[Előző] [Fel] [Következő]

FÜLÖP Nándor

Publikációk:

 1. Homoki Zs., Fülöp N.
  A beltéri radon egészséghatása.
  „A levegő- és talajhigiénés, valamint a nemdohányzók védelme” munkaértekezlet, Budapest, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 2016. április 14.
 2. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Szarkáné Németh Á., Szabó Gy., Kövendiné Kónyi J., Horváth N., Kelemen M., Ádámné Sió T., Horváth E., Vilimi J., Vancsura P., Ulrich Zs., Horn A., Bujtás T., Daróczi L., Feil F., Nagy Z.
  HAKSER 2014. A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2014. évi jelentése.
  OKK OSSKI, Budapest, 2016. március.
 3. Fülöp N., Homoki Zs.
  A beltéri radon és kockázata.
  „Lakás és egészség” munkaértekezlet, Budapest, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 2016. január 28.
 4. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Szarkáné Németh Á., Szabó Gy., Kövendiné Kónyi J., Horváth N., Kelemen M., Tarján S., Varga B., Ádámné Sió T., Horváth E., Vilimi J., Vancsura P., Ulrich Zs., Horn A., Bujtás T., Daróczi L., Feil F., Nagy Z., Kapitány S.
  HAKSER 2013. A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2013. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2015. április.
 5. Fülöp N. (szerk.), Tóth N., Homoki Zs., Lajos M., Salik Á. Elek R., Horváth Gy., Sáfrány G., Juhász L.
  Veszélyhelyzeti dolgozók sugárvédelme (OBEIT útmutató tervezet).
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH-ABA-26/14-M, 2015. február.
 6. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Ádámné Sió T., Barnabás I., Bujtás T., Dobi B., Huszka Á., Koblinger L., Lévai Z., Micskey G., Pellet S., Szeitz A., Varga B., Zagyvai P.
  OKSER 2013. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2013. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2014. december.
 7. Fülöp N., Glavatszkih N., Osváth Sz.
  A RADFOOD/WRADFOOD szárazföldi tápláléklánc modell szelénnnel történő kibővítése, a SINAC interfész fejlesztése, valamint a CERTA sugárbiológiai szakértőjére vonatkozó eljárásrend kidolgozása.
  (kutatási jelentés, OSSKI, 2014. szeptember)
 8. Glavatszkih N., Osváth Sz., Kerekes A., Fülöp N. (szerk.)
  Radioaktív kibocsátási korlát bővítése tanulmány. A Paksi Atomerőmű Zrt. . 108mAg és 159Gd izotópokra vonatkozó kibocsátási határértékeinek meghatározása. 2. változat.
  OSSKI, 2014. február.
 9. Glavatszkih N., Osváth Sz., Kerekes A., Fülöp N. (szerk.)
  Radioaktív kibocsátási korlát bővítése tanulmány. A Paksi Atomerőmű Zrt. 108mAg és 159Gd izotópokra vonatkozó kibocsátási határértékeinek meghatározása. 1. változat.
  OSSKI, 2014. február
 10. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Szarkáné Németh Á., Kövendiné Kónyi J., Kelemen M., Horváth N., Tarján S., Varga B., Horváth E., Vilimi J., Vancsura P., Ulrich Zs., Bujtás T., Daróczi L., Feil F., Nagy Z., Ranga T., Kapitány S.
  HAKSER 2012. A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2012. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2014. február.
 11. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Barnabás I., Bujtás T., Dobi B., Huszka Á., Koblinger L., Lévai Z., Micskey G., Szeitz A., Varga B., Zagyvai P.
  OKSER 2012. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2012. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2013. december
 12. Fülöp N., Papp E., Elek R.
  Az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat TLD rendszerének legfontosabb jellemzői. Tények és tapasztalatok.
  Hírsugár (az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója), 54. szám, 2013. október, ISSN 1417-8257.
 13. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Barnabás I., Bujtás T., Dobi B., Koblinger L., Lévai Z., Zagyvai P., Huszka Á., Szeitz A., Sági L., Tarján S., Micskey G.
  OKSER 2011. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2011. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2013. június
 14. Glavatszkih N., Fülöp N.
  A WRADFOOD szárazföldi tápláléklánc modell kibővítése a SINAC rendszerrel való kommuninikációra és egyszerűsített kiindulási feltételekhez.
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-35/12-M, 2013. április
 15. Fülöp N. (szerk), Juhász L., Sebestyén Zs., Ballay L., Salik Á., Elek R., Kövendiné Kónyi J., Ugron Á., Mikó S.-né, Vida L., Osváth Sz., Pesznyák Cs., Huszka Á., Dian E., Kerekes A.
  Módszerfejlesztés belső sugárterhelés meghatározására. 2. sz. kutatás-fejlesztési részjelentés.
  OSSKI, 2012. december 14.
 16. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Szarkáné Németh Á., Szabó Gy., Kövendiné Kónyi J., Kelemen M., Gaál Z.-né, Tarján S., Varga B., Horváth E., Vilimi J., Vancsura P., Balatinácz Sz., Bujtás T., Feil F., Nagy Z., Ranga T., Kapitány S.
  HAKSER 2011. A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2011. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2012. december
 17. Fülöp N. (szerk), dr. Bujtás T., Csizmadia L., Kis Z., Glavatszkih N., Polinák P., Papp E.
  Jelentés az MVM PA Zrt. munkavállalóinak 2011. évi hatósági személyi filmdozimetriai eredményeinek vizsgálatáról.
  OSSKI, 2012. november 26.
 18. Kövendiné Kónyi J., Ugron Á. Fülöp N., Glavatszkih N., Hársné Takáts I., Homoki Zs., Kocsy G., Szabó Gy., Turai I.
  Környezeti Sugáregészségügyi mérési eredmények 2010-ben,
  Egészségtudomány, 2012, LVI 1 pp 41-56.
 19. Ugron Á., Déri Zs., Fülöp N., Homoki Zs., Kelemen M., Kövendiné Kónyi J., Ormosiné Laca É., Szabó Gy., Turai I.
  Hazai környezetradiológia Fukushima után
  http://mnt.kfki.hu/Nukleon/index.php?action=cikkek
 20. Zs. Homoki, Zs. Déri, N. Fülöp, M. Kelemen, J. Kövendiné Kónyi, É. Ormosiné Laca, Gy. Szabó, Á. Ugron, I. Turai
  Assessment of environmental radiation monitoring data in Hungary following the Fukushima accident.
  Radioprotection, 2012
 21. Fülöp N. (szerk.), Juhász L., Sebestyén Zs., Kövendiné Kónyi J., Ugron Á., Osváth Sz., Kerekes A.
  Módszerfejlesztés belső sugárterhelés meghatározására. 1. sz. kutatás-fejlesztési részjelentés.
  OSSKI, 2011. december 14.
 22. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Szabó Gy., Kövendiné Kónyi J., Kelemen M., Gaál Z.-né, Tarján S., Varga B., Horváth E., Vilimi J., Vancsura P., Balatinácz Sz., Bujtás T., Feil F., Nagy Z., Ranga T., Kapitány S.
  HAKSER 2010. A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2010. évi jelentése OSSKI,
  Budapest, 2011. december
 23. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Barnabás I., Bujtás T., Dobi B., Koblinger L., Lévai Z., Zagyvai P., Szeitz A., Sági L., Tarján S., Micskey G.
  OKSER 2010. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2010. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2011. december
 24. Homoki Zs., Kövendiné Kónyi J., Ugron Á., Fülöp N., Szabó Gy., Turai I.
  Radiológiai helyzet Magyarországon a fukushimai atomerőmű balesete után,
  Egészségtudomány, 2011, LV 4 pp 75-89.
 25. Glavatszkih N., Fülöp N.
  A RADFOOD szárazföldi tápláléklánc modell bővítése, a WRADFOOD program felhasználói dokumentációja.
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-23/10-M, 2010. október
 26. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Kocsy G., Guczi J., Kelemen M., Gaál Z.-né, Tarján S., Varga B., Horváth E., Vilimi J., Vancsura P., Balatinácz Sz., Bujtás T., Feil F., Nagy Z., Ranga T., Kapitány S.
  HAKSER 2009. A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2009. évi jelentése
  OSSKI, Budapest, 2010. december
 27. Fülöp N. (szerk.), Barnabás I., Bujtás T., Dobi B., Glavatszkih N., Koblinger L., Lénárt A., Lévai Z., Zagyvai P., Szeitz A., Mészáros M., Tarján S., Micskey G., Kapitány S., Vancsura P.
  OKSER 2009. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2009. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2010. december. 10.
 28. Kocsy G., Guczi J., Kövendiné Kónyi J., Szabó Gy., Ugron Á., Fülöp N., Glavatszkih N., Hársné Takáts I., Déri Zs., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Henye I., Madarász I., Legoza J., Kelemen M., Makai A., Gaál Zné., Jobbágy B., Polgár A., Turai I.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2008-ban.
  Egészségtudomány 54(2). 31-44, 2010
 29. Motoc A., Ballay L., Fülöp N., Turai I.
  Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának sugáregészségügyi felügyelete és a munkahelyi sugáregészségügyi tevékenység áttekintése 2005-2009 között
  Népegészségügy, 88(3):233-241, 2010
 30. N. Fülöp, P. Polinák, N. Glavatszkih, I. Turai, A. Kerekes
  European Study of Occupational Radiation Exposure - Hungary (status report).
  In: "European Study of Occupational Radiation Exposure, Book of Country Reports", Ed.: Editor Jiří Martinčík, pp. 71-90, 2010, Prague, Czech Republic http://www.esorex2010.cz/downloads/Book_of_Country_Reports.pdf?attredirects=0&d=1
 31. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Guczi J., Kelemen M., Gaál Z.-né, Tarján S., Varga B, Horváth E., Vilimi J., Vancsura P., Balatinácz Sz., Bujtás T., Feil F., Nagy Z., Ranga T., Kapitány S.
  HAKSER 2008. A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2008. évi jelentése
  OSSKI, Budapest, 2009. december
 32. Fülöp N. (szerk.), Barnabás I., Bujtás T., Dobi B., Glavatszkih N., Koblinger L., Lénárt A., Lévai Z., Pellet S., Zagyvai P., Zellei G., Sági L., Tarján S., Micskey G., Szarka Zs., Tóth E.
  OKSER 2008. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 2008. évi jelentése,
  OSSKI, Budapest, 2009. október. 15.
 33. Motoc A., Turai I., Ballay L., Fülöp N., Polgár A., Makai A., Déri Zs., Legoza J., Henye I., Nagy Zs.
  Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának sugáregészségügyi felügyelete és a munkahelyi sugáregészségügyi tevékenység 2007. évi eredményei. Népegészségügy, 87(3): 172-179, 2009
 34. Kocsy G., Guczi J., Kerekes A., Szabó Gy., Ugron Á., Fülöp N., Hársné Takáts I., Déri Zs., Pásztor T. M., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Henye I., Madarász I., Legoza J., Kelemen M., Makai A., Gaál Z.-né, Jobbágy B., Polgár A., Turai I.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2007-ben.
  Egészségtudomány, 53(1): 41-56, 2009, http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/2009_1/Kocsy.pdf
 35. Turai I., Köteles Gy., Horváth Gy., Fülöp N.
  Sugársérültek kezelésének és ellátásának nemzetközi tapasztalatai, hazai rendszere, valamint a nukleáris és radiológiai balesetelhárítási felkészülés keretében szükséges fejlesztési szükségletek felmérése. Záró jelentés. OBEIT útmutató kidolgozásához. "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program ,
  OAH/NBI-ABA-06/09, pp. 40, 2009. november
 36. Fülöp N., Turai I.
  A sürgős óvintézkedések meghozatalát, bevezetését és végrehajtását megalapozó tanulmány összeállítása OBEIT útmutató kidolgozásához. 1. részjelentés
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-46/07, 2008. április
 37. Fülöp N., Turai I.
  A sürgős óvintézkedések meghozatalát, bevezetését és végrehajtását megalapozó tanulmány összeállítása OBEIT útmutató kidolgozásához. 2. részjelentés
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-46/07, 2008. június
 38. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Guczi J., Kelemen M., Gaál Z.né, Tarján S., Ádámné S. T., Horváth E., Vilimi J., Rozmanitz P., Vancsura P., Bujtás T., Feil F., Nagy Z., Ranga T., Kapitány S.
  HAKSER 2007. A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 2007. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2008. november.
 39. Fülöp N. (szerk.), Glavatszkih N., Koblinger L., Bujtás T., Dobi B., Lénárt A., Lévai Z., Pellet S., Zagyvai P., Zellei G., Sági L., Tarján S., Tóth E., Micskey G., Sági L., Sándor V., Rozmanitz P., Kapitány S.
  OKSER 2007. Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 2007. évi jelentése.
  OSSKI, Budapest, 2008. november.
 40. Glavatszkih N., Fülöp N.
  A RADFOOD szárazföldi tápláléklánc modell adatbázisának kibővítése európai mediterrán és nordikus, valamint mexikói éghajlati viszonyokra, 1. kiegészítő jelentés
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-23/07/K1, 2008. június
 41. Kerekes A., Bokori E., Guczi J., Kocsy G., Szabó Gy., Szakács S., Ugron Á., Fülöp N., Glavatszkih N., Hársné Takáts I., Pellet S., Turai I., Ozorai K., Jobbágy B., Polgár A., Déri Zs., Radóczi M., Környei L., Pásztor T. M., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Halmai O., Megyesi S., Madarász I., Legoza J., Michlné Kicska J., Kelemen M., Makai A., Hidasi L.
  Környezeti sugáregészségügyi mérésieredmények 2006-ban.
  Egészségtudomány, 52(2): 1-15, 2008, http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/Kerekes.pdf
 42. Turai I., Fülöp N., Glavatszkih N.
  A sürgős óvintézkedések meghozatalát, bevezetését és végrehajtását megalapozó tanulmány összeállítása OBEIT útmutató kidolgozásához. Záró jelentés
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-46/07, 2008. december
 43. Kerekes A., Fülöp N., Glavatszkih N.
  Radioaktív anyagok bekerülése a táplálékláncba radiológiai és nem atomerőművi nukleáris balesetek során.
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-23/07/R1, 2007. július
 44. Turai I., Bakos J., Ballay L., Balogh L., Bertók L., Bognár G., Dám A. M., Deák A., Fehér I., Fülöp N., Gachályi A., Gazsó L., Gáspárdy G., Gidáli J., Gundy S., Hidvégi E., Hollandné Békési É., Horváth Gy., Igali S.-né, Jánoki Gy., Juhász L., Kerekes A., Kertész L., Köteles Gy., Lumniczky K., Molnár L., Sáfrány G., Somosy Z., Szabó L., Szarkáné Németh Á., Sztanyik B. L., Thuróczy Gy.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 50 éve
  OTH Nyomda, Budapest 2007, 187 old.
 45. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  A baleseti, üzemzavari kibocsátások következtében a radionuklidok táplálékláncban történő megjelenését leíró dinamikus modellen alapuló előrejelzési adatbázis kidolgozása és illesztése a SINAC döntéshozatalt támogató szoftverhez, Összefoglaló jelentés
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-18/06, 2006. augusztus
 46. Kerekes A., Juhász L., Fülöp N., Glavatszkih N.
  A nukleáris létesítmények leszerelése során keletkező radioaktív hulladékok kezeléséhez és biztonságos elhelyezéséhez szükséges jogi háttér műszaki megalapozása, különös tekintettel a felszabadítási szintek meghatározására, 1. részjelentés.
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-19/06, 2006. július.
 47. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  Radioaktív anyagok szállítási baleseteinek modellezése és következményeinek elemzése, 2. részjelentés
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-15/05, 2005. szeptember
 48. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  NUKLEÁRIS BALESET SORÁN KIKERÜLŐ RADIOAKTÍV IZOTÓPOK BEÉPÜLÉSE A TÁPLÁLÉKLÁNCBA. II. Teszt-szcenáriók megalapozása és kidolgozása (részjelentés).
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-40/04. 2004.
 49. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  NUKLEÁRIS BALESET SORÁN KIKERÜLŐ RADIOAKTÍV IZOTÓPOK BEÉPÜLÉSE A TÁPLÁLÉKLÁNCBA. Összefoglaló jelentés.
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-40/04. 2004.
 50. Fülöp N., Kerekes A.
  Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) létrejötte, feladatai és működése.
  Közegészségügyi Információs Lap (KÖZINFO), 2004. dec. 15.
 51. Kerekes A., Fülöp N., Glavatszkih N.
  NUKLEÁRIS BALESET SORÁN KIKERÜLŐ RADIOAKTÍV IZOTÓPOK BEÉPÜLÉSE A TÁPLÁLÉKLÁNCBA. I. A hazai viszonyokra alkalmazható szárazföldi tápláléklánc modell fejlesztése (részjelentés).
  Készült "Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)" program keretében az Országos Atomenergia Hivatal támogatásával, OAH/NBI-ABA-40/04. 2004.
 52. Fülöp N., Juhász L., Kerekes A., Szarkáné Németh Á.
  A térség táplálkozási szokásai. In: Schweitzer F., Tiner T., Bérci K. (szerk.): A Püspökszilágyi RHFT környezet- és sugárbiztonsága. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, VIII. fejezet, 2003
 53. A. Kerekes, L. Juhász, M. Csőváry, N. Fülöp, Gy. J. Köteles
  Radiohygienic aspects of the remediation works of the uranium mine in Hungary.
  In Radiation Legacy of the 20th Century: Environmental Restoration, IAEA-TECDOC-1280, 2002, 283-288, IAEA, Vienna
 54. Fülöp N., Kerekes A., Juhász L.
  Dose assessment within the framework of remediation work on a uranium mine. In: High levels of natural radiation and radon areas: radiation dose and health effects. Bfs 24 Münich, 3305-308, 2002
 55. N. Fülöp, A. Kerekes, L. Juhász
  Dose assessment within the framework of remediation work on a uranium mine in Hungary.
  In High Levels of Natural Radiation and Radon Areas: Radiation Dose and Health Effects, BfS 24/2002, Vol II, 305-308, Munich
 56. N. Fülöp, N. Glavatszih, A. Kerekes
  Data Collection FDMT, contribution from Hungary (WG3-TN99-03)
  RODOS: Decision Support System for Off-Site Nuclear Emergency Management in Europe, Final Report of the RODOS Project. Report EUR 19144 (2000), ISBN 92-828-9773-7
 57. A. Kerekes, N. Glavatszkih, N. Fülöp, P. P. Szabó
  Implementation of RODOS in Hungary (WG1-TN97-08)
  RODOS: Decision Support System for Off-Site Nuclear Emergency Management in Europe, Final Report of the RODOS Project. Report EUR 19144 (2000), ISBN 92-828-9773-7
 58. W. Raskob, J. Brown, N. Fülöp, N. Glavatszkih, A. Kerekes, A. Dvorzhack, A. Mrskova, Gh. Mateescu, D. Galeriu, N. Mocanu, C. Turcanu, A. Gheorghiu, S. Fesenko, N. Sanzharova, S. Spiridonov, P. Krajewski, P. Pecha
  Documentation on the two INCO working programs: 'Review of the adequacy of the present countermeasure modelling' and 'Adaptation of the countermeasure model to local conditions' (WG3-TN99-39)
  RODOS: Decision Support System for Off-Site Nuclear Emergency Management in Europe, Final Report of the RODOS Project. Report EUR 19144 (2000), ISBN 92-828-9773-7
 59. W. Raskob, N. Fülöp, N. Glavatszkih, A. Kerekes, A. Dvorzhack, O. Slavik, Gh. Mateescu, D. Galeriu, N. Mocanu, C. Turcanu, A. Gheorghiu, S. V. Fesenko, S. I. Spiridonov, B. I. Yatsalo, O. A. Mirzeabassov, N. I. Sanzharova, V. K. Kuznetsov, P.l Krajewski, P. Pecha
  Documentation on the two INCO working programs: 'Review of the adequacy of the present foodchain and dose calculations' and 'Collection of the data required for each radioecological region and their integration into RODOS' (WG3-TN99-40)
  RODOS: Decision Support System for Off-Site Nuclear Emergency Management in Europe, Final Report of the RODOS Project. Report EUR 19144 (2000), ISBN 92-828-9773-7
 60. A. Kerekes, N. Fülöp, L. Koblinger, I. Németh, P.P. Szabó
  The Evaluation of the Long Term Consequences of a Nuclear Accident in the Code NACOS.
  Radiation Protection Dosimetry, Vol. 73, Nos 1-4, pp. 289-290 (1997)
 61. L. Koblinger, I. Németh, P.P. Szabó, A. Kerekes, N. Fülöp
  NACOS: A Code for Interactive Simulation of Consequences of a Nuclear Accident.
  Radiation Protection Dosimetry, Vol. 73, Nos 1-4, pp. 99-101 (1997)
 62. Juhász L., Kanyár B., Fülöp N.
  Radiohygienic analysis of the radioactive contamination in the region of the uranium mining and milling. IAEA,
  TECDOC-865, 2: 121-134, 1996
 63. Fülöp N., Kerekes A., Kanyár B.
  Az atomerőmű környezetében élő lakosság sugárterhelésének meghatározása a légnemű és folyékony kibocsátás alapján.
  Egészségtudomány, 39, 1995, 88-90
 64. L. Koblinger, I. Németh, P. P. Szabó, N. Fülöp, A. Kerekes
  Simulator software for interactive modelling of environmental consequences of nuclear accidents.
  IAEA-SM-339, Int. Symp. on Environmental Impact of Radioactive Releases, Vienna, 1995
 65. Takáts A., Horváth Gy., Fülöp N., Bertók L.
  Effect of irradiation on the GTP binding kinetics of chicken embryo brain plasma membranes.
  Acta Physiologica Hung. 83(4):343-353., 1995.
 66. Fülöp N., Glavatszkih N., Kanyár B., Kerekes A.
  A Hatósági Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (HAKSER) 1993. évi jelentése (szerk.: Kanyár Béla), 2. melléklet. A lakossági sugárterhelés számítása.
  OSSKI, Budapest, 1994
 67. Gy. Szabó, N. Fülöp, J. Guczi, B. Kanyár, A. Kerekes, E. Koblingerné Bokori, D. Stúr, P Szerbin, L. B. Sztanyik
  Radioactive contamination of foodstuff in Hungary.
  J. of Food Physics, 1994, Supplement, Part 1, 74-76
 68. Szabó Gy., Fülöp N., Guczi J., Kanyár B., Kerekes A., Koblingerné Bokori.E., Kurtcs E.Stúr D., Szerbin P., Sztanyik B.L., Ugron Á.
  Radioactive contamination of foodstuffs in Hungary,
  J. of Food Physics, Supplement, Part 1, 74-76., 1994
 69. Gy. Szabó, N. Fülöp.
  Studies on the stabilization of phenyl phases for reversed phase liquid chromatography.
  New Approches in Chromatography '93 (Eds, Kalasz, H. & Ettre,L.S), Fekete Sas Könyvkiadó, Budapest, p 89-102, (1993).
 70. Juhász L., Kanyár B., Fülöp N., Kerekes A., Vados I.
  Az uránérc-bányászatra és feldolgozásra vonatkozó sugáregészségügyi elemzések a rekultiváció tervezése céljából.
  Izotóptechnika, Diagnosztika, 36, 3.-4., 1993, 129-131
 71. Kanyár B., Fülöp N., Glavatszkih N.
  Számítási elárás a radioizotópok szárazföldi mozgásának modellezésére, a lakossági sugárterhelés becslésére, előrejelzésére és a bizonytalansági elemzésekhez.
  Készült az OMFB megbízásából a "Sugáregészségügyi kritérium-rendszer" téma keretén belül, OSSKI, Budapest, 1992.
 72. T. Forgách, N. Fülöp
  Data management and evaluation of radioimmunoassay (RIA) for Commodore 64.
  Laboratóriumi Diagnosztika, 1991. XVIII. évf. 3. sz., ISSN-0133-0942.
 73. E. Csató, N. Fülöp., Gy. Szabó.
  Preparation and comparison of a pentafluorophenyl stationary phase for reserved-phase liquid chromatography.
  J. of Chromatography, 511 (1990), pp. 79-88.
 74. Kanyár B., Fülöp N., Kerekes A., Stúr D., Turai I.
  Üzemzavari radioaktiv kibocsátások ökológiai hatása.
  A Paksi Atomerőmű bővitésének környezeti hatástanulmánya. szerk. Kanyár Béla, ERŐTERV, Budapest, 3.3. fejezet, 40 old., 1987.

Publikált absztraktok:

 1. Fülöp N., Kocsy G., Elek R., Papp E., Glavatszkih N.
  A Panasonic TLD-rendszer bevezetésének egy éves tapasztalatai a hazai hatósági személyi dozimetriában.
  XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15.
 2. Papp E., Elek R. Fülöp N.
  Az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat TLD-rendszerének legfontosabb jellemzői.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2013. április 23-25.
 3. Fülöp N., Papp E., Elek R., Glavatszkih N.
  A hatósági személyi dozimetria helyzete Magyarországon.
  Magyar Higiénikusok Társasága XLII. Vándorgyűlése és Népegészségügyi Tudományos Társaság közös tudományos ülése , 2013. október 2-4., Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta.
 4. Fülöp N., Papp E., Elek R., Glavatszkih N.
  A hatósági személyi dozimetria helyzete Magyarországon.
  XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2013. április 23-25.
 5. Fülöp N., Glavatszkih N., Polinák P.
  A hatósági személyi dozimetria helyzete Magyarországon.
  XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26.
 6. Fülöp N., Glavatszkih N., Polinák P.
  Az ionizáló sugárzásnak kitett munkavállalók hatósági dozimetriai ellenőrzése 2006 és 2009 között.
  XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2010. április 27-29., Hajdúszoboszló
 7. N. Fülöp, P. Polinák, I. Turai and N. Glavatszkih
  Activity of the Hungarian National Personal Dosimetry Service between 2006and 2009.
  6th International Workshop on Individual Monitoring of Ionizing Radiation, Oarai (Japán), 2010. november 29-30.
 8. Kocsy G., Fülöp N., Turai I.
  Activity of the Radiological Monitoring and Data Acquistion Network (RADMAN) in 2008
  A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IV. Konferenciája, Szombathely 2010. szeptember 2-4. Népegészségügy, 88(3):206, 2010
 9. N. Fülöp, P. Polinák, N. Glavatszkih, I. Turai, A. Kerekes
  Monitoring of radiation workers in Hungary,
  European Symposium on the Assessment and Evaluation of Occupational Radiation Exposure in Europe (ESOREX 2010), June 7-9, 2010, Prague, Czech Republic
 10. Polinák P., Fülöp N., Galavatszkih N., Turai I.
  Monitoring of radiation workers between 2006 and 2009
  A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IV. Konferenciája, Szombathely 2010. szeptember 2-4. Népegészségügy, 88(3):203-204, 2010
 11. Polinák P., Fülöp N., Galavatszkih N., Turai I.
  Activity of the Hungarian National Personal Dosymetry Service between 2006 and 2009
  A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IV. Konferenciája, Szombathely 2010. szeptember 2-4. Népegészségügy, 88(3):204, 2010
 12. Kocsy G., Guczi J., Ugron Á., Fülöp N., Turai I.
  Környezeti sugáregészségügyi vizsgálatok az OSSKI-ban.
  Magyar Higiénikusok Társasága XXXVIII. Vándorgyűlése, Balatonvilágos. 2008. szept. 30 - okt. 2., 63. oldal
 13. Turai I., Fülöp N., Sáfrány G.
  A sugáregészségügy jövője, az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben folyó tudományos kutató munka szerepe, lehetőségei.
  Népegészségügyi Kutatóhelyek Országos Egyesületének II. Konferenciája, Mátraháza, 2008. szeptember 25-27. Népegészségügy, 86: 55, 2008
 14. N. Fülöp.
  Activity of the National Environment Radiation Monitoring System (NERMS).
  13th Bilteral Meeting under the Agreement between the Government of Austria and the Government of Hungary on Issues of Common Interes in the field of Nuclear Safety and Radiation Protection, Hungary, Balatonfüred, 24 September, 2007.
 15. A. Kerekes, N. Fülöp, N. Glavatszkih and L. Juhász
  Concentration factor method: A tool for the evaluation of radiation effect on the environment.
  International Conference on the Protection of the Environment from the Effects of Ionizing Radiation, Stockholm, 6-10 October 2003
 16. Kerekes A., Ótos M., Fülöp N., Turai I.
  A Paksi Atomerőmű dolgozói rákos halálozási arányszámainak értékelése.
  Magyar Munkahigiénikusok Társasága XVIII. Kongresszusa, Budapest, 2000. november 8-10.
 17. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A.
  A MÉV rekultiváció környezeti hatásának sugáregészségügyi értékelése.
  XXIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1999
 18. N. Fülöp, A. Kerekes, L. Koblinger
  Derivation of the operational intervention levels for food consumption in Hungary.
  IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Budapest, 22-27 August, 1999
 19. A. Kerekes, M. Ótos, N. Fülöp, K. Veress, I. Turai
  Study of cancer mortality of radiation workers at the Paks NPP.
  In: In: Radiation Protection in Central Europe, ed. Deme S., IRPA-ELFT, Budapest, pp. 83-86., IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Budapest, 22-27 August, 1999
 20. Fülöp N., Glavatszkih N., Kerekes A., Kanyár B.
  Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző rendszer (OKSER) kiépítésének jelenlegi helyzete.
  Magyar Higiénikusok Társasága, 28. Vándorgyulés, Balatonföldvár, 1996. szeptember 25-27, 57.o.
 21. Koblinger L., Németh I., Szabó P.P., Fülöp N., Kerekes A.
  Interaktív szakértői rendszer atomerőművi balesetek és azokat követő óvintézkedések környezeti hatásainak elemzésére.
  XXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1996
 22. B. Kanyár, N. Fülöp, N. Glavatszkih, A. Kerekes
  Dose assessment from the radioactive releases of the Nuclear Power Plant Paks, Hungary.
  IAEA-SM-339, Int. Symp. on Environmental Impact of Radioactive Releases, Vienna, 1995
 23. Kanyár B., Bende A., Fülöp N., Ivó M., Kerekes A., Sági L.
  A radioaktív kibocsátások szabályozásának sugárvédelmi megalapozása.
  XX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1995
 24. A. Kerekes, N. Fülöp, B. Kanyár
  Dose Rate and Dose Calculation in Case of Time Dependent Intake of Radionuclides.
  Proceedings of the Austrian-Italian-Hungarian Radiation Protection Symposium, IRPA-ÖVS, 28-30 April 1993, Obergurgl, Austria, Vol.2, p. 249-252
 25. Kerekes A., Fülöp N., Kanyár B., Sztanyik B. L.
  Belső sugárterhelés becslések bizonytalansági elemzése.
  XVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1992
 26. N. Fülöp, N. Glavatszkih, B. Kanyár, A. Kerekes
  SIRATEC: A Computer Program to Predict Conseqences of Release of Radioisotopes into Terrestial Foodchain.
  MEDICOMP '92 (XVI. Kollokvium), Szeged, 1992. nov. 29 - dec. 2, Hungary (ISBN 963-7179-51-8)
 27. Fülöp N., Kanyár B., Sztanyik B. L
  A radon kibocsátás modellezése magas urántartalmú meddő- illetve salakréteg esetén.
  XIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 1991. máj. 8.-10., Balatonkenese
 28. Kerekes A., Fülöp N., Guczi J., Kanyár B., Stúr D., Ugron A.
  Az Ag-110m izotóp a szárazföldi táplálékláncban III.
  XVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 1991
 29. B. Kanyár, N. Fülöp, A. Kerekes
  Modelling of the Ag-110m Transport in the Terrestrial Foodchain and Dose Assessment around the Nuclear Power Station in Hungary.
  Proceedings of BIOMOVS Symposium, Stockholm, 8-10 Oct., 1990
 30. E. Bokori, P. Szerbin, N. Fülöp
  Behavior of the Cs-137, Cs-135 and Sr-90 in soils.
  Conference on Radioecology, Dec 11-15, 1989, Strbske Pleso, Chechoslovakia, pp. 219, 1990.
 31. Glavatszkih N., Fülöp N., Kanyár B.
  Akut radioaktív szennyeződés légköri terjedésének számítása.
  MEDICOMP '90 (XV. Kollokvium), Szeged, 1990. dec. 2-5 (ISBN 963-7179-34-8)
 32. Kerekes A., Fülöp N., Kanyár B., Kelemen E.
  Az egésztest Cs-137 terhelés modellezése a csernobili atomerőmű baleset után.
  NJSzT 15. kollokviuma, MEDICOMP '90, Szeged, 1990
 33. N. Fülöp, B. Kanyár
  SIRATEC: a computer program to predict concentrations of radioactive isotopes in the terrestrial foodchains.
  "Hygiene past, to day and future.", Warsaw, Poland, Sep 28-29, 1990
 34. N. Glavatszkih, N. Fülöp, Kanyár B.
  Modelling of atmospheric dispersion of radionuclides in accidental situations.
  in Hungarian, MEDICOMP'90, Dec 2-5, 1990, Szeged, Hungary
 35. A. Kerekes, G. Andrási, N. Fülöp, B. Kanyár, E. Kelemen, L. Kovács, L. B. Sztanyik
  Whole-Body Radiocaesium Content in Hungarian Individuals after the Chernobyl Accident: Modelling and Measurements.
  FAO/IAEA/UNEP/WHO International Symp. on Environmental Contamination Following a Major Nuclear Accident, IAEA-SM-306, Vienna, 1989
 36. Fülöp N., Kanyár B., Kerekes A., Urbán M.
  Radioaktív szennyeződések becslése a Paksi Atomerőmű környezetében.
  MBT Ökológiai Szakosztálya 43. előadóülése, Budapest, 1989
 37. N. Fülöp, B. Kanyár
  SIRATEC: program code for practical usage of models to simulate the environmental radionuclide transport.
  Conference on Radioecology, Dec 11.-15, 1989, Strbske Pleso, Chechoslovakia
 38. N. Fülöp, B. Kanyár
  Methods for modelling of radionuclide transport and analysis of parameter uncertainty.
  MEDICOMP'88, Nov 2-5, 1988, Szekszárd, Hungary
 39. N. Fülöp, B. Kanyár
  Modelling of Cs-137 transport in terrestrial foodchain.
  in Hungarian, XIIIth Training Course On Radioprotection, May 8-10, 1988, Balatonkenese, Hungary
 40. N. Fülöp, B. Kanyár
  Modelling of environmental transport of radionuclides and comparison of model validation methods.
  in Hungarian, First Hungarian Conference On Ecology, Apr 27-29, 1988., Budapest, Hungary
 41. B. Kanyár, N. Fülöp, A. Kerekes, G. Köteles, D. Stúr, L. B. Sztanyik
  Use of the Chernobyl Data to Improve Parameters of Environmental Transport Model.
  Proceedings of the 8th International Congress of Radiation Research, 1987, Edinburgh
 42. B. Kanyár, N. Fülöp, A. Kerekes, L. Kovács
  Modelling the Radiocesium Content in Milk and Comparison with the Measured Data after the Chernobyl Accident.
  Methods for Assessing the Reliability of Environmental Transfer Model Predictions, Athens, 1987
 43. B. Kanyár, N. Fülöp
  Fitting models and estimation parameters of the radionuclide transport in the environmental components.
  ECC Workshop, Oct 5-9, 1987, Athens, Greek
 44. Kanyár B., Bokori E., Fülöp N., Kovács L., Kurtács E., Maschek I., Stúr D.
  A tápláléklánc radionuklid transzportjának modellezése hazánkban a csernobili balesetet követően.
  MBT XIV. Vándorgyűlése, Pécs, 1987. július 2-4.
 45. N. Fülöp, B. Kanyár, E. Koblinger-Bokori
  Modelling of the radionuclide transport in the terrestrial foodchain after Chernobyl.
  14th Regional Congress of IRPA, Sep 29-Oct 2, 1987, Kupari, Yugoslavia
 46. N. Fülöp, B. Kanyár
  Properties of different fitting models to analyze the radioimmunoassay curve.
  ARCH '87, May 27-29, 1987, Budapest
 47. Fülöp N., Kanyár B.
  A radioimmunoassay (RIA) kalibrációs görbék illesztési módszereinek összehasonlítása.
  MEDICOMP '86, 1986. nov. 30. - dec. 3., Szeged

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional