[Előző] [Fel] [Következő]

DÉRI Zsolt, dr.

Publikációk:

 1. Ugron Á., Déri Zs., Fülöp N., Homoki Zs., Kelemen M., Kövendiné Kónyi J., Ormosiné Laca É., Szabó Gy., Turai I.
  Hazai környezetradiológia Fukushima után
  http://mnt.kfki.hu/Nukleon/index.php?action=cikkek
 2. Zs. Homoki, Zs. Déri, N. Fülöp, M. Kelemen, J. Kövendiné Kónyi, É. Ormosiné Laca, Gy. Szabó, Á. Ugron, I. Turai
  Assessment of environmental radiation monitoring data in Hungary following the Fukushima accident.
  Radioprotection, 2012
 3. Kocsy G., Guczi J., Kövendiné Kónyi J., Szabó Gy., Ugron Á., Fülöp N., Glavatszkih N., Hársné Takáts I., Déri Zs., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Henye I., Madarász I., Legoza J., Kelemen M., Makai A., Gaál Zné., Jobbágy B., Polgár A., Turai I.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2008-ban.
  Egészségtudomány 54(2). 31-44, 2010
 4. Motoc A., Turai I., Ballay L., Fülöp N., Polgár A., Makai A., Déri Zs., Legoza J., Henye I., Nagy Zs.
  Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának sugáregészségügyi felügyelete és a munkahelyi sugáregészségügyi tevékenység 2007. évi eredményei. Népegészségügy, 87(3): 172-179, 2009
 5. Kocsy G., Guczi J., Kerekes A., Szabó Gy., Ugron Á., Fülöp N., Hársné Takáts I., Déri Zs., Pásztor T. M., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Henye I., Madarász I., Legoza J., Kelemen M., Makai A., Gaál Z.-né, Jobbágy B., Polgár A., Turai I.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2007-ben.
  Egészségtudomány, 53(1): 41-56, 2009, http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/2009_1/Kocsy.pdf
 6. Kerekes A., Bokori E., Guczi J., Kocsy G., Szabó Gy., Szakács S., Ugron Á., Fülöp N., Glavatszkih N., Hársné Takáts I., Pellet S., Turai I., Ozorai K., Jobbágy B., Polgár A., Déri Zs., Radóczi M., Környei L., Pásztor T. M., Nagy Zs., Ormosiné Lacza É., Halmai O., Megyesi S., Madarász I., Legoza J., Michlné Kicska J., Kelemen M., Makai A., Hidasi L.
  Környezeti sugáregészségügyi mérésieredmények 2006-ban.
  Egészségtudomány, 52(2): 1-15, 2008, http://www.higienikus.hu/egeszsegtudomany/cikk/Kerekes.pdf
 7. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Hazai téglák és tetőcserepek természetes radioaktivitása
  Közegészségügyi Információs Lap (KÖZINFO), 2004
 8. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A.
  Környezeti gammadózis-mérések termolumiszcens detektorokkal.
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 9. Mócsy I., Köteles Gy., Bányász Gy., Déri Zs., Tóró L., Néda T., Hening K.
  A talajból kiáramló radon térképe a Kárpát-medence térségében (CS/02/07 alapján)
  kézirat, közlés alatt
 10. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Környzeti gamma-dózismérések thermoluminescens detektorokkal
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004 május 4-6, Balatonkenese
 11. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Radon activity concentration and gamma dose measurements in Hungarian Dwellings.
  4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, June 28 - July 2, 2004, Prague
 12. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Építőanyagok radioaktivitásának mérésére alkalmazott módszerek.
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8., Mátrafüred
 13. Bányász Gy., Déri Zs., Kerekes A.
  Radon-mentesítési eljárások vizsgálata Budapest környékén.
  Második Magyar Román ERRICCA 2 Radon Fórum, Veszprémi Egyetem 2003. december 4.
 14. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A., Köteles Gy.
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében.
  In: A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási eredmények Miskolc: MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság, 2003. pp. 133-140.
 15. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A.
  Radonnal kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályozások.
  Második Magyar Román ERRICCA 2 Radon Fórum, Veszprémi Egyetem, 2003. december 4.
 16. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Építőanyagok radioaktivitásának mérésére alkalmazott módszerek
  XXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2003. május 6-8, Mátrafüred
 17. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Indoor radiation measurements in Hungarian dwellings.
  The Future for Our Children, International Society of Environmental Epidemiology, Balatonföldvár, 2003 szeptember 4-6.
 18. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes
  Radon-mentesítési eljárások vizsgálata Budapest környékén
  Második Magyar-Román ERRICCA 2 Radon Fórum, 2003. december 4., Veszprém
 19. I. Mócsy, T. Néda, Zs. Déri, Gy. Bányász
  Lakások 222 Rn koncentrációja és talajból kiáramló 222 Rn gáz exhaláció Kolozsvár környékén
  Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi és Matematika Szakosztály évi tudományos értekezlete, 2003. október 25., Kolozsvár, Románia
 20. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes
  Indoor radiation measurements in Hungarian dwellings
  Central and Eastern European Chapter Meeting of the International Society of Environmental Epidemiology, 2003. szeptember 4-6, Balatonföldvár
 21. Déri Zs., Bányász Gy., Kerekes A., Köteles Gy.
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében. Foglalkozás-Egészségügy, 6: 42-46, 2002
 22. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Magyarországi bányákban végzett radon aktivitás-koncentráció és dózisteljesítmény mérések
  XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2002. május 8-10, Mátrafüred
 23. Gy. Bányász, Zs. Déri, Gy. Köteles, A. Kerekes
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  Magyar Munkahigiénikusok Társaságának XX kongresszusa, 2002. november 14-16, Hévíz
 24. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes, Gy. Köteles
  16/2000. (VI.8.) EüM rendeletből adódó sugárvédelmi mérési kötelezettségek bányákban 2003-tól
  Magyar Geofizikusok Egyesületének Mecseki Csoportja által szervezett ankét: Radiometriai alkalmazások és rekultivációs geofizika, 2002. július 5., Pécs
 25. Zs. Déri, Gy. Bányász, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  Foglalkozásegészségügy Vol. 6, Nr. 2, 2002., pp. 42-46
 26. Zs. Déri, Gy. Bányász, Gy. Köteles
  Radon-expozíció bányák munkahelyi környezetében
  A Kárpát-medence bányaegészségügyének története és az újabb kutatási erdmények, Miskolc, 2002.
 27. Zs. Déri, Gy. Bányász, I. Mócsy and others
  Methods for estimation of radon exhalation from soil based on the "Radon in the Carpathian Basin" Project
  Radon a Kárpátmedencében - Workshop, 2002. április 26., Kolozsvár, Románia
 28. Zs. Déri, Gy. Bányász, I. Mócsy, Cs.a Krézsek, T. Néda
  Methods for estimation of radon exhalation from soil based on the "Radon in the Carpathian Basin" Project
  International Intercomparison Measurement of Soil-gas Radon Concentration, of Radon Exhalation Rate from Building Materials and of Radon Exhalation Rate from the Ground, 2002. szeptember 19-20, Prague
 29. Gy. Bányász, Zs. Déri
  Evaluation of etched track detectors with automatic image analysis system
  Microcad 2001 International Scientific Conference, 2001. március 1-2, Miskolc
 30. Gy. Bányász, Zs. Déri
  Szilárdtest nyomdetektorokon keletkezett alfa-nyomok automata számlálása
  XXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam és IV. Magyar Nukleáris Találkozó, 2001. május 2-4, Balatonkenese
 31. Zs. Déri, Gy. Bányász
  In situ measurements in Kazahstan (Akcay) Region with high resolution gamma-ray spectrometry system
  Microcad 2001 International Scientific Conference, 2001. március 1-2, Miskolc
 32. Zs. Déri, Gy. Bányász
  In-situ gamma-spektrometria esetén használt nagytisztaságú germánium detektorok főbb kalibrációs tényezőinek ellenőrzése
  XXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam és IV. Magyar Nukleáris Találkozó, 2001. május 2-4, Balatonkenese
 33. Szerbin P., Guczi J., Capote-Cuellar A., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek T.-né, Nikl I., Pellet S., Ozoray K., Balatinácz Sz., Somfai M., Déri Zs., Radóczy M., Börcsök S., Tombácz Zs., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Hidasi L., Harkai J., Szűcs L., Czégeni Á., Beke G.
  Környezeti Sugáregészségügyi mérési eredmények 1998-ban.
  Egészségtudomány 43. 1999. pp. 368-380.
 34. Szerbin P., Guczi J., Capote-Cuellar A., Kerekes A., Koblingerné Bokori E., Köteles Gy., Kurtács E., Maschek T.-né, Nikl I., Pellet S., Szabó Gy., Ugron Á., Ozoray K., Balatinácz Sz., Somfai M., Supák É., Déri Zs., Radóczy M., Börcsök S., Kiss E., Hansági Gy., Polgár A., Ormosiné Laca É., Szabó H., Halmai O., Fábry Z., Legoza J., Mikusné Bartossik M., Kelemen M., Hidasi L., Harkai J., Dudásné Erdőhelyi Á., Lakatos F., Czégeni Á., Beke G.
  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1999-ben.
  Egészségtudomány 44. 2000. pp. 351-364.

Publikált absztraktok:

 1. Homoki Zs., Déri Zs., Kocsy G.
  Épület sugáregészségügyi vizsgálatok tapasztalatai (2002 – 2013).
  XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15.
 2. Gy. Bányász, E. Bokori, Zs. Déri, L. Juhász, A. Kerekes, Á. Ugron
  A püspökszilágyi RHFT telephelyén és közvetlen környezetében végzett sugáregészségügyi mérések
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 3. Gy. Bányász, E. Bokori, Zs. Déri, L. Juhász, A. Kerekes, Á. Ugron
  A püspökszilágyi RHFT telephelyén és közvetlen környezetében végzett sugáregészségügyi mérések
  XXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2004. május 4-6, Balatonkenese
 4. Gy. Bányász, Zs. Déri, A. Kerekes, Gy. Köteles
  Radon exposure in underground non-uranium mines
  Journal of Environmental Radioactivity
 5. Kerekes A., Capote C. A., Déri Zs., Guczi J., Koblingerné Bokori E., Kurtács E., Maschek I., Mikusné Bartossik M., Ormosiné Laca É., Szabó Gy., Ugron Á.
  A Mohi Atomerőmű közelébe eső hazai terület környezeti monitorozása.
  XXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Mátrafüred, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, Budapest, 2002.
 6. Pellet S., Ballay L., Kerekes A., Bán M., Radóczy M., Kadeczkiné H. Sz., Déri Zs., Hansági Gy.
  137 Cs zárt sugárforrás nyitottá válásából származó radioaktív szennyeződés következményei, a szennyeződés mentesítése.
  '89. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Balatonkenese, ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport, 1989, Budapest

Revízió: 2017-02-03

Valid HTML 4.01 Transitional