotóp megjelenése a szárazföldi táplálékláncban II.
  '90. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1990, Budapest
 130. Kerekes A., Sztanyik B. L., Turai I., Végvári I.
  A radionuklidok humán inkorporációjának mérésére alkalmas félvezeto detektoros mérőkamra kialakítása és a belső sugárterhelés becslésére használható, elsősorban korfüggő modellek fejlesztése
  OKKFT G-11, PK-9.51, 9.52.03, OSSKI, Budapest, 1990.
 131. Kerekes A.
  Életkorfüggő belső sugárterhelés számítások.
  Egyetemi doktori értekezés, ELTE TTK Atomfizika Tanszék, Budapest, 1990
 132. A. Kerekes, G. Andrási, B. Kanyár, E. Kelemen, L. B. Sztanyik
  Whole-body measurements in Hungary after Chernobyl: radiocesium activities and internal doses.
  Proceedings of the International Radiation Protection Symposium, Dubrovnik, 1989
 133. Andrási G., Maschek I., Kerekes A., Kanyár B., Sztanyik B. L.
  A csernobili baleset után hazánkban talált forró részecskék alfa- és gamma-spektrometriai vizsgálata.
  Izotóptechnika, Diagnosztika, 32, 45-50, 1989.
 134. Germán E., Ormai P., Kanyár B., Gáspár L., Thurnay B., Kiss B., Nikl I., Stur D., Kerekes A.
  A Paksi Atomerőmű radioaktív anyag kibocsátásainak és környezetének üzemi és hatósági sugárvédelmi ellenorzése.
  '89. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1989, Budapest
 135. Kanyár B., Kerekes A.
  Az atomerőműbol kibocsátott radioaktivitás alapján számolt lakossági sugárterhelés.
  'A Paksi Atomeromű hatása a környezeti sugárzási helyzetre' II., 92-102, PRODINFORM, Budapest, 1989
 136. Kerekes A., Guczi J., Kanyár B., Kemenes L., Kovács L., Stur D.
  Az 110m Ag megjelenése a szárazföldi táplálékláncban, és az általa okozott sugárterhelés becslése a Paksi Atomeromű környezetében.
  '89. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1989, Budapest
 137. Z. Keszthelyi, J. Johnson, B. Kanyár, A. Kerekes, U.P. Kralovánszky, G.M. Ward
  Transfer of Cs-137 from Chernobyl Fallout to Meat and Milk in Hungary.
  FAO/IAEA/UNEP/WHO International Symp. on Environmental Contamination Following a Major Nuclear Accident, IAEA-SM-306, Vienna, 1989
 138. A. Kerekes, G. Andrasi, L. B. Sztanyik, I. Turai
  Rascotü doz dla razlicnüh vozrastnüh grupp Vengerskovo naselenii na osnove izmerenij SIC-om vsled za avariej v Chernobyle.
  Konferencii stranclenov SEV po obespecenie radiacionnoi bezopasnosti pri ekspluatacii AES, Varna, 1988.
 139. Andrási G., Kanyár B., Kerekes A., Kovács L.
  Egésztest aktivitás és vizeletkoncentráció közötti korreláció Cs-137 izotópra történő vizsgálata.
  '88. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1988, Budapest
 140. E. C. Orbán, J. Durucz, A. Kerekes, L. T. Kocsár
  Determination of Bile Acids in Serum. A Comparison of a Radioimmunoassay (RIA) with Enzymatic and Enzyme Immunoassay (EIA) Methods.
  European Nuclear Medicine Congress, Milano, 1988
 141. Kanyár B., Kerekes A., Kovács L., Gachályi A., Virágh E.
  Vér aktivációján alapuló baleseti neutrondozimetria.
  '88. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1988, Budapest
 142. Kanyár B., Kerekes A., Szabó Zs.
  Az atomerőműbol a környezetbe kikerülo radionuklidokból származó lakossági sugárterhelés számítási eljárásainak továbbfejlesztése, a terjedés, a táplálékláncon belüli vándorlás és az anyagcsere folyamatok figyelembe vételével.
  OKKFT A/11-8, Pk-247, 8.2 kötet, OSSKI, Budapest, 1988
 143. Kerekes A., Andrási G., Kanyár B., Kovács L., Sztanyik B. L., Végvári I.
  A 137 Cs aktivitás koncentrációjának meghatározása az emberi testben, összevetve a vizelettel történö kiürülés mértékével.
  OKKFT G-11, PK-9.12, 9.52.01, OSSKI, Budapest, 1988
 144. Kerekes A., Andrási G., Sztanyik B. L., R. Falk
  Életkorfüggő dózisbecslések a csernobili atomerömü baleset utáni egésztest számlálós mérések eredményei alapján.
  '88. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1988, Budapest
 145. Kerekes A.
  Életkorfüggő belső sugárterhelés számítások.
  NJSzT 14. Kollokviuma, MEDICOMP '88, Szekszárd, 1988
 146. L. B. Sztanyik, D. Stur, A. Kerekes,
  Exposure of the Hungarian population from the radionuclides contained in the Danube river.
  Proc. Radioökologische Seminar 10 Jahre ÖSRAD, ÖVS Mitteilung, 1988, 2, 15-26
 147. R. Falk, J. Suomela, A. Kerekes
  A Study of Hot Particles Collected in Sweden One Year after the Chernobyl Accident.
  Proceedings of the European Aerosol Conference, Lund, 1988
 148. A. Kerekes, R. Falk, P. Andersson
  Analysis of Hot Particles Collected in Sweden One Year after the Chernobyl Accident.
  Proceedings of the NOSA Aerosolsymposium, Lillestrom, 1987
 149. Kanyár B., Fülöp N., Kerekes A., Stúr D., Turai I.
  Üzemzavari radioaktiv kibocsátások ökológiai hatása.
  A Paksi Atomerőmű bővitésének környezeti hatástanulmánya. szerk. Kanyár Béla, ERŐTERV, Budapest, 3.3. fejezet, 40 old., 1987.
 150. Kerekes A., Urbán M.
  A Paksi Atomerőmű radioaktív kibocsátásából származó többletdózis becslése.
  A Paksi Atomerőmű hatása a környezeti sugárzási helyzetre, 3.4 fejezet, PRODINFORM, Budapest, 1987
 151. R. Falk, G. Eklund, I. Gudowska, A. Kerekes, K. Lindell, H. More, I. Ostergren
  Cesium-137 Aktiviteten i Sveriges Befolkning.
  Nordiska Sallskapet for Stralskydd, Mariehamn, 1987
 152. B. Kanyár, A. Kerekes, L. Kovács, L. B. Sztanyik, M. Urbán
  Gamma Spectrometric Data from Hungary after Chernobyl.
  BIOMOVS Meeting, Vienna, 1986
 153. Bojtor I., Sztanyik L. B., Thék Gy., Kerekes A., Turai I.
  Basic principles of the personal dosimetry control in Hungary (in Russian).
  SPID-85-S/8, Berlin, pp. 164-170. 1986
 154. Zs. Szabó, A. Kerekes, B. Kanyár
  Approximations to Evaluate the External Dose Integral for Reactor Accidents.
  Acta Physica Hungarica, 59/1-2/, 83-85,1986
 155. Bokori E., Stúr D., Kerekes A.
  Növények stroncium, kobalt és mangán felvételének vizsgálata.
  '85. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1985, Budapest
 156. Farkas L., Kanyár B., Kerekes A., Nemesné Laczai J., Szabó Zs.
  Az Atomerőmű Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) adatfeldolgozási tapasztalatai a rendszer működésének elso, indulási fázisában, 1982-85 közott.
  OKKFT A/11-8, Pk-279, 8.2 kötet, OSSKI, Budapest, 1985
 157. Kerekes A., Pál I., Sas V., Sztanyik B.L.
  Radiofarmakon előállítók és felhasználók inkorporáció ellenorzésének tapasztalatai.
  '85. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1985, Budapest
 158. Kanyár B., Farkas L., Kerekes A., Laczai J., Szabó Zs.
  A Paksi Atomerőmű Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszere (HAKSER) egységes adatgyűjtő rendszerének kidolgozása, Adatgyűjtő, Feldolgozó és Értékelő Központjának (AFÉK) beinditása.
  OKKFT A/11-8, PK-148, 8.2.3 kötet, OSSKI, 1984, Budapest
 159. Sztanyik B. L., Kerekes A., Bojtor I.
  Individual Monitoring of Radiation Workers for Internal Contamination in a Research Institute.
  Proceedings of the International Symposium on Assessment of Radioactive Contamination in Man, 1984, Paris
 160. Sztanyik B. L., Kerekes A., Stúr D.
  Collective Dose Received by the Hungarian Population from Utilization of the River Danube.
  Proceedings of the ESRB Congress, Zürich, 1984
 161. Kerekes A., Szabó Zs.
  Atomerőművi kibocsátásokból származó környezeti sugárterhelés becslése.
  NJSzT 11. Kollokviuma, Szeged, 1983
 162. L. B. Sztanyik, T. Csepregi, E. Holland, A. Kerekes, I. Kurcz-Csiky, E. Kurtács, D. Stur, Zs. Szabó
  Activity Concentrations of Radio-nuclides in the Hungarian Reach of the Danube River and their Public Health Implications.
  International Studies on the Radioecology of the Danube River, 1980-82, IAEA-TECDOC-311, Vienna, 1983
 163. Szabó Zs., Kerekes A.
  Radionuklidok belégzése és lenyelése révén származó szervdózisok számítási modellje és számítógépes programja.
  NJSzT 11. Kollokviuma, Szeged, 1983
 164. Sztanyik B. L., Kerekes A., Kurcz-Csiky I., Stúr D., Szabó Zs.
  Assessment of Population Exposure due to Radioactive Contamination of the Danube River.
  Proceedings of the 7th International Congress of Radiation Research, E04-08, 1983, Amsterdam
 165. Kerekes A., Kurtács E., Szabó Zs., Sztanyik B. L., Iljin L.A., Pavlovszkij O.A.
  Ocenka individualnüh i kollektivnüh doz oblucenii naselenie za scet radioaktivnovo zagraznenii reki Dunai.
  SEV ORB No 14, 1982, Moskva
 166. Kerekes A., Laczai J., Szabó Zs.
  A radioaktív szennyezoanyagok légköri és vízi terjedésének, valamint a lakosság sugárterhelésének prognosztizálására kidolgozott matematikai modellek továbbfejlesztése és pontosítása.
  OKKFT A/11-8,PK-86,8.2.2. kötet, OSSKI, Budapest
 167. Szabó Zs., Kerekes A.
  Atomerőmű normál üzeme mellett kibocsátott radioaktív anyagok légköri és vízi terjedésének, valamint a lakosság esetleges sugárterhelésének matematikai, fizikai modelljei.
  Izotóptechnika, 24, 1981)
 168. A. Kerekes, J. Pálfalvi, I. Bojtor
  Measurement of Gamma Dose Component of Neutron-Gamma Mixed Radiation
  Proceedings of the 10th Conference on Biophysics, Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientarium Hungaricae, 15, 1980
 169. Kerekes A., Pálfalvi J., Uchrin Gy., Bojtor I.
  Az országosan alkalmazott filmdozimetriai rendszer vizsgálata speciális, kevert sugárzási terekben.
  '80. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Tihany, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1980

Publikált absztraktok:

 1. Kocsy G., Kerekes A., Turai I.
  Radon concentration in Hungarian dwellings
  A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IV. Konferenciája, Szombathely 2010. szeptember 2-4. Népegészségügy, 88(3):205, 2010
 2. N. Fülöp, P. Polinák, N. Glavatszkih, I. Turai, A. Kerekes
  Monitoring of radiation workers in Hungary,
  European Symposium on the Assessment and Evaluation of Occupational Radiation Exposure in Europe (ESOREX 2010), June 7-9, 2010, Prague, Czech Republic
 3. Máté D., Polyák A., Balogh L., Király R., Kőrösi L., Kocsi G., Kerekes A., Jánoki Gy.
  Leakage studies after intraarticular injection of 90Y and 188Er radiocolloids in healthy rabbit knee
  NUCLEAR MEDICINE REVIEW: CENTRAL AND EASTERN EUROPE 8:(1) p. 71. (2005)
 4. Gy. Bányász, E. Bokori, Zs. Déri, L. Juhász, A. Kerekes, Á. Ugron
  A püspökszilágyi RHFT telephelyén és közvetlen környezetében végzett sugáregészségügyi mérések
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 5. Gy. Bányász, E. Bokori, Zs. Déri, L. Juhász, A. Kerekes, Á. Ugron
  A püspökszilágyi RHFT telephelyén és közvetlen környezetében végzett sugáregészségügyi mérések
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 6. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Radon exposure in underground non-uranium mines
  Journal of Environmental Radioactivity
 7. Kerekes A., Lazsádi S., Sinkovics I., Pellet S.
  A sugárterhelés vizsgálata a pajzsmirigyrák 131 I izotóppal történő kezelésénél.
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6. Balatonkenese
 8. Máté D., Balogh L., Polyák A., Kőrösi L., Kocsi G., Kerekes A., Jánoki Gy.
  Evaluation of 90Y-colloid radiopharmaceuticals for radiosynoviorthesis in healthy rabbits.
  NUCLEAR MEDICINE REVIEW: CENTRAL AND EASTERN EUROPE 7:(2) p. 93. (2004)
 9. A. Kerekes, N. Fülöp, N. Glavatszkih and L. Juhász
  Concentration factor method: A tool for the evaluation of radiation effect on the environment.
  International Conference on the Protection of the Environment from the Effects of Ionizing Radiation, Stockholm, 6-10 October 2003
 10. Kerekes A., Lazsádi S., Séra T., Pellet S., Pávics l.
  A sugárterhelés vizsgálata 131 I izotóp terápiás alkalmazása során.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 11. Pellet S., Ballay L., Motoc A., Kerekes A.
  Sugárvédelmi ellátás Magyarországon, 2002-ben.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 12. A. Kerekes, A. Capote-Cuellar, L. Ballay, S. Pellet, Gy. J. Köteles
  Laboratory methods applied for qualitative and quantitative analysis of seized nuclear materials and radioactive sources.
  Internat. Conference on Advances in Destructive and Non-Destructive Analysis for Environmental Monitoring and Nuclear Forensics, Karlsruhe, 21-23 October 2002, IAEA-CN-98, pp. 75-77
 13. Kerekes A., Capote C. A., Déri Zs., Guczi J., Koblingerné Bokori E., Kurtács E., Maschek I., Mikusné Bartossik M., Ormosiné Laca É., Szabó Gy., Ugron Á.
  A Mohi Atomerőmű közelébe eső hazai terület környezeti monitorozása.
  XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Mátrafüred, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 2002.
 14. Kerekes A., Ótos M., Fülöp N., Turai I.
  A Paksi Atomerőmű dolgozói rákos halálozási arányszámainak értékelése.
  Magyar Munkahigiénikusok Társasága XVIII. Kongresszusa, Budapest, 2000. november 8-10.
 15. Kerekes A., Capote-Cuellar A., Ugron Á., Pellet S.
  Az import élelmiszerek radiológiai ellenőrzésének első tapasztalatai.
  Magyar Higiénikusok Társasága Nemzeti Kongresszusa, Debrecen, 2000. szeptember 20-22.
 16. Kerekes A., Capote-Cuellar A., Ugron Á., Pellet S.
  Az import élelmiszerek radiológiai ellenőrzésének első tapasztalatai.
  Magyar Higiénikusok Társasága Nemzeti Kongresszusa, Debrecen, 2000. szeptember 20-22.
 17. Guczi J., Pellet S., Kerekes A., Ugron Á., Kelemen M., Ivó M., Volent G.
  Hatósági sugáregészségügyi ellenőrzés tapasztalatai a paksi atomerőmű környezetében.
  Magyar Higiénikusok Társasága 31. Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1999. szeptember 15-17.
 18. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  A MÉV rekultiváció környezeti hatásának sugáregészségügyi értékelése.
  XXIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1999
 19. N. Fülöp, A. Kerekes, L. Koblinger
  Derivation of the operational intervention levels for food consumption in Hungary.
  IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Budapest, 22-27 August, 1999
 20. Guczi J., Pellet S., Kerekes A., Ugron Á., Kelemen M., Ivó M., Volent G.
  Hatósági sugáregészségügyi ellenőrzés tapasztalatai a paksi atomerőmű környezetében.
  Magyar Higiénikusok Társasága 31. Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1999. szeptember 15-17.
 21. A. Kerekes, M. Ótos, N. Fülöp, K. Veress, I. Turai
  Study of cancer mortality of radiation workers at the Paks NPP.
  In: In: Radiation Protection in Central Europe, ed. Deme S., IRPA-ELFT, Budapest, pp. 83-86., IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Budapest, 22-27 August, 1999
 22. Pellet S., Ballay L., Motoc A., Szerbin P., Kerekes A., Thuróczy Gy., Bojtor I.
  Sugárvédelmi ellátás Magyarországon.
  XXIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1999
 23. Pellet S., Ballay L., Kerekes A., Motoc A., Guczi J.
  Sugáregészségügyi ellátás szervezete és tevékenysége.
  Magyar Higiénikusok Társasága 31. Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1999. szeptember 15-17.
 24. Guczi J., Capote A., Kastélyi E., Kerekes A., Köteles Gy., Kurtács E., Pellet S., Sztanyik B. L.
  A gödöllői halastavak radiológiai felmérésének eredményei 1997-ben.
  Magyar Higiénikusok Társasága Vándorgyűlés, Balatonföldvár, 1998. szeptember 23-25
 25. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A., Kanyár B.
  Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző rendszer (OKSER) kiépítésének jelenlegi helyzete.
  Magyar Higiénikusok Társasága, 28. Vándorgyulés, Balatonföldvár, 1996. szeptember 25-27, 57.o.
 26. Kerekes A., Kalászi P.
  Radiofarmakon előállítók inkorporáció ellenorzésének tapasztalatai (1983-95).
  XXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1996
 27. Koblinger L., Németh I., Szabó P.P., Fülöp N., Kerekes A.
  Interaktív szakértői rendszer atomerőművi balesetek és azokat követő óvintézkedések környezeti hatásainak elemzésére.
  XXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1996
 28. B. Kanyár, N. Fülöp, N. Glavatszkih, A. Kerekes
  Dose assessment from the radioactive releases of the Nuclear Power Plant Paks, Hungary.
  IAEA-SM-339, Int. Symp. on Environmental Impact of Radioactive Releases, Vienna, 1995
 29. Kanyár B., Bende A., Fülöp N., Ivó M., Kerekes A., Sági L.
  A radioaktív kibocsátások szabályozásának sugárvédelmi megalapozása.
  XX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1995
 30. A. Kerekes, N. Fülöp, B. Kanyár
  Dose Rate and Dose Calculation in Case of Time Dependent Intake of Radionuclides.
  Proceedings of the Austrian-Italian-Hungarian Radiation Protection Symposium, IRPA-ÖVS, 28-30 April 1993, Obergurgl, Austria, Vol.2, p. 249-252
 31. Kerekes A., Fülöp N., Kanyár B., Sztanyik B. L.
  Belső sugárterhelés becslések bizonytalansági elemzése.
  XVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1992
 32. N. Fülöp, N. Glavatszkih, B. Kanyár, A. Kerekes
  SIRATEC: A Computer Program to Predict Conseqences of Release of Radioisotopes into Terrestial Foodchain.
  MEDICOMP '92 (XVI. Kollokvium), Szeged, 1992. nov. 29 - dec. 2, Hungary (ISBN 963-7179-51-8)
 33. Kerekes A., Fülöp N., Guczi J., Kanyár B., Stúr D., Ugron A.
  Az Ag-110m izotóp a szárazföldi táplálékláncban III.
  XVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1991
 34. B. Kanyár, N. Fülöp, A. Kerekes
  Modelling of the Ag-110m Transport in the Terrestrial Foodchain and Dose Assessment around the Nuclear Power Station in Hungary.
  Proceedings of BIOMOVS Symposium, Stockholm, 8-10 Oct., 1990
 35. Kerekes A., Fülöp N., Kanyár B., Kelemen E.
  Az egésztest Cs-137 terhelés modellezése a csernobili atomerőmű baleset után.
  NJSzT 15. kollokviuma, MEDICOMP '90, Szeged, 1990
 36. A. Kerekes, G. Andrási, N. Fülöp, B. Kanyár, E. Kelemen, L. Kovács, L. B. Sztanyik
  Whole-Body Radiocaesium Content in Hungarian Individuals after the Chernobyl Accident: Modelling and Measurements.
  FAO/IAEA/UNEP/WHO International Symp. on Environmental Contamination Following a Major Nuclear Accident, IAEA-SM-306, Vienna, 1989
 37. Fülöp N., Kanyár B., Kerekes A., Urbán M.
  Radioaktív szennyeződések becslése a Paksi Atomerőmű környezetében.
  MBT Ökológiai Szakosztálya 43. előadóülése, Budapest, 1989
 38. Pellet S., Ballay L., Kerekes A., Bán M., Radóczy M., Kadeczkiné H. Sz., Déri Zs., Hansági Gy.
  137 Cs zárt sugárforrás nyitottá válásából származó radioaktív szennyeződés következményei, a szennyeződés mentesítése.
  '89. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1989, Budapest
 39. B. Kanyár, N. Fülöp, A. Kerekes, G. Köteles, D. Stúr, L. B. Sztanyik
  Use of the Chernobyl Data to Improve Parameters of Environmental Transport Model.
  Proceedings of the 8th International Congress of Radiation Research, 1987, Edinburgh
 40. B. Kanyár, N. Fülöp, A. Kerekes, L. Kovács
  Modelling the Radiocesium Content in Milk and Comparison with the Measured Data after the Chernobyl Accident.
  Methods for Assessing the Reliability of Environmental Transfer Model Predictions, Athens, 1987

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional