[Előző] [Fel] [Következő]

GICZI Ferenc, dr.

Publikációk:

 1. Berta M., Giczi F., Horváth A.
  Fizika villamosmérnököknek II., 2007.
 2. Berta M., Giczi F., Horváth A.
  Környezetünk fizikája, 2007.
 3. Giczi F., Pellet S.
  Ionizáló sugárzások orvosi haszna és kockázata.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 2007.
 4. Pellet S., Giczi F., Gáspárdy G., Temesi A.
  Az intervenciós radiológia sugáregészségügyi vonatkozásai.
  MAGYAR RADIOLÓGIA, 81(1-2): 32-39, 2007
 5. Pellet S., Giczi F., Zaránd P.
  Country Status Report, Hungary, 2005-2006, 2007.
 6. Berta M., Farzan R., Giczi F., Horváth A.
  Fizika mérnököknek, elektronikus, 2006.
 7. Giczi F., Pellet S.
  A DAP-érték és a beteg bordózisának mérése irányadó szintek meghatározásához intervenciós radiológiai eljárások során.
  Kutatási pályázati anyag, 2006.
 8. Pellet S., Giczi F.
  Gyermekeken végzett radiológiai eljárások sugárterhelésének vizsgálata, különös tekintettel a nagy sugárterheléssel járó CT technikára.
  Kutatási pályázati anyag, 2006.
 9. Pellet S., Giczi F.
  SENTINEL Safety and Efficacy for New Techniques and Imaging using New Equipment to Support European Legislation.
  Activity Report, 2006.
 10. Pellet S., Giczi F.
  Testing of the Implementation of the Code of Practice on Dosimetry in X-ray Diagnostic Radiology.
  Status Report, 2006.
 11. Porubszky T., Pellet S., Giczi F., Fekete T.
  Röntgen Állapotvizsgáló Laboratórium, 2006.
 12. Giczi F., Pellet S.
  Az intervenciós radiológia sugáregészségügyi jelentősége.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának XXX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Keszthely 2005. május 3-5, Előadáskivonatok, 2005.
 13. Giczi F.
  IAEA-TECDOC-1447 Optimization of the radiological protection of patients: Image quality and dose in mammography (coordinated research in Europe), 2005.
 14. Pellet S., Giczi F., Zaránd P.
  Country Status Report - Hungary, 2005.
 15. Pellet S., Giczi F.
  Activity of the Hungarian Patient Dose Evaluation Program, 2005.
 16. Giczi F., Pellet S., Talián L. -né, Temesi A., Földes I.
  Patient Related Doses in Hungarian Nuclear Medicine Practice Following the Implementation of Medical Directive.
  EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING Suppl., : p. S396., 2003 IF: 3.324
 17. Giczi F., Pellet S., Motoc A
  Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés a mammográfiában.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 18. F. Pernicka, J. Danes, Giczi F., A. Staniszewska, D. Nikodemova, C. Milu, C. Maccia, R. Padovani, E. Vano
  Comparison of TLD air kerma measurements in mammography.
  Book of Extended Synopses, pages 94-95, International Atomic Energy Agency, 2002.
 19. Porubszky T., Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás kérdései egy angliai tanulmányút tükrében. Minőségbiztosítás.
  Magyar Radiológia, volume 76, number 1, pp. 12-18., 2002.
 20. Giczi F., Pellet S., Motoc A., E. Vano, C. Maccia, Gödény M., Kovács B, Forray G.
  Image Quality and Patient Dose Optimization in Mammography in Hungary.
  International Conference on the Radiological Protection of Patients, Contributed Papers, pages 169-173, International Atomic Energy Agency, 2001.
 21. Giczi F., Pellet S.
  Final Report of the "Image Quality and Patient Dose Optimization in Mammography in Hungary" Coordinated Research Program of the International Atomic Energy Agency, 2001.
 22. Giczi F.
  A képminőség és a páciensdózis optimálása a mammográfiában.
  "Új trendek a diagnosztikában és az ellátásban" Regionális Tudományos Konferencia, Előadáskivonatok, 2001.
 23. Giczi F.
  Establishing Priorities in Radiological Protection.
  International Conference on the Radiological Protection of Patients, Proceedings, pages 427-428, 2001.
 24. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A.
  A CT vizsgálatok paciens sugárterhelésének országos felmérése - adatgyűjtés.
  Egészségtudomány 44. 2000. pp. 169-174.
 25. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A.
  Hungarian Patient Dose Evaluation Program.
  Proceedings of 32th Annual National Conference on Radiation Control, pages 66-72, 2000.
 26. Porubszky T., Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás kérdései egy angliai tanulmányút tükrében.
  Magyar Radiológia 2002, 76(1): 12-18
 27. Giczi F.
  Physical and technical requirements of radiological imaging.
  Radiológiai Közlemények 34. (Suppl. 1.) 1998. pp. 28-33.
 28. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian patient dose survey for photofluorography applied in a mass chest screening programme.
  RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 80(1-3): 115-116, 1998
 29. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O., Farkas I.
  Experiences of radiohygienic inspection of X-ray diagnostic workplaces in the Radiohygienic Region of Györ.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 2: 217-229, 1996
 30. Giczi F., L. Ballay, S. Pellet, O. Halmai, I. Farkas
  Experiences with the inspection of X-ray diagnostic workplaces in the radiohygienic subcentre of Győr.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med., 1996, 2: 217-219
 31. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Farkas I., Halmai O.
  Study on the patient dose of photofluorography in Hungary.
  Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. 2: 181-190, 1996
 32. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  A röntgendiagnosztikai sugárterhelések meghatározásának Rosenstein módszere.
  Fizikai Szemle 1995, 45: 225-230
 33. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  Az ernyőfényképszűrő rendszerek minőségügye.
  Radiológiai Közlemények Szupplementuma 1995, 103-109
 34. Giczi F., Pellet S., Halmai O., Ballay L., Balogh Zs., Farkas I.
  Mammográfiás tevékenység technikai paramétereinek és páciensdózisainak vizsgálata.
  Magyar Radiológia 1995, 69: 67
 35. Giczi F., Farkas I., Halmai O., Pellet S., Ballay L.
  Mellkas ernyőképszűrő berendezések páciens-sugárterhelésének vizsgálata Észak-Nyugat-Magyarországon.
  Fizikai Szemle 1994/8. 322. old.

Publikált absztraktok:

 1. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Brunner P.
  Ionizáló sugárzások orvostudományi alkalmazásainak sugárvédelme, különös tekintettel a páciensek sugárterhelésére.
  Magyar Biofizikai Társaság XXIII. kongresszusa (2009)
 2. F. Giczi, S. Pellet, L. Ballay, A. Temesi, A. M. Motoc, G. Gáspárdy
  Results of the Hungarian National Patient Dose Assessment Program 1989-2007.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine Budapest, April 25-28, Book of Abstracts, 2007 (2007)
 3. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A PET/CT napjainkban.
  Sugárvédelmi előírások, 2007.
 4. Pellet S., Giczi F., Porubszky T, Gáspárdy G.
  Testing of the Implementation of the Code of Practice on Dosimetry in X-ray Diagnostic Radiology, Hungarian Participation, 2007.
 5. Pellet S., Porubszky T., Ballay L., Giczi F., Motoc A., Váradi Cs., Turák O., Gáspárdy G.
  A diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrző vizsgálatainak rendszere Magyarországon.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2007. ápr. 17-19.
 6. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Motoc A., Gáspárdy G., Porubszky T.
  A CT-vizsgálatok páciensdózisainak felmérése, különös tekintettel a gyermekvizsgálatokra. Röntgenberendezésekben végzendő mérések a minőség és a biztonság érdekében IV. 2007. november 8.
 7. Pellet S., Giczi F., Gáspárdy G., Temesi A., Ballay L.
  A pilot study of radiation exposures arising from interventional radiology procedures.
  Proceedings of the 2nd European IRPA Congress on Radiation Protection, Paris, France, 15-19 May 2006 (2006)
 8. Pellet S., Faulkner K,. Vano E., Padovani R., Giczi F., Gáspárdy G., Temesi A.
  Hungarian contribution to the Sentinel Project.
  In: Book of Extended Synopses International Conference on Quality Assurance and New Techniques in Radiation Medicine. Vienna, Ausztria, 2006.11.13-2006.11.15. pp. 42-543.
 9. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Váradi Cs., Turák O., Giczi F.
  Five years experience of the Radiohygiene Department Laboratory of NRIRR in acceptance testing of diagnostic radiology equipment in Hungary.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Book of Abstracts, 2007.
 10. Porubszky T., Pellet S., Giczi F., Fekete T.
  The X-ray Status Testing Laboratory.
  First Central and Eastern European Workshop on Quality Control, Patient Dosimetry and Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology and Nuclear Medicine, Book of Abstracts, 2007.
 11. S. Pellet, T. Porubszky, L. Ballay, F. Giczi, A. M. Motoc, Cs. Váradi, O. Turák, G. Gáspárdy
  System of Quality Control Tests of Diagnostic Radiology Equipment in Hungary and Its Radiation Protection Aspects.
  Regional IRPA Congress, Brasov (Brassó), Romania September 24-28, 2007
 12. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Dozimetriai eljárások a röntgendiagnosztikában, 2006.
 13. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A páciensek és a személyzet sugárterhelésének vizsgálata intervenciós radiológiai munkahelyeken, 2006.
 14. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián Lászlóné, Váradi Cs., Giczi F.
  A diagnosztikai röntgenberendezések minőségbiztosítása Magyarországon az átvételi vizsgálatok tapasztalatai.
  XXXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, Keszthely 2006. máj. 9-11. 38.o.
 15. Giczi F., Pellet S., Gáspárdy G., Temesi A., Ballay L.
  Az intervenciós radiológia sugáregészségügyi jelentősége.
  XXX.Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Keszthely 2005. május 3-5.
 16. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián Lné, Váradi Cs., Giczi F.
  Quality Assurance in diagnostic radiology in Hungary-Experience in acceptance testing. Biomedizinische Technik 50, Suppl. 1 Part 2 1094-1095, 2005
 17. Ballay L., Pellet S., Motoc A, Giczi F.
  Endoszkópiás vizsgálatok személyzeti sugárterhelése.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 18. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  A 14 leggyakoribb röntgenfelvételi eljárás sugárterhelésének vizsgálata termolumineszcens dozimetriával.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 19. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  A Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program tevékenysége és eredményei.
  Népegészségügyi Tudományos Társaság 2004. évi XIII. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 20. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Az ernyőfényképezéssel végzett mellkas tömegszűrés felvételi paramétereinek hatása a páciens sugárterhelésére.
  Magyar Tüdőgyógyász Társaság 53. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 21. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Nemzeti irányadó szintek meghatározása a leggyakoribb röntgenfelvételi eljárásokra.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportjának XIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2004.
 22. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Activity of the Hungarian Patient Dose Evaluation Program.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 23. Giczi F., Pellet S.
  Nemzeti irányadó szintek meghatározása a leggyakoribb röntgenfelvételi eljárásokra.
  "Kockázatbecslés és Minőségbiztosítás a Radiológiai Tevékenység Területén" Továbbképző Tudományos Rendezvény, Előadáskivonatok, 2004.
 24. Giczi F., Pellet S.
  Radiológiai felvételi-átvilágító tevékenységek felmérése.
  "Kockázatbecslés és Minőségbiztosítás a Radiológiai Tevékenység Területén" Továbbképző Tudományos Rendezvény, Előadáskivonatok, 2004.
 25. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Temesi A.
  Orvosi indikáció nélküli besugárzások.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004. (2004)
 26. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T, Szakács S.
  Az ernyőfényképezéssel végzett mellkas tömegszűrés páciens sugárterhelésének vizsgálata.
  Magyar Tüdőgyógyász Társaság 53. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 27. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  Implementation of Medical Directive in Hungary.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Fizikus Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 28. Pellet S., Giczi F.
  A NEXT program hazai adaptálása - a radiológiai tevékenység minőségbiztosítása - elméleti megalapozás.
  "Kockázatbecslés és Minőségbiztosítás a Radiológiai Tevékenység Területén" Továbbképző Tudományos Rendezvény, Előadáskivonatok, 2004.
 29. Pellet S., Giczi F.
  A páciensdózisok hazai felmérése.
  "Kockázatbecslés és Minőségbiztosítás a Radiológiai Tevékenység Területén" Továbbképző Tudományos Rendezvény, Előadáskivonatok, 2004.
 30. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L., Porubszky T., Szakács S.
  A Comparative Analysis of Patient Doses of the Most Common Diagnostic X-ray Projections Based on the Surveys Performed in 1993 and 2003.
  The 33rd Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology, Book of Absrtacts (2004)
 31. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A., Porubszky T.
  A páciens sugárvédelmével kapcsolatos feladataink hazánk Európai Uniós csatlakozásának idejében.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2004)
 32. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Temesi A.
  A sugárvédelem nemzetközi szabályozásban várható változások.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok (2004)
 33. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  A terhesség alatti orvosi diagnosztikai és terápiás eljárások sugárvédelmi aspektusai.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2004)
 34. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Foldes I., Ballay L.
  Analysis of nuclear medicine procedures frequencies and patient doses in Hungary in comparison of data collected in 1992.
  EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 31: p. S458. (2004) Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine SEP 04-08, 2004 Helsinki, FINLAND SU: Suppl. 2
 35. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  Az izotópdiagnosztikai eljárások páciens sugárterhelésének vizsgálata.
  XI. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok (2004)
 36. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T., Temesi A.
  Implementation of the Medical Directive in Hungary.
  Full Papers of the 11th international Congress of the International Radiation Protection Association, 2004.
 37. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Porubszky T., Temesi A.
  Jogalkotás és jogérvényesítés az orvosi sugárterhelések optimálása érdekében. Népegészségügyi Tudományos Társaság 2004. évi XIII. Nagygyűlése, Előadáskivonatok, 2004.
 38. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Diagnosztikai röntgenberendezések minőségellenőrző mérése.
  Magyar Radiológusok Társasága XXII. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2004.
 39. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Újabb fejlemények a röntgendiagnosztikai átvételi és állapotvizsgálatok végzésében.
  XI. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok, 2004.
 40. Ballay L., Giczi F., Pellet S.
  Röntgenmunkahelyek és röntgenberendezések sugárvédelmi mérései.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 41. Ballay L., Pellet S., Giczi F.
  Radioaktív hulladékok keletkezése és kezelése orvosi létesítményekben.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 42. Giczi F., Halmai O., Pellet S., Ballay L.
  Műtéti szakmákban dolgozók sugárterhelésének vizsgálata.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2003.
 43. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  A páciensek és a személyzet védelme intervenciós radiológiai eljárások során.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 44. Giczi F., Pellet S., Motoc A., Temesi A.
  Páciensek sugérterhelésének vizsgálata lumboszakrális gerincfelvételek során.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok (2003)
 45. Pellet S., Giczi F., Motoc A.
  A Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 46. Pellet S., Giczi F., Temesi A., Ballay L.
  A terhesség alatti orvosi diagnosztikai és terápiás eljárások sugárvédelmi aspektusai.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok (2003)
 47. Pellet S., Giczi F., Földes I., Motoc A., Temesi A.
  Izotópdiagnosztikai eljárások páciens sugérterhelésének vizsgálata.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok (2003)
 48. Pellet S., Giczi F., Temesi A.
  Izotópdiagnosztikai laboratóriumban folyó munka felmérése, különös tekintettel a páciens sugárterhelésére.
  Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság XIII. Kongresszusa, Előadáskivonatok (2003)
 49. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Giczi F.
  Állapot és állandósági vizsgálatok kérdései.
  Az ELFT, a MEDING, az MBFT és az MRT Közös Tudományos Ülése, Előadáskivonatok, 2003.
 50. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  A röntgen átváteli vizsgálatok első éve.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2003.
 51. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Talián L.-né, Giczi F.
  Diagnosztikai röntgenberendezések minőségbiztosításának jelene és jövője.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXIV. Vándorgyűlése, Előadáskivonatok, 2003.
 52. Porubszky T., Pellet S., Talián L.-né, Ballay L., Giczi F.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás jelenlegi helyzete.
  X. Orvosfizikai Konferencia, Előadáskivonatok, 2003.
 53. Giczi F., Ballay L., Pellet S.
  Új sugárvédelmi kihívások a CT laboratóriumokban.
  Magyar Munkahigiénikusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 54. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  Image Quality and patient Dose Optimization in Mammography in Hungary.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 55. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  Patient Doses in CT Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 56. Pellet S., Giczi F., Motoc A, Ballay L.
  Radiohygiene Regulation of Medical Radiology with reference to the Patient Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 57. Pellet S., Giczi F.
  Screening Mammography, yes or no.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 58. Porubszky T., Ballay L., Giczi F., Pellet S.
  First Experiences of Acceptance testing in Diagnostic Radiology.
  Magyar Radiológusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2002.
 59. Porubszky T., Pellet S., Ballay L., Giczi F.
  A röntgendiagnosztikai minőségbiztosítás sugárvédelmi jelentősége és hazai helyzete.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2002.
 60. Ballay L., Pellet S., Giczi F.
  Közúti és vasúti szállítmányok radioaktivitásának ellenőrzése a határokon felállított sugárkapukkal.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2001.
 61. Giczi F., Pellet S., Ballay L.
  Az orvosi sugárterhelések áttekintése az UNSCEAR 2000 alapján.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2001.
 62. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Heissler D., Temesi A.
  Patient Doses for Computed Tomography in Hungary.
  In: International Conference on the Radiological Protection of Patients: Contributed Papers. Malaga, Spanyolország, 2001.03.26-2001.03.30. Malaga: pp. 210-213.
 63. Giczi F., Pellet S., Ballay L., Motoc A.
  A Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program eredmnyei - Computertomográfia.
  Magyar Radiológusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 64. Giczi F., Pellet S., Motoc A.
  A képminőség és a páciensdózisok optimálása a mammográfiában.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, 2000.
 65. Giczi F., Pellet S., Motoc A.
  Az EU mammográfiás minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszerének alkalmazása a kelet-európai országokban. A NAÜ által összehangolt kutatási program hazai eredményei.
  Magyar Higiénikusok Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 66. Pellet S., Ballay L., Giczi F., Motoc A.
  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek sugárvédelmét szabályozó rendelet alkalmazása.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyama, Előadáskivonatok, 2000.
 67. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  A páciensek egészségének védelme az ionizáló sugárzás veszélyeivel szemben orvosi diagnosztikai eljárások és sugárkezelések során.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, 2000.
 68. Pellet S., Giczi F., Ballay L.
  Orvosi diagnosztikai és terápiás beavatkozásokból származó sugárterhelések szabályozási rendelete.
  Magyar Radiológusok Társasága XX. Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 69. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Heissler D.
  Computertomográfia - Minőségellenőrzés, Vizsgálati Technika, Páciensdózisok.
  Magyar Higiénikusok Társasága Kongresszusa, Előadáskivonatok, 2000.
 70. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A, Heissler D.
  A páciens sugárterhelés becslése és elemzése a computer tomográfiás vizsgálatoknál.
  Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja, XXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Előadáskivonatok, 2000.
 71. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian Patient Dose Survey for Photofluorography in Mass Chest Screening.
  Proceedings of 30th Annual National Conference on Radiation Control, Mesa, Arizona, USA 1998 (1998)
 72. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Motoc A., Pécsi Zs., Temesi A.
  Hungarian Patient dose Survey for Photofluorography applied in Mass Chest Screening Program.
  „Reference Doses and Quality in Medical Imagintg” Training Workshop, Luxembourg, Oct. 23-25., 1997. (1997)
 73. Giczi F., Ballay L., Pellet S., Halmai O.
  A mellkasi röntgen szűrővizsgálatok céljára szolgáló ernyőfényképező berendezések minőségügye.
  Egészségtudomány, 40: 244-250, 1996
 74. Pellet S., Giczi F., Ballay L., Halmai O., Temesi A.
  Patient Dose Evaluation Program in Diagnostic Radiology and Mass Chest Screening, in Hungary.
  In: 26th Annual National Conference on Radiation Control. Amerikai Egyesült Államok, 1994.05.20-1994.05.25. pp. 151-158.

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional