[Előző] [Fel] [Következő]

† FEHÉR Imre, dr.

Publikációk:

 1. Turai I., Bakos J., Ballay L., Balogh L., Bertók L., Bognár G., Dám A. M., Deák A., Fehér I., Fülöp N., Gachályi A., Gazsó L., Gáspárdy G., Gidáli J., Gundy S., Hidvégi E., Hollandné Békési É., Horváth Gy., Igali S.-né, Jánoki Gy., Juhász L., Kerekes A., Kertész L., Köteles Gy., Lumniczky K., Molnár L., Sáfrány G., Somosy Z., Szabó L., Szarkáné Németh Á., Sztanyik B. L., Thuróczy Gy.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 50 éve
  OTH Nyomda, Budapest 2007, 187 old.
 2. Drahos Á., Dám A. M. Bogdándi E. N., Tátrai E., Schoket B., Kerényi T., Fehér I.
  A környezeti légszennyező anyagok kombinált genotoxikus hatása:in vitro model. In: Szabó T.; Bártfai I., Somlai J. (szerk.): A környezeti ártalmak és a légzőrendszer XV. köt. II. 81-90, Zalaegerszeg, 2005.
 3. Bogdándi N. E., Dám A. M., Polonyi I., Sárdy M., Tátrai E., Kerényi T., Szabó J., Fehér I.
  Combined effects of radon and asbestos at cellular level.J. Aerosol Science, S1215-1216, 2004
 4. Andrási A., Ballay L., Fehér I., Friderich V., Jung J., Koblinger L., Virágh E.
  Alapvető sugárvédelmi ismeretek. Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest 1993
 5. Bojtor I., Gidáli J., Fehér I., Folkmann Zs., Tóth A.
  Normál és tartósan radioaktív ivóvizet fogyasztó lakosok egyes haematológiai értékeinek összehasonlítása. Egészségtudomány, 24: 223-235, 1980
 6. Antal S., Fehér I., Gallyas A.
  Comperative studies with purified and nonpurified PHA on normal and 350 R-irradiated mice.
  ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 11: 155, 1976 IF: 0.346
 7. Gallyas A., Fehér I.
  Regeneration of radio-demaged lymphoid system after transplanting bone marrow cells and circulating stem cells.
  ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 11: 156, 1976 IF: 0.346
 8. Fehér I., Antal S., Gidáli J.
  Correlation between circulating stem cell count and regeneration in locally irradiated bone marrow. Radiation Res., 58: 516-523, 1974
 9. Antal S., Fehér I., Gallyas A.
  Effect of subtoxic Phytohaemagglutinin doses on haemopoiesis in mice I.
  HAEMATOLOGIA HUNGARICA, 7: 319, 1973
 10. Antal S., Fehér I., Gallyas A.
  Effect of subtoxic Phytohaemagglutinin doses on haemopoiesis in mice II.
  HAEMATOLOGIA HUNGARICA, 7: 319, 1973
 11. Antal S., Fehér I., Gallyas A.
  Effect of phytohaemagglutinin in subtoxic doses on haematopoiesis in mice. II. Effect in irradiated mice /350R/.
  HAEMATOLOGIA 7(3-4): 327-332, 1973
 12. Máté L., Varga L., Farkas Gy., Pál I., Fehér I.
  Radioaktív fémkomplexek retenciójának vizsgálata patkányokon. Izotóptechnika, 16: 465-472, 1973
 13. Máté L., Varga L., Várterész V., Fehér I.
  Kísérletek besugárzott patkányok stroncium-felvételének csökkentésére. Izotóptechnika, 6: 309-314, 1972
 14. Brasch J., Fehér I.
  A simple method for the autoradiography of soluble isotope Acta Biochim. et Biophys. Acad. Sci. Hung, 4: 421-427, 1969
 15. Gallyas A., Fehér I.
  Comparative study of the in vivo effect of heparinoid and phytohaemagglutinin.
  HAEMATOLOGIA, 3(4): 445-456, 1969
 16. Gidáli J., Fehér I., Gallyas A., Várterész V.
  Colony forming cells in irradiated, partially shielded, endotoxin- treated mice.
  RADIATION RESEARCH, 39: 305-316, 1969
 17. Fehér I., Gidáli J., Sztanyik L.
  Study of the radioproductive effect of 5-methoxytryptamine on haemopoietic stem cells. Int. J. Radiat. Biol., 14: 257-262, 1968
 18. Gidáli J., Fehér I., Gallyas A., Várterész V.
  The action of endotoxin treatment on the regeneration of haemopoietic stem cells in irradiated mice.
  ANNALES IMMUNOLOGIAE HUNGARICAE, 69: 11-12, 1968
 19. Gidáli J., Fehér I., Gallyas A., Várterész V.
  Endotoxin kezelés hatása haemopoietikus őssejtek regenerációjára, besugárzott egerekben. Konferencia az endotoxinok biokémiai és immunológiai tulajdonságairól.
  Budapest: Phylaxia Pharma Rt, 1968.
 20. Fehér I., Gidáli J.
  Adatok a vérképzés humoralis szabályzásához besugárzott és kontroll-állatokban.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 21. Fehér I.
  Az intestinalis resorptio vizsgálata supralateralis dózissal besugárzott patkányokban.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 22. Várterész V., Fehér I., Döklen A.
  A hisztamin-anyagcsere vizsgálata besugárzott állatokban.
  Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet tíz éve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1967
 23. Fehér I., Gidáli J., Várterész V.
  Agents influencing granulocyte output and production in irradiated rabbits.
  J. Lab. Clin. Med. 67. 966, 1966.
 24. Fehér I., Gidáli Júlia
  Quantitative changes in the level of the myelopoiesis stimulating agent in rabbit sera.
  J. Lab. Clin. Med. 66. 272, 1965.
 25. Gidáli J., Fehér I.
  Soma data on mechanism of leukopenia and leukocytosis following irradiation.
  Blood 23. 27, 1964.
 26. Gidáli J., Fehér I.
  Myelopoiesis controlling agents in vitro.
  Amer. J. Physiol. 206. 585, 1964.
 27. Gidáli J., Fehér I.
  Myelopoiesist szabályozó anyagok vizsgálata in vitro kísérletben.
  Kísérl. Orvostud. 16. 455, 1964.
 28. Gidáli J., Fehér I.
  Mechanism of leukopenia and leukocytosis following irradiation.
  Med. Digest 10. 150, 1964.
 29. Sztanyik L., Geszti O., Fehér I., Makra Zs.
  Biologische Untersuchungen an dem experimentellen Kernreaktor.
  Mitteilungsblatt d. Biophys. Gesellschaft in der DDR. No. 11, 1964.
 30. Gidáli J., Fehér I.
  Adatok a besugárzás utáni leukopenia és leukocytosis mechanizmusához.
  Magy. Radiol. 15. 232, 1963.
 31. Fehér I.
  Kísérletes adatok a korai postirradiatios hematológiai károsodások mechanizmusához.
  Kandidátusi értekezés, Bp. 1961.
 32. Ludány Gy., Vajda Gy., Döklen A., Fehér I.
  Leukopenin und die Leukozytenphagocytose.
  Naturwissenschaften 1960, 47:-111-112
 33. Ludány Gy., Vajda Gy., Döklen A., Fehér I.
  The inflammatory "Leukopenic factor" (Menkin) and the phygocytosis of leukocytes.
  Acta Physiol. Hung. 1960, 18: 27-29

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional